Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kiintiöpakolaiset
Kiintiöpakolaiset saivat uuden kodin – Pudasjärvelle saapui maaliskuussa afganistanilaisia äitejä lapsineen

Kiin­tiö­pa­ko­lai­set saivat uuden kodin – Pu­das­jär­vel­le saapui maa­lis­kuus­sa af­ga­nis­ta­ni­lai­sia äitejä lap­si­neen

26.04.2023 05:00
Tilaajille
Valtuusto keskusteli pakolaisista – " Miten voidaan olla ottamatta vastaan äitejä ja lapsia, jotka joutuisivat muuten venäläisten käsiin"

Val­tuus­to kes­kus­te­li pa­ko­lai­sis­ta – " Miten voidaan olla ot­ta­mat­ta vastaan äitejä ja lapsia, jotka jou­tui­si­vat muuten ve­nä­läis­ten käsiin"

16.12.2022 17:45 2
Tilaajille
Maahanmuuttajien työllistämiseen uusia velvoitteita – kotouttamistyön määrä Pudasjärvellä ei ole pienentynyt

Maa­han­muut­ta­jien työl­lis­tä­mi­seen uusia vel­voit­tei­ta – ko­tout­ta­mis­työn määrä Pu­das­jär­vel­lä ei ole pie­nen­ty­nyt

01.09.2022 05:00
Tilaajille
Kiintiöpakolaisten määrää esitetään kasvatettavaksi Pudasjärvellä – perussuomalaisten vastarinta mureni murskalukemin kaupunginhallituksessa

Kiin­tiö­pa­ko­lais­ten määrää esi­te­tään kas­va­tet­ta­vak­si Pu­das­jär­vel­lä – pe­rus­suo­ma­lais­ten vas­ta­rin­ta mureni murs­ka­lu­ke­min kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

13.10.2021 14:52
Tilaajille
Valtuusto ei saanut valittua lisäjäseniä keskusvaalilautakuntaan – Perussuomalaisilta aloitteet kiintiöpakolaisten vastaanoton lopettamisesta ja maahanmuuttotyön kustannusten selvittämisestä

Val­tuus­to ei saanut va­lit­tua li­sä­jä­se­niä kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­taan – Pe­rus­suo­ma­laisil­ta aloit­teet kiin­tiö­pa­ko­lais­ten vas­taan­oton lo­pet­ta­mi­ses­ta ja maa­han­muut­to­työn kus­tan­nus­ten sel­vit­tä­mi­ses­tä

17.09.2021 11:20 2
Tilaajille