Vuokra-asunnot: Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lot suun­nit­te­lee ker­ros­ta­loa Ku­re­nal­le – vuok­ra-asun­to­ja jo­not­taa jat­ku­vas­ti jopa 80 ihmistä

Yritykset: Syö­te­ky­län kauppa lo­pet­taa – Kalle Ti­hi­nen: "Tässä olisi hyvä paikka uudelle yrit­tä­jäl­le"

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pudasjärvi
Viimeisin 12 tuntia
Matkailulla on tulevaisuutta – ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä Pudasjärvellä on jo ohittanut koronaa edeltävän ajan
Pääkirjoitus

Mat­kai­lul­la on tu­le­vai­suut­ta – ul­ko­mais­ten mat­kai­li­joi­den yö­py­mis­ten määrä Pu­das­jär­vel­lä on jo ohit­ta­nut koronaa edel­tä­vän ajan

05:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Pudasjärvellä maakunnan suurin työttömyysaste –  työttömiä työnhakijoita oli kuukauden vaihtuessa 521

Pu­das­jär­vel­lä maa­kun­nan suurin työt­tö­myys­as­te –  työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta oli kuu­kau­den vaih­tues­sa 521

20.02.2024 16:15
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Aluekohtaista harkintaa Pudasjärven ja maakunnan tuulivoimakaavoitukseen – inhimillistä näkökulmaa tarvitaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­koh­tais­ta har­kin­taa Pu­das­jär­ven ja maa­kun­nan tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tuk­seen – in­hi­mil­lis­tä nä­kö­kul­maa tar­vi­taan

19.02.2024 13:04
Tilaajille
Talvilomakausi alkaa lauhtuen – viikonvaihteessa ulkoilukelit, loppuviikosta jo nollakelejä

Tal­vi­lo­ma­kau­si alkaa lauh­tuen – vii­kon­vaih­tees­sa ul­koi­lu­ke­lit, lop­pu­vii­kos­ta jo nol­la­ke­le­jä

16.02.2024 09:19
Tilaajille
Lakko ei vaikuta Pudasjärven bussiliikenteeseen – kahdeksan vuoroa päivässä Ouluun ja takaisin

Lakko ei vaikuta Pu­das­jär­ven bus­si­lii­ken­tee­seen – kah­dek­san vuoroa päi­väs­sä Ouluun ja ta­kai­sin

14.02.2024 15:07
Puolet kaupungin lomautettavista opettajia – lomautuspäätöksestä tehty valitus hallinto-oikeudelle

Puolet kau­pun­gin lo­mau­tet­ta­vis­ta opet­ta­jia – lo­mau­tus­pää­tök­ses­tä tehty valitus hal­lin­to-oi­keu­del­le

14.02.2024 05:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginvaltuusto päätti konserniohjeen muuttamisesta – tavoitteena vuorovaikutuksen ja tiedonkulun lisääminen

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­to päätti kon­ser­ni­oh­jeen muut­ta­mi­ses­ta – ta­voit­tee­na vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja tie­don­ku­lun li­sää­mi­nen

13.02.2024 16:12
Tilaajille
Yksi kysymys oli kimmokkeena siihen, että pudasjärveläinen Senja Vanhanen löysi taiteen tekemisen ilon uudelleen – vuodessa syntyi yli 70 maalausta

Yksi kysymys oli kim­mok­kee­na siihen, että pu­das­jär­ve­läi­nen Senja Van­ha­nen löysi taiteen te­ke­mi­sen ilon uu­del­leen – vuo­des­sa syntyi yli 70 maa­laus­ta

13.02.2024 12:00
Tilaajille
Stubb voitti Haaviston Pudasjärvellä selvin luvuin – toisen kierroksen äänestysprosentti jäi ensimmäisen kierroksen tasosta

Stubb voitti Haa­vis­ton Pu­das­jär­vel­lä selvin luvuin – toisen kier­rok­sen ää­nes­tys­pro­sent­ti jäi en­sim­mäi­sen kier­rok­sen tasosta

11.02.2024 21:52
Tilaajille
Uusi voittaja umpihankihiihtäjien pitkään listaan: Sauli Kuopus voittoon kotikylällään – joukkueissa kaksi oli ylitse muiden

Uusi voit­ta­ja um­pi­han­ki­hiih­tä­jien pitkään lis­taan: Sauli Kuopus voit­toon ko­ti­ky­läl­lään – jouk­kueis­sa kaksi oli ylitse muiden

11.02.2024 15:34
Tilaajille
Hyvä ruoka parasta umpihangessa – kaikilla ei kilpailussa menestyminen ole läheskään päällimmäisenä mielessä, mukana pitää olla nautintoakin

Hyvä ruoka parasta um­pi­han­ges­sa – kai­kil­la ei kil­pai­lus­sa me­nes­ty­mi­nen ole lä­hes­kään pääl­lim­mäi­se­nä mie­les­sä, mukana pitää olla nau­tin­toa­kin

10.02.2024 15:33
Tilaajille
Pudasjärvellä ennätysmäärä matkailijoiden yöpymisiä viime vuonna – majoitusmyynti nousi yhdeksään miljoonaan euroon

Pu­das­jär­vel­lä en­nä­tys­mää­rä mat­kai­li­joi­den yö­py­mi­siä viime vuonna – ma­joi­tus­myyn­ti nousi yh­dek­sään mil­joo­naan euroon

09.02.2024 12:00 1
Tilaajille
Pudasjärvi valmistelee tuulikaavalausuntoaan – kaupunginhallituksen mukaan tuulivoima-alueita ei tulisi vähentää

Pu­das­jär­vi val­mis­te­lee tuu­li­kaa­va­lau­sun­toaan – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen mukaan tuu­li­voi­ma-aluei­ta ei tulisi vä­hen­tää

15.02.2024 10:43 1
Tilaajille
Viisaita, touhukkaita, leikkisiä ja hyödyllisiä – Kaikenlaisia koiria ja miksi sellaisen hankin, pudasjärveläiset koiranomistajat kertovat

Vii­sai­ta, tou­huk­kai­ta, leik­ki­siä ja hyö­dyl­li­siä – Kai­ken­lai­sia koiria ja miksi sel­lai­sen hankin, pu­das­jär­ve­läi­set koi­ran­omis­ta­jat ker­to­vat

11.02.2024 14:49
Tilaajille
Kovaa kilpailua kärkisijoista tulossa umpihankihiihdon MM-kisoissa – nämä kilpailijat ovat vahvoilla viikonloppuna

Kovaa kil­pai­lua kär­ki­si­jois­ta tulossa um­pi­han­ki­hiih­don MM-ki­sois­sa – nämä kil­pai­li­jat ovat vah­voil­la vii­kon­lop­pu­na

07.02.2024 15:00
Tilaajille
Reilut 130 kilpailijaa nousee suksille viikonloppuna – näissä maastoissa ratkotaan tänä vuonna umpihankihiihdon maailmanmestaruudet

Reilut 130 kil­pai­li­jaa nousee suk­sil­le vii­kon­lop­pu­na – näissä maas­tois­sa rat­ko­taan tänä vuonna um­pi­han­ki­hiih­don maail­man­mes­ta­ruu­det

06.02.2024 15:00
Tilaajille
Yli kolmannes pudasjärveläisistä on jo äänestänyt presidentinvaalien toisella kierroksella – ennakkoäänestyksen viimeinen päivä on tänään

Yli kol­man­nes pu­das­jär­ve­läi­sis­tä on jo ää­nes­tä­nyt pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la – en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen vii­mei­nen päivä on tänään

06.02.2024 12:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin henkilöstön lomautukset toteen – ensimmäisiä viikon mittaisia lomautuspäätöksiä on jo annettu

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­set toteen – en­sim­mäi­siä viikon mit­tai­sia lo­mau­tus­pää­tök­siä on jo annettu

05.02.2024 16:42 1
Tilaajille
Umpihangen kisakonkari tulee Kuhmosta – kilpailun välineissä tapahtunut paljon muutoksia MM-kisahistorian aikana

Um­pi­han­gen ki­sa­kon­ka­ri tulee Kuh­mos­ta – kil­pai­lun vä­li­neis­sä ta­pah­tu­nut paljon muu­tok­sia MM-ki­sa­his­to­rian aikana

05.02.2024 15:00
Tilaajille