Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Pudasjärvi
Viikko
Katso video: Kulttuurin niukkuus Pudasjärvellä johtuu kulttuurista, arvelee taiteilija Marja-Leena Tykkyläinen: "Kyllä sinun täytyy nähdä kauemmaksikin kuin vain omiin kotinurkkiisi"

Katso video: Kult­tuu­rin niuk­kuus Pu­das­jär­vel­lä johtuu kult­tuu­ris­ta, arvelee tai­tei­li­ja Mar­ja-Lee­na Tyk­ky­läi­nen: "­Kyl­lä sinun täytyy nähdä kauem­mak­si­kin kuin vain omiin ko­ti­nurk­kii­si"

24.10.2021 09:11
Tilaajille
Sarakylään ja Syötteelle ryhmäperhepäiväkodit – Asmuntin lapsia kuskataan Ranualle, koska perhepäivähoitajaa ei löytynyt

Sa­ra­ky­lään ja Syöt­teel­le ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­dit – As­mun­tin lapsia kus­ka­taan Ra­nual­le, koska per­he­päi­vä­hoi­ta­jaa ei löy­ty­nyt

24.10.2021 04:01
Tilaajille
Mitä kuuluu, Marja-Leena Tykkyläinen?

Mitä kuuluu, Mar­ja-Lee­na Tyk­ky­läi­nen?

24.10.2021 00:09
Tilaajille
Pudasjärvi on lumisin, lunta liki 30 senttiä – Päivystävä meteorologi: "Hyvin suurella todennäköisyydellä tämän talven kylmimpiä öitä  Koillismaalla"

Pu­das­jär­vi on lu­mi­sin, lunta liki 30 senttiä – Päi­vys­tä­vä me­teo­ro­lo­gi: "Hyvin suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä tämän talven kyl­mim­piä öitä Koil­lis­maal­la"

23.10.2021 22:44
Tilaajille
Katso videot: Pudasjärvellä osoitettiin mieltä kehitysvammaisten asumisolojen puolesta – "Kehitysvammaisen voitava asua siellä, missä muutkin ihmiset"

Katso videot: Pu­das­jär­vel­lä osoi­tet­tiin mieltä ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mis­olo­jen puo­les­ta – "Ke­hi­tys­vam­mai­sen voitava asua siellä, missä muutkin ih­mi­set"

20.10.2021 16:05
Tilaajille
Olga Oinas-Panuma puhuu Pudasjärven torilla kehitysvammaisten ryhmäkotia koskevassa mielenilmauksessa

Olga Oi­nas-Pa­nu­ma puhuu Pu­das­jär­ven torilla ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­tia kos­ke­vas­sa mie­len­il­mauk­ses­sa

20.10.2021 15:59
Tilaajille
Kehitysvammaisten tukiyhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Timonen-Nissi

Ke­hi­tys­vam­mais­ten tu­ki­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Sirpa Ti­mo­nen-Nis­si

20.10.2021 15:18
Tilaajille
Mielelenosoitus kehitysvammaisten asuntolan puolesta Pudasjärvellä

Mie­le­le­no­soi­tus ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­lan puo­les­ta Pu­das­jär­vel­lä

20.10.2021 14:59
Kehitysvammaisten asuntolan rakentamisen puolesta järjestettiin  mielenosoitus Pudasjärvellä

Ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­lan ra­ken­ta­mi­sen puo­les­ta jär­jes­tet­tiin mie­len­osoi­tus Pu­das­jär­vel­lä

20.10.2021 14:44
Kehitysvammaisille remontoidaan väliaikainen ryhmäkoti Pudasjärvellä –Valituskierteen viivyttämän uudisrakennuksen korvaajaksi siitä ei ole, mutta tilapäisratkaisukin on askel parempaan, arvioi Rimmin palvelukodin vastaava ohjaaja Marja Lohvansuu

Ke­hi­tys­vam­mai­sil­le re­mon­toi­daan vä­li­ai­kai­nen ryh­mä­ko­ti Pu­das­jär­vel­lä –Va­li­tus­kier­teen vii­vyt­tä­män uu­dis­ra­ken­nuk­sen kor­vaa­jak­si siitä ei ole, mutta ti­la­päis­rat­kai­su­kin on askel pa­rem­paan, arvioi Rimmin pal­ve­lu­ko­din vas­taa­va ohjaaja Marja Loh­van­suu

20.10.2021 04:03
Tilaajille
Oikeus määrittelee, ei someoikeus – kehitysvammaisten asuntola tullaan todennäköisesti rakentamaan hyvin ripeästi kunhan prosessit on käyty loppuun
Pääkirjoitus

Oikeus mää­rit­te­lee, ei so­meoi­keus – ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­la tullaan to­den­nä­köi­ses­ti ra­ken­ta­maan hyvin ri­peäs­ti kunhan pro­ses­sit on käyty loppuun

20.10.2021 04:00
Tilaajille
Pudasjärvi sai valmiiksi suururakan, joka muokkasi kaupungin keskustan perusteellisesti uusiksi – moderni hirsilinna nousi valtatien kupeeseen

Pu­das­jär­vi sai val­miik­si suu­ru­ra­kan, joka muok­ka­si kau­pun­gin kes­kus­tan pe­rus­teel­li­ses­ti uusiksi – moderni hir­si­lin­na nousi val­ta­tien ku­pee­seen

19.10.2021 15:50
Tilaajille
Mielenilmaus Pudasjärven torilla keskiviikkona – taustalla valituskierteeseen jumiutunut kehitysvammaisten asuntolahanke

Mie­len­il­maus Pu­das­jär­ven torilla kes­ki­viik­ko­na – taus­tal­la va­li­tus­kier­tee­seen ju­miu­tu­nut ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­la­han­ke

18.10.2021 13:19
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Eduskunnassa vaaditaan, että Pudasjärveä ja Taivalkoskea halkova valtatie nostetaan Suomen pääväylien joukkoon – perusteluna muun muassa Syötteen investoinnit

Edus­kun­nas­sa vaa­di­taan, että Pu­das­jär­veä ja Tai­val­kos­kea halkova val­ta­tie nos­te­taan Suomen pää­väy­lien jouk­koon – ­pe­rus­te­lu­na muun muassa Syöt­teen in­ves­toin­nit

18.10.2021 07:01 1
Tilaajille
Katso video: Mallorcan mies miettii muuttoa Pudasjärvelle – "Täällä on paremmat mahdollisuudet", kranaatinheitinmies Dillan Backman arvioi

Katso video: Mal­lor­can mies miettii muuttoa Pu­das­jär­vel­le – "­Tääl­lä on pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det", kra­naa­tin­hei­tin­mies Dillan Backman arvioi

16.10.2021 10:58
Tilaajille
Hirsihovin tilat täyttyivät nopeasti – Asukkaita jäi vielä jonoon, yrityksille uusia tiloja ja ravintolakin avautumassa

Hir­si­ho­vin tilat täyt­tyi­vät no­peas­ti – Asuk­kai­ta jäi vielä jonoon, yri­tyk­sil­le uusia tiloja ja ra­vin­to­la­kin avau­tu­mas­sa

15.10.2021 18:00
Tilaajille
Pudasjärven hyvinvointivaliokunnan painopisteeksi nuoret ja perheet

Pu­das­jär­ven hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­nan pai­no­pis­teek­si nuoret ja perheet

15.10.2021 14:08
Tilaajille
Valiokuntavatulointi väljähdyttää Pudasjärvellä
Kolumni

Va­lio­kun­ta­va­tu­loin­ti väl­jäh­dyt­tää Pu­das­jär­vel­lä

15.10.2021 11:52
Tilaajille
Pudasjärven verotulot menossa reilulla miljoonalla yli budjetoidun

Pu­das­jär­ven ve­ro­tu­lot menossa rei­lul­la mil­joo­nal­la yli bud­je­toi­dun

15.10.2021 10:08
Tilaajille
Valituskierre jatkuu: kehitysvammaisten asuntolan rakentaminen lykkääntyy jälleen Pudasjärvellä – "Ei tästä ole kenellekään hyötyä"

Va­li­tus­kier­re jatkuu: ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­lan ra­ken­ta­mi­nen lyk­kään­tyy jälleen Pu­das­jär­vel­lä – "Ei tästä ole ke­nel­le­kään hyötyä"

14.10.2021 09:44
Tilaajille