Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Lukijan kynästä
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uutta nor­maa­lia? – On ollut niin pe­lot­ta­va kevät, ettei tee mieli len­to­ko­nee­seen tai muu­ten­kaan min­ne­kään kau­kai­sil­le au­rin­ko­ran­ni­koil­le

25.07.2021 09:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tai­tei­li­joil­la on roh­keut­ta – "Tuh­ka­kup­pei­na jotkin pat­saat, natsoja tun­get­tu eri paik­koi­hin. In­nos­taa­ko tämä tai­de­pol­ku­jen ra­ken­ta­mi­siin?"

24.07.2021 10:36
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven ko­koo­muk­sen Katri Vir­ta­nen: Vielä kerran paik­ka­jaos­ta

20.07.2021 13:45
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven So­ta­ve­te­raa­nit ry toimii mo­ni­puo­li­ses­ti

16.07.2021 04:00
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mah­dol­li­suuk­sien mat­kai­lu­ke­sä – yhdessä ja vas­tuul­li­ses­ti

28.06.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sain val­tuu­tuk­sen jatkaa val­tuus­tos­sa – "Va­kaat, rau­hal­li­set ja ra­ken­ta­vat kes­kus­te­lut vievät asioita eteen­päin"

27.06.2021 19:48
Mielipidekirjoitus

Vas­ta­val­mis­tu­nut on uuden edessä – " Tär­keää, että uudelle työn­te­ki­jäl­le an­ne­taan pe­reh­dy­tys­tä, kan­nus­tus­ta, mah­dol­li­suus oppia"

18.06.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­sän­ma­kuis­ta toi­min­ta­iloa Kos­ken­ho­vil­la – "olin tullut todella elin­voi­mais­ten ja po­si­tii­vis­ten ih­mis­ten jouk­koon"

17.06.2021 10:42
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jan­kir­joi­tus: Ro­ko­tuk­set mah­dol­lis­ta­vat nor­maa­liin arkeen pa­laa­mi­sen

04.06.2021 09:11