info-lango
Neuvontaa ja ohjausta omalla kielellä – Pudasjärvellä kehitetty Info-lango laajeni valtakunnalliseksi palveluksi

Neu­von­taa ja oh­jaus­ta omalla kie­lel­lä – Pu­das­jär­vel­lä ke­hi­tet­ty In­fo-lan­go laajeni val­ta­kun­nal­li­sek­si pal­ve­luk­si

30.10.2017 11:00