Pakolaiset
Komisario Arvo Mäntykenttä palailee lapsuutensa maisemiin Hirvaskoskelle – kuka tammesi syksyn 2015 pakolaistulvan?

Ko­mi­sa­rio Arvo Män­ty­kent­tä pa­lai­lee lap­suu­ten­sa mai­se­miin Hir­vas­kos­kel­le – kuka tammesi syksyn 2015 pa­ko­lais­tul­van?

29.09.2017 12:00
Rimminkankaalla järjestetään keskiviikkona tavarakeräys pakolaisperheille

Rim­min­kan­kaal­la jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na ta­va­ra­ke­räys pa­ko­lais­per­heil­le

22.08.2017 14:30
Pakolaisperheet asuivat leirillä kolme vuotta – uusille pudasjärveläisille tärkeintä on turva ja työ

Pa­ko­lais­per­heet asuivat lei­ril­lä kolme vuotta – uusille pu­das­jär­ve­läi­sil­le tär­kein­tä on turva ja työ

12.08.2017 14:00
Tulijan ystävänä ja tukena -koulutus peruttiin

Tulijan ys­tä­vä­nä ja tukena -kou­lu­tus pe­rut­tiin

10.08.2017 14:05
Pudasjärveläisille järjestetään Syyria-info – maahanmuuttaja kertomassa kokemuksistaan

Pu­das­jär­ve­läi­sil­le jär­jes­te­tään Syy­ria-in­fo – maa­han­muut­ta­ja ker­to­mas­sa ko­ke­muk­sis­taan

01.08.2017 12:00
Tilanne rauhallinen – Oulun poliisilaitokselle saapunut alkuvuonna vain 199 turvapaikanhakijaa

Tilanne rau­hal­li­nen – Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­le saa­pu­nut al­ku­vuon­na vain 199 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa

28.07.2017 18:00
Tulijan ystävänä ja tukena -koulutus syksyllä – paikallisia kaivataan pakolaisten tueksi

Tulijan ys­tä­vä­nä ja tukena -kou­lu­tus syk­syl­lä – pai­kal­li­sia kai­va­taan pa­ko­lais­ten tueksi

11.07.2017 14:02