Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pääe­ko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­he­ra­lueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Lukijankirjoitus
Tietoa ja kotiseutuylpeyttä kasvattavat kävelykierrokset Kurenalla – "Monet oudolta kuulostavat talojen nimet ja sijaintipaikat saivat sisällön ja selvyyden oppaiden niistä kertoessa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tietoa ja ko­ti­seu­tu­yl­peyt­tä kas­vat­ta­vat kä­ve­ly­kier­rok­set Ku­re­nal­la – "Monet oudolta kuu­los­ta­vat talojen nimet ja si­jain­ti­pai­kat saivat si­säl­lön ja sel­vyy­den op­pai­den niistä ker­toes­sa"

23.07.2023 13:55
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liu­ku-ku­mi­ken­kiä ja te­ry­lee­niä – "Jo syk­syl­lä oli ha­vain­to­ja, että kaup­poi­hin oli il­mes­ty­nyt uusi ku­mi­ken­kä­mal­li. Kenkä poik­ke­si täy­del­li­ses­ti edel­tä­jis­tään rus­keis­ta Pek­ka-ken­gis­tä sekä vielä enemmän fi­la­de­raa­li­sen kaupan kaynnin yh­tey­des­sä Neu­vos­to­lii­tos­ta tuo­duis­ta muo­vi­ken­gis­tä"

24.10.2021 04:00
Tekstarit ja soitot 0400 280671: "Voi hyvät hyssykät tuota liikennettä Hyvän olon keskuksen alueella"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: "Voi hyvät hys­sy­kät tuota lii­ken­net­tä Hyvän olon kes­kuk­sen alueel­la"

23.10.2021 04:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mah­dol­li­suuk­sien mat­kai­lu­ke­sä – yhdessä ja vas­tuul­li­ses­ti

28.06.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mainio tulos, tar­tum­me toi­meen! – Vaikka paik­ka­mää­rä jäi vä­häi­sem­mäk­si, kuin en­nak­koon ar­vel­tiin ja odo­tet­tiin, oli tun­nel­ma läpi val­vo­jais­il­lan iloinen ja rento

27.06.2021 20:33
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Vas­ta­val­mis­tu­nut on uuden edessä – " Tär­keää, että uudelle työn­te­ki­jäl­le an­ne­taan pe­reh­dy­tys­tä, kan­nus­tus­ta, mah­dol­li­suus oppia"

18.06.2021 04:00
Kesänmakuista toimintailoa Koskenhovilla – "olin tullut todella elinvoimaisten ja positiivisten ihmisten joukkoon"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­sän­ma­kuis­ta toi­min­ta­iloa Kos­ken­ho­vil­la – "olin tullut todella elin­voi­mais­ten ja po­si­tii­vis­ten ih­mis­ten jouk­koon"

17.06.2021 10:42
Lukijankirjoitus: Rokotukset mahdollistavat normaaliin arkeen palaamisen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jan­kir­joi­tus: Ro­ko­tuk­set mah­dol­lis­ta­vat nor­maa­liin arkeen pa­laa­mi­sen

04.06.2021 09:11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sinä veljeni

28.05.2021 09:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Kylien elin­voi­man edel­ly­tyk­se­nä kun­nol­li­set tie­yh­tey­det

19.05.2021 04:00
Lukijalta

Vaa­li­pos­tia: Tulossa his­to­rial­li­set kun­ta­vaa­lit

18.05.2021 21:59