Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijan kynä
Kuukausi
Käsitöitä, taideteoksia, leivonnaisia ja muuta ostettavaa sekä ohjelmaa – Joulumyyjäisiä vietettiin Suojalinnassa yhdessä tehden
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kä­si­töi­tä, tai­de­teok­sia, lei­von­nai­sia ja muuta os­tet­ta­vaa sekä oh­jel­maa – Jou­lu­myy­jäi­siä vie­tet­tiin Suo­ja­lin­nas­sa yhdessä tehden

04.12.2023 15:01
Tilaajille
Ei leikkauksia koulukseen Pudasjärvellä! – Kommunistinuorten kannanotto mahdollisiin säästötoimiin koulutuksesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei leik­kauk­sia kou­luk­seen Pu­das­jär­vel­lä! – Kom­mu­nis­ti­nuor­ten kan­nan­ot­to mah­dol­li­siin sääs­tö­toi­miin kou­lu­tuk­ses­ta

01.12.2023 06:00 1
Tilaajille
Säästöjä ei näin saavuteta – kaipaan ryhtiliikettä hallitukselta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sääs­tö­jä ei näin saa­vu­te­ta – kaipaan ryh­ti­lii­ket­tä hal­li­tuk­sel­ta

28.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma valmistui – hurjan nopea tahti edellyttää palvelutuotannossa suuriakin muutoksia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen tuot­ta­vuus- ja ta­lou­del­li­suus­oh­jel­ma val­mis­tui – hurjan nopea tahti edel­lyt­tää pal­ve­lu­tuo­tan­nos­sa suu­ria­kin muu­tok­sia

27.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Malttia ja maalaisjärkeä Pudasjärven kaupungin säästöjen hakuun – lukion siirrossa Lakarille ei ole järkeä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Malttia ja maa­lais­jär­keä Pu­das­jär­ven kau­pun­gin sääs­tö­jen hakuun – lukion siir­ros­sa La­ka­ril­le ei ole järkeä

23.11.2023 14:41 3
Tilaajille
Kyläkulmien ikäihmisistä huolehdittava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­lä­kul­mien ikä­ih­mi­sis­tä huo­leh­dit­ta­va

20.11.2023 14:46
Tilaajille
Korjattavaa Pohteen esityksessä Taivalkosken sote-palveluihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­jat­ta­vaa Pohteen esi­tyk­ses­sä Tai­val­kos­ken sote-pal­ve­lui­hin

12.11.2023 11:53
Tilaajille
Hirvijahti Yli-Siurualla oli perinteiseen tapaan vaihteleva ja mielenkiintoinen syysmatka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hir­vi­jah­ti Yli-Siu­rual­la oli pe­rin­tei­seen tapaan vaih­te­le­va ja mie­len­kiin­toi­nen syys­mat­ka

08.11.2023 10:00 1
Vanhemmat
Pudasjärven Osuuspankin hallituksen vastaus Toivo Miettiselle osuuspankkien yhdistymistä koskevaan mielipidekirjoitukseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven Osuus­pan­kin hal­li­tuk­sen vastaus Toivo Miet­ti­sel­le osuus­pank­kien yh­dis­ty­mis­tä kos­ke­vaan mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­seen

30.10.2023 13:42
Tilaajille
Ei Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon Osuuspankkien yhdistymiselle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei Pu­das­jär­ven, Tai­val­kos­ken ja Kuu­sa­mon Osuus­pank­kien yh­dis­ty­mi­sel­le

17.10.2023 13:26 2
Tilaajille
Toimiiko demokratia? – Pitää miettiä, miten säästöt vaikuttavat kuntalaisten elämään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­mii­ko de­mok­ra­tia? – Pitää miet­tiä, miten säästöt vai­kut­ta­vat kun­ta­lais­ten elämään

15.10.2023 16:12
Tilaajille
Turve on tärkeä maataloudelle ja huoltovarmuudelle – energiantuotannossa tulee jatkossakin pyrkiä omavaraisuuteen ja huoltovarmuuden vahvistamiseen
Mielipidekirjoitus

Turve on tärkeä maa­ta­lou­del­le ja huol­to­var­muu­del­le – ener­gian­tuo­tan­nos­sa tulee jat­kos­sa­kin pyrkiä oma­va­rai­suu­teen ja huol­to­var­muu­den vah­vis­ta­mi­seen

09.10.2023 15:00 1
Tilaajille
Hetekylän Aittovaaran tuulivoimahankkeesta kysellään, vuoden myöhässä – kannattaa vastata huolella
Mielipidekirjoitus

He­te­ky­län Ait­to­vaa­ran tuu­li­voi­ma­hank­kees­ta ky­sel­lään, vuoden myö­häs­sä – kan­nat­taa vastata huo­lel­la

21.09.2023 10:12 1
Tilaajille
Hyödyttävätkö leikkaukset kuntia ja miten hallitusohjelmaa aletaan toteuttaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyö­dyt­tä­vät­kö leik­kauk­set kuntia ja miten hal­li­tus­oh­jel­maa aletaan to­teut­taa?

20.09.2023 09:00
Tilaajille
”Suo, Herra toivon kynttilöiden loistaa” – Veteraanien Pohjois-Pohjanmaan kirkkopäivässä koskettavia puheita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Suo, Herra toivon kynt­ti­löi­den lois­taa” – Ve­te­raa­nien Poh­jois-Poh­jan­maan kirk­ko­päi­väs­sä kos­ket­ta­via puheita

12.09.2023 05:00
Tilaajille
Hetekylän vetovoima ei ole tuulivoima – päättäjät herätkää tuulivoiman haitoille ja kuunnelkaa asukkaita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

He­te­ky­län ve­to­voi­ma ei ole tuu­li­voi­ma – päät­tä­jät he­rät­kää tuu­li­voi­man hai­toil­le ja kuun­nel­kaa asuk­kai­ta

11.09.2023 06:30
Tilaajille
Mukana Oulun hiippakunnan lähetysjuhlassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mukana Oulun hiip­pa­kun­nan lä­he­tys­juh­las­sa

06.09.2023 12:00
Tilaajille
Ensimmäinen puoli vuotta Pohteella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En­sim­mäi­nen puoli vuotta Poh­teel­la

05.09.2023 12:00
Tilaajille
Nivankangas: Vastustamista vastustamisen vuoksi vai vastuunkantoa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ni­van­kan­gas: Vas­tus­ta­mis­ta vas­tus­ta­mi­sen vuoksi vai vas­tuun­kan­toa?

05.09.2023 06:00 2
Tilaajille
Luonnon monimuotoisuuden vaalintaa – katseet takapihoille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den vaa­lin­taa – katseet ta­ka­pi­hoil­le

01.09.2023 06:00
Tilaajille