VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Tekstarit ja soitot
Tekstarit ja soitot: "Miksi äänestyspaikka Hyvän olon keskukseen? Paljon turvallisempi kaupungintalo ja vanhusten helpompi käydä"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Miksi ää­nes­tys­paik­ka Hyvän olon kes­kuk­seen? Paljon tur­val­li­sem­pi kau­pun­gin­ta­lo ja van­hus­ten hel­pom­pi käydä"

17.01.2022 16:00
Tekstarit ja soitot: "Suuret kiitokset torstaina 16.12. Hyvinvointikeskuksella järjestetystä walk-in koronarokotustilaisuudesta"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Suuret kii­tok­set tors­tai­na 16.12. Hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sel­la jär­jes­te­tys­tä walk-in ko­ro­na­ro­ko­tus­ti­lai­suu­des­ta"

26.12.2021 04:00 1
Tekstarit ja soitot: "Jyrkkäkoskelle ja sivakkaradalle toivotaan taivaalta lisää valkoista, jotta latukoneet pääsisivät tekemään myös perinteisen ladun"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Jyrk­kä­kos­kel­le ja si­vak­ka­ra­dal­le toi­vo­taan tai­vaal­ta lisää val­kois­ta, jotta la­tu­ko­neet pää­si­si­vät te­ke­mään myös pe­rin­tei­sen ladun"

18.12.2021 23:00
Tekstarit ja soitot: "On aika hiljaisia olleet nämä meidän aluevaaliehdokkaat. Kuulisi ja lukisi mielellään mitä mieltä ovat koko hyinvointialuehimmelistä"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "On aika hil­jai­sia olleet nämä meidän alue­vaa­lieh­dok­kaat. Kuulisi ja lukisi mie­lel­lään mitä mieltä ovat koko hyin­voin­tia­lue­him­me­lis­tä"

12.12.2021 21:04
Tekstarit ja soito: "Eiköhän lisääntyvä kaupunkilaismetsänomistaminen jo täytä EU:n kaavaileman metsiensuojelun tavoitteen Suomessa"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soito: "Ei­kö­hän li­sään­ty­vä kau­pun­ki­lais­met­sä­no­mis­ta­mi­nen jo täytä EU:n kaa­vai­le­man met­sien­suo­je­lun ta­voit­teen Suo­mes­sa"

01.12.2021 21:00
Tekstarit ja soitot: "Te, jotka käytätte uimahallin kuntosalia. Muistakaapa välineiden desinfiointi käytön jälkeen"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Te, jotka käy­tät­te ui­ma­hal­lin kun­to­sa­lia. Muis­ta­kaa­pa vä­li­nei­den de­sin­fioin­ti käytön jäl­keen"

29.11.2021 21:12
Tekstarit ja soitot: Tuoksu Sammelvuo-salissa on toisinaan varsin voimakas
Lukijalta

Teks­ta­rit ja soitot: Tuoksu Sam­mel­vuo-sa­lis­sa on toi­si­naan varsin voi­ma­kas

14.11.2021 16:59
Tilaajille
Tekstarit ja soitot: Kehitysvammaisten ryhmäkodin tilanne puhututtaa edelleen Pudasjärvellä – "Itku pääsi"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din tilanne pu­hu­tut­taa edel­leen Pu­das­jär­vel­lä – "Itku pääsi"

07.11.2021 07:59
Tilaajille
Tekstarit ja soitot 0400 280671: "Voi hyvät hyssykät tuota liikennettä Hyvän olon keskuksen alueella"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: "Voi hyvät hys­sy­kät tuota lii­ken­net­tä Hyvän olon kes­kuk­sen alueel­la"

23.10.2021 04:00 1
Tekstarit ja soitot 0400 280671: "Olisi sen kirjaston voinut sijoittaa Hyvän olon keskuksessa parempaan paikkaan"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: "Olisi sen kir­jas­ton voinut si­joit­taa Hyvän olon kes­kuk­ses­sa pa­rem­paan paik­kaan"

16.10.2021 04:00
Tilaajille
Tekstarit ja soitot 0400 280671: "On tosi hieno tämä uusi Hyvän olon Pirtti. Kyllä hirsipinta on kaunis, rauhoittaa ja hiljentää"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: "On tosi hieno tämä uusi Hyvän olon Pirtti. Kyllä hir­si­pin­ta on kaunis, rau­hoit­taa ja hil­jen­tää"

10.10.2021 04:05
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Pu­das­jär­vel­lä menee ko­meas­ti. Isot ra­ken­nuk­set ter­va­taan mus­tik­si"

03.10.2021 04:00
Tekstarit ja soitot:" Kuka tai ketkä on se taho, joka pitää Kipinässä jokirannalla laavua kunnossa"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soi­tot:" Kuka tai ketkä on se taho, joka pitää Ki­pi­näs­sä jo­ki­ran­nal­la laavua kun­nos­sa"

12.09.2021 04:00
Tekstarit ja soitot: Onko olemassa pyöräteitä, joilla saa ajaa autolla
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: Onko ole­mas­sa pyö­rä­tei­tä, joilla saa ajaa autolla

05.09.2021 20:49
Tekstarit ja soitot; "Ostan talven marjat Oulun torikauppiailta, niin ei tarvitse mennä kenenkään apajille"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot; "Ostan talven marjat Oulun to­ri­kaup­piail­ta, niin ei tar­vit­se mennä ke­nen­kään apa­jil­le"

30.08.2021 04:00
Tekstarit ja soitot: "Kaupungin olisi pitänyt alunperinkin miettiä myös toinen paikka palvelutalon sijoittamiseksi"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Kau­pun­gin olisi pitänyt alun­pe­rin­kin miettiä myös toinen paikka pal­ve­lu­ta­lon si­joit­ta­mi­sek­si"

21.08.2021 05:00
Tekstarit ja soitot 0400 280671: Kiitos Pudasjärven Kurenalan kyläseuralle tai kuka torin toimintaa ylläpitääkin.
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: Kiitos Pu­das­jär­ven Ku­re­na­lan ky­lä­seu­ral­le tai kuka torin toi­min­taa yl­lä­pi­tää­kin.

25.07.2021 12:00
Tekstarit ja soitot 0400 280671: "Haluan kiittää Pudasjärven terveysaseman toimintaa"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: "Haluan kiittää Pu­das­jär­ven ter­veys­ase­man toi­min­taa"

16.07.2021 08:12 1
Tekstarit ja soitot
Lukijalta

Teks­ta­rit ja soitot

09.07.2021 12:00
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: "Ju­han­nus tuli ja meni, vaan ei ju­han­nus­hei­laa tullut taas­kaan" – Pin­ta­mos­ta viiden kilon ju­han­nus­ku­ha

01.07.2021 12:01 1