Eduskuntavaalit: Ii­jo­ki­seu­dun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tekstarit ja soitot
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Au­rin­ko­pa­nee­li on yksi par­haim­mis­ta han­kin­nois­ta­ni. On ollut käy­tös­sä reilun vuoden ja olen ollut tyy­ty­väi­nen"

28.10.2022 10:00
Tekstarit ja soitot: "Onko Pudasjärvellä ajateltu voiko koulutietä saada turvalliseksi Kuusamontien rakentamalla riippusilta sillan alavirran puolelle"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Onko Pu­das­jär­vel­lä aja­tel­tu voiko kou­lu­tie­tä saada tur­val­li­sek­si Kuu­sa­mon­tien ra­ken­ta­mal­la riip­pu­sil­ta sillan ala­vir­ran puo­lel­le"

31.07.2022 04:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: " Kun läh­det­te len­kil­le teet­tä­kää koirien tarpeet jo ennen lähtöä"

01.05.2022 16:31
Tekstarit ja soitot: "Eikö kauppoihin saa mitenkään vakuumipakattuja, kuorittuja perunoita?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Eikö kaup­poi­hin saa mi­ten­kään va­kuu­mi­pa­kat­tu­ja, kuo­rit­tu­ja pe­ru­noi­ta?"

24.04.2022 12:30
Tekstarit ja soitot: "Ei näy vieläkään terveyskeskukseen opasmerkkejä valtatieltä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Ei näy vie­lä­kään ter­veys­kes­kuk­seen opas­merk­ke­jä val­ta­tiel­tä"

16.04.2022 18:47
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Ur­hei­lu­hal­li, missä olisi jää­kau­ka­lo tal­vel­la. Sitä voi käyttää lap­ses­ta vaa­riin"

11.04.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Koil­lis-Te­len An­na-Ma­ri laittaa äly­lait­tei­den oikut ojen­nuk­seen het­kes­sä"

04.04.2022 04:01
Tekstarit ja soitot: "On ollut komiat ilta- ja aamuruskot. Sotaa tietäneekö vai onko vain Saharan hiekat kun pölisee täällä saakka"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "On ollut komiat ilta- ja aa­mu­rus­kot. Sotaa tie­tä­nee­kö vai onko vain Saharan hiekat kun pölisee täällä saakka"

25.03.2022 14:30
Tekstarit ja soitot: "Koronaa on edelleen. Ei kannata unohtaa käsidesejä ja maskeja. Näyttää Pudasjärvellä nyt kovasti unohtuneen, kun ei joka päivä enää muistutella ja tartuntalukuja kerrota"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Ko­ro­naa on edel­leen. Ei kannata unohtaa kä­si­de­se­jä ja mas­ke­ja. Näyttää Pu­das­jär­vel­lä nyt kovasti unoh­tu­neen, kun ei joka päivä enää muis­tu­tel­la ja tar­tun­ta­lu­ku­ja ker­ro­ta"

16.03.2022 14:00
Tekstarit ja soitot : "Nyt on hyvä pudotella talojen katoilta ne lumet, kun lumi on vielä pakkaslunta ja kevyttä siirrellä. Kun kevät tästä joutuu ja lumi vettyy, niin se touhu alkaa olla aika raskasta"", muistuttaa soittaja
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soi­tot : "Nyt on hyvä pu­do­tel­la talojen ka­toil­ta ne lumet, kun lumi on vielä pak­kas­lun­ta ja kevyttä siir­rel­lä. Kun kevät tästä joutuu ja lumi vettyy, niin se touhu alkaa olla aika ras­kas­ta"", muis­tut­taa soit­ta­ja

24.02.2022 14:03
Tekstarit ja soitot: "Jospa Puolankalaiset, Pudasjärveläiset ja Utajärveläiset olisivat sen verran viisaita että ottaisivat kielteisen kannan Olvassuon kansallispuisto hankkeesta"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Jospa Puo­lan­ka­lai­set, Pu­das­jär­ve­läi­set ja Uta­jär­ve­läi­set oli­si­vat sen verran vii­sai­ta että ot­tai­si­vat kiel­tei­sen kannan Ol­vas­suon kan­sal­lis­puis­to hank­kees­ta"

20.02.2022 08:09
Tekstarit ja soitot: "Hyvinvointikeskuksen opasteet ovat tosiaankin epäselkeät. Pienellä löytyy karttoja jostain seinästä, mutta kulkuväylät on kuin labyrintteja"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen opas­teet ovat to­siaan­kin epä­sel­keät. Pie­nel­lä löytyy kart­to­ja jostain sei­näs­tä, mutta kul­ku­väy­lät on kuin la­by­rint­te­ja"

14.02.2022 05:00
Tekstarit ja soitot : "Olis reiluutta ja hyvää naapuruutta, jos jokainen, jolla on postilaatikko samassa ”ryppäässä” tien tai kadun varrella, osallistuisi laatikoiden ympärysten lumitöihin"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soi­tot : "Olis rei­luut­ta ja hyvää naa­pu­ruut­ta, jos jo­kai­nen, jolla on pos­ti­laa­tik­ko samassa ”ryp­pääs­sä” tien tai kadun var­rel­la, osal­lis­tui­si laa­ti­koi­den ym­pä­rys­ten lu­mi­töi­hin"

05.02.2022 04:00
Tekstarit ja soitot: "Kelkkailijat ajavat luvattomasti jalkakäytävää pitkin uudelle ABC:lle, jonne ei ole järjestetty virallista reittiä"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Kelk­kai­li­jat ajavat lu­vat­to­mas­ti jal­ka­käy­tä­vää pitkin uudelle ABC:l­le, jonne ei ole jär­jes­tet­ty vi­ral­lis­ta reit­tiä"

28.01.2022 15:00
Tekstarit ja soitot: "Suuret kiitokset kirjoituksestasi omaishoitajien puolesta. Asia on juuri noin, kuin kirjoitit lehdessä ja olen samaa mieltä kanssasi"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Suuret kii­tok­set kir­joi­tuk­ses­ta­si omais­hoi­ta­jien puo­les­ta. Asia on juuri noin, kuin kir­joi­tit leh­des­sä ja olen samaa mieltä kans­sa­si"

22.01.2022 13:00
Tekstarit ja soitot: "Miksi äänestyspaikka Hyvän olon keskukseen? Paljon turvallisempi kaupungintalo ja vanhusten helpompi käydä"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Miksi ää­nes­tys­paik­ka Hyvän olon kes­kuk­seen? Paljon tur­val­li­sem­pi kau­pun­gin­ta­lo ja van­hus­ten hel­pom­pi käydä"

17.01.2022 16:00
Tekstarit ja soitot: "Suuret kiitokset torstaina 16.12. Hyvinvointikeskuksella järjestetystä walk-in koronarokotustilaisuudesta"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Suuret kii­tok­set tors­tai­na 16.12. Hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sel­la jär­jes­te­tys­tä walk-in ko­ro­na­ro­ko­tus­ti­lai­suu­des­ta"

26.12.2021 04:00 1
Tekstarit ja soitot: "Jyrkkäkoskelle ja sivakkaradalle toivotaan taivaalta lisää valkoista, jotta latukoneet pääsisivät tekemään myös perinteisen ladun"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Jyrk­kä­kos­kel­le ja si­vak­ka­ra­dal­le toi­vo­taan tai­vaal­ta lisää val­kois­ta, jotta la­tu­ko­neet pää­si­si­vät te­ke­mään myös pe­rin­tei­sen ladun"

18.12.2021 23:00
Tekstarit ja soitot: "On aika hiljaisia olleet nämä meidän aluevaaliehdokkaat. Kuulisi ja lukisi mielellään mitä mieltä ovat koko hyinvointialuehimmelistä"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "On aika hil­jai­sia olleet nämä meidän alue­vaa­lieh­dok­kaat. Kuulisi ja lukisi mie­lel­lään mitä mieltä ovat koko hyin­voin­tia­lue­him­me­lis­tä"

12.12.2021 21:04
Tekstarit ja soito: "Eiköhän lisääntyvä kaupunkilaismetsänomistaminen jo täytä EU:n kaavaileman metsiensuojelun tavoitteen Suomessa"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soito: "Ei­kö­hän li­sään­ty­vä kau­pun­ki­lais­met­sän­omis­ta­mi­nen jo täytä EU:n kaa­vai­le­man met­sien­suo­je­lun ta­voit­teen Suo­mes­sa"

01.12.2021 21:00