Joko luit: Aino ja Aune saivat rin­taan­sa Ko­ti­rin­ta­ma­nais­ten mitalit ar­vok­kaas­ta työstä – näin Pu­das­jär­vel­lä juh­lit­tiin 106-vuo­tias­ta Suomea kii­tol­li­se­na it­se­näi­syy­des­tä

Talous: Ta­lous­ar­vion laa­ti­mi­sen viime met­reil­lä huonoja uutisia Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le – Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta ei tu­le­kaan tuot­to­ja vaan tap­pio­ta: "Tun­nel­ma on jär­kyt­ty­nyt"

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tekstarit ja soitot
Laaja tekstarikimara tuo esille Iijokiseudun lukijoiden mielipiteitä – viesteissä ruusuja ja risuja Pudasjärven meininkeihin ja maailman ilmiöihin liittyen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Laaja teks­ta­ri­ki­ma­ra tuo esille Ii­jo­ki­seu­dun lu­ki­joi­den mie­li­pi­tei­tä – vies­teis­sä ruusuja ja risuja Pu­das­jär­ven mei­nin­kei­hin ja maail­man il­miöi­hin liit­tyen

29.11.2023 16:00
Tilaajille

Ii­jo­ki­seu­dun teks­ta­rit: Kuumat kii­tok­set iha­Nai­sel­le

26.10.2023 10:30
Tekstarit ja soitot: Kiitos Pudasjärven kaupungille hyvästä ja toimivasta matonpesupaikasta.
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: Kiitos Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le hyvästä ja toi­mi­vas­ta ma­ton­pe­su­pai­kas­ta.

28.07.2023 15:30
Tekstarit: "Kyllä Pudasjärvi on kaunista seutua: järviä, vaaroja, jokia ja lampia"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: "Kyllä Pu­das­jär­vi on kau­nis­ta seutua: järviä, vaa­ro­ja, jokia ja lampia"

16.07.2023 11:55
Tekstarit: Kiitokset Pudasjärven 4H-yhdistykselle ja Pudasjärven kaupungille viheristutuksista
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: Kii­tok­set Pu­das­jär­ven 4H-yh­dis­tyk­sel­le ja Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le vi­her­is­tu­tuk­sis­ta

10.07.2023 07:51
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Au­rin­ko­pa­nee­li on yksi par­haim­mis­ta han­kin­nois­ta­ni. On ollut käy­tös­sä reilun vuoden ja olen ollut tyy­ty­väi­nen"

28.10.2022 10:00
Tekstarit ja soitot: "Onko Pudasjärvellä ajateltu voiko koulutietä saada turvalliseksi Kuusamontien rakentamalla riippusilta sillan alavirran puolelle"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Onko Pu­das­jär­vel­lä aja­tel­tu voiko kou­lu­tie­tä saada tur­val­li­sek­si Kuu­sa­mon­tien ra­ken­ta­mal­la riip­pu­sil­ta sillan ala­vir­ran puo­lel­le"

31.07.2022 04:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: " Kun läh­det­te len­kil­le teet­tä­kää koirien tarpeet jo ennen lähtöä"

01.05.2022 16:31
Tekstarit ja soitot: "Eikö kauppoihin saa mitenkään vakuumipakattuja, kuorittuja perunoita?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Eikö kaup­poi­hin saa mi­ten­kään va­kuu­mi­pa­kat­tu­ja, kuo­rit­tu­ja pe­ru­noi­ta?"

24.04.2022 12:30
Tekstarit ja soitot: "Ei näy vieläkään terveyskeskukseen opasmerkkejä valtatieltä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Ei näy vie­lä­kään ter­veys­kes­kuk­seen opas­merk­ke­jä val­ta­tiel­tä"

16.04.2022 18:47
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Ur­hei­lu­hal­li, missä olisi jää­kau­ka­lo tal­vel­la. Sitä voi käyttää lap­ses­ta vaa­riin"

11.04.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Koil­lis-Te­len An­na-Ma­ri laittaa äly­lait­tei­den oikut ojen­nuk­seen het­kes­sä"

04.04.2022 04:01
Tekstarit ja soitot: "On ollut komiat ilta- ja aamuruskot. Sotaa tietäneekö vai onko vain Saharan hiekat kun pölisee täällä saakka"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "On ollut komiat ilta- ja aa­mu­rus­kot. Sotaa tie­tä­nee­kö vai onko vain Saharan hiekat kun pölisee täällä saakka"

25.03.2022 14:30
Tekstarit ja soitot: "Koronaa on edelleen. Ei kannata unohtaa käsidesejä ja maskeja. Näyttää Pudasjärvellä nyt kovasti unohtuneen, kun ei joka päivä enää muistutella ja tartuntalukuja kerrota"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Ko­ro­naa on edel­leen. Ei kannata unohtaa kä­si­de­se­jä ja mas­ke­ja. Näyttää Pu­das­jär­vel­lä nyt kovasti unoh­tu­neen, kun ei joka päivä enää muis­tu­tel­la ja tar­tun­ta­lu­ku­ja ker­ro­ta"

16.03.2022 14:00
Tekstarit ja soitot : "Nyt on hyvä pudotella talojen katoilta ne lumet, kun lumi on vielä pakkaslunta ja kevyttä siirrellä. Kun kevät tästä joutuu ja lumi vettyy, niin se touhu alkaa olla aika raskasta"", muistuttaa soittaja
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soi­tot : "Nyt on hyvä pu­do­tel­la talojen ka­toil­ta ne lumet, kun lumi on vielä pak­kas­lun­ta ja kevyttä siir­rel­lä. Kun kevät tästä joutuu ja lumi vettyy, niin se touhu alkaa olla aika ras­kas­ta"", muis­tut­taa soit­ta­ja

24.02.2022 14:03
Tekstarit ja soitot: "Jospa Puolankalaiset, Pudasjärveläiset ja Utajärveläiset olisivat sen verran viisaita että ottaisivat kielteisen kannan Olvassuon kansallispuisto hankkeesta"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Jospa Puo­lan­ka­lai­set, Pu­das­jär­ve­läi­set ja Uta­jär­ve­läi­set oli­si­vat sen verran vii­sai­ta että ot­tai­si­vat kiel­tei­sen kannan Ol­vas­suon kan­sal­lis­puis­to hank­kees­ta"

20.02.2022 08:09
Tekstarit ja soitot: "Hyvinvointikeskuksen opasteet ovat tosiaankin epäselkeät. Pienellä löytyy karttoja jostain seinästä, mutta kulkuväylät on kuin labyrintteja"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen opas­teet ovat to­siaan­kin epä­sel­keät. Pie­nel­lä löytyy kart­to­ja jostain sei­näs­tä, mutta kul­ku­väy­lät on kuin la­by­rint­te­ja"

14.02.2022 05:00
Tekstarit ja soitot : "Olis reiluutta ja hyvää naapuruutta, jos jokainen, jolla on postilaatikko samassa ”ryppäässä” tien tai kadun varrella, osallistuisi laatikoiden ympärysten lumitöihin"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soi­tot : "Olis rei­luut­ta ja hyvää naa­pu­ruut­ta, jos jo­kai­nen, jolla on pos­ti­laa­tik­ko samassa ”ryp­pääs­sä” tien tai kadun var­rel­la, osal­lis­tui­si laa­ti­koi­den ym­pä­rys­ten lu­mi­töi­hin"

05.02.2022 04:00
Tekstarit ja soitot: "Kelkkailijat ajavat luvattomasti jalkakäytävää pitkin uudelle ABC:lle, jonne ei ole järjestetty virallista reittiä"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Kelk­kai­li­jat ajavat lu­vat­to­mas­ti jal­ka­käy­tä­vää pitkin uudelle ABC:l­le, jonne ei ole jär­jes­tet­ty vi­ral­lis­ta reit­tiä"

28.01.2022 15:00
Tekstarit ja soitot: "Suuret kiitokset kirjoituksestasi omaishoitajien puolesta. Asia on juuri noin, kuin kirjoitit lehdessä ja olen samaa mieltä kanssasi"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Suuret kii­tok­set kir­joi­tuk­ses­ta­si omais­hoi­ta­jien puo­les­ta. Asia on juuri noin, kuin kir­joi­tit leh­des­sä ja olen samaa mieltä kans­sa­si"

22.01.2022 13:00