Joko luit: Aino ja Aune saivat rin­taan­sa Ko­ti­rin­ta­ma­nais­ten mitalit ar­vok­kaas­ta työstä – näin Pu­das­jär­vel­lä juh­lit­tiin 106-vuo­tias­ta Suomea kii­tol­li­se­na it­se­näi­syy­des­tä

Talous: Ta­lous­ar­vion laa­ti­mi­sen viime met­reil­lä huonoja uutisia Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le – Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta ei tu­le­kaan tuot­to­ja vaan tap­pio­ta: "Tun­nel­ma on jär­kyt­ty­nyt"

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vaalipostia
Perusarvot luovat isänmaahan turvallisuutta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­ar­vot luovat isän­maa­han tur­val­li­suut­ta

01.04.2023 06:00
Tilaajille
Asumistuen leikkaukset kohdistuisivat pienituloisiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asu­mis­tuen leik­kauk­set koh­dis­tui­si­vat pie­ni­tu­loi­siin

31.03.2023 19:00
Tilaajille
Minä luotan Olgaan – Nyt on aika lähteä rakentamaan tulevaisuutta pitkällä tähtäimellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minä luotan Olgaan – Nyt on aika lähteä ra­ken­ta­maan tu­le­vai­suut­ta pit­käl­lä täh­täi­mel­lä

31.03.2023 18:00
Tilaajille
Tarvitsemme oikeudenmukaisuutta – Apua pitää olla saatavilla lähellä ja oikea-aikaisesti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vit­sem­me oi­keu­den­mu­kai­suut­ta – Apua pitää olla saa­ta­vil­la lähellä ja oi­kea-ai­kai­ses­ti

31.03.2023 15:34
Tilaajille
Tiukka ei EU:n pakkoremonteille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tiukka ei EU:n pak­ko­re­mon­teil­le

31.03.2023 15:29
Tilaajille
Vaietut (vaali)teemat – mistä kansa puhuu?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaietut (vaa­li)­tee­mat – mistä kansa puhuu?

31.03.2023 15:26
Tilaajille
Perheiden hyvinvointi sosiaalipolitiikan kärjeksi – Tämän ajan suurimpia yhteiskunnallisia epäonnistumisia on syrjäytyminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­hei­den hy­vin­voin­ti so­siaa­li­po­li­tii­kan kär­jek­si – Tämän ajan suu­rim­pia yh­teis­kun­nal­li­sia epä­on­nis­tu­mi­sia on syr­jäy­ty­mi­nen

30.03.2023 06:24
Tilaajille
Olgalle onnea vaaleihin – autetaan tavoitteiden saavuttamista äänestämällä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olgalle onnea vaa­lei­hin – au­te­taan ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta ää­nes­tä­mäl­lä

25.03.2023 12:00
Tilaajille
Sote-uudistus on epäonnistunut – muutos tarkoittaa palveluiden keskittämistä ja lähipalveluiden karsimista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-uu­dis­tus on epä­on­nis­tu­nut – muutos tar­koit­taa pal­ve­lui­den kes­kit­tä­mis­tä ja lä­hi­pal­ve­lui­den kar­si­mis­ta

25.03.2023 09:00
Tilaajille
Koulukiusaamistapaukset särkevät sydämen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mis­ta­pauk­set sär­ke­vät sydämen

23.03.2023 15:00
Tilaajille
Sote-alalla pitkään kytenyt kriisi on roihahtanut kunnon liekkeihin ja se ratkaistaan rahalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-alal­la pitkään kytenyt kriisi on roi­hah­ta­nut kunnon liek­kei­hin ja se rat­kais­taan rahalla

23.03.2023 06:00
Tilaajille
Tehtävämme on rakentaa vahvuuksien Suomi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teh­tä­väm­me on ra­ken­taa vah­vuuk­sien Suomi

22.03.2023 18:00
Tilaajille
Kohti eduskuntaa – Sinä päätät kuka päättää!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti edus­kun­taa – Sinä päätät kuka päät­tää!

22.03.2023 16:49
Tilaajille
Kevään tärkeä vaikuttamisen paikka on nyt – Olgalla on erinomaiset mahdollisuudet menestyä eduskuntavaaleissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kevään tärkeä vai­kut­ta­mi­sen paikka on nyt – Olgalla on erin­omai­set mah­dol­li­suu­det me­nes­tyä edus­kun­ta­vaa­leis­sa

17.03.2023 12:00
Tilaajille
Minä uskon Pohjois-Suomeen, uskothan sinäkin –  Olgasta saamme hyvän kansanedustajan ajamaan maakuntamme tärkeitä asioita meidän parhaaksemme
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minä uskon Poh­jois-Suo­meen, us­kot­han sinäkin – Olgasta saamme hyvän kan­san­edus­ta­jan ajamaan maa­kun­tam­me tär­kei­tä asioita meidän par­haak­sem­me

16.03.2023 15:00
Tilaajille
Koulukiusaamisesta pitää tehdä loppu heti, kun sitä havaitaan – Koulun kuuluu olla turvallinen tila kaikille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­ses­ta pitää tehdä loppu heti, kun sitä ha­vai­taan – Koulun kuuluu olla tur­val­li­nen tila kai­kil­le

16.03.2023 10:36
Tilaajille
Hyvä Me – Sote, metsätalous ja omaishoitajuus oli päällimmäisinä keskusteluaiheina
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvä Me – Sote, met­sä­ta­lous ja omais­hoi­ta­juus oli pääl­lim­mäi­si­nä kes­kus­te­lu­ai­hei­na

11.03.2023 11:45
Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö on etuoikeutettu saadessaan olla tukemassa Olgaa eduskuntavaalikampanjassaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan Pu­das­jär­ven kun­nal­lis­jär­jes­tö on etu­oi­keu­tet­tu saa­des­saan olla tu­ke­mas­sa Olgaa edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­jas­saan

04.03.2023 14:09
Tilaajille
Puuttukaa varhain ja vahvasti – On välttämätöntä lisätä yhteistyötä peruskoulujen, poliisin ja muiden viranomaisten välillä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puut­tu­kaa varhain ja vah­vas­ti – On vält­tä­mä­tön­tä lisätä yh­teis­työ­tä pe­rus­kou­lu­jen, po­lii­sin ja muiden vi­ran­omais­ten välillä

04.03.2023 14:07
Tilaajille
Työ tuo toivoa – Tänä päivänä toivomme erityisesti rauhaa ja vakautta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ tuo toivoa – Tänä päivänä toi­vom­me eri­tyi­ses­ti rauhaa ja va­kaut­ta

25.02.2023 12:00
Tilaajille