Kehitysvammaisten ryhmäkoti: "Täällä ei haise!" – ­Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din asuk­kaat kak­ku­kah­vit­te­li­vat uuden kodin kun­niak­si Pu­das­jär­vel­lä

SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

LUKIJAN KYNÄSTÄ: Lä­hi­hoi­ta­ja työs­sään nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa: "Lä­hi­hoi­ta­jan työ on vaa­ti­vaa, monesti kii­reel­lis­tä­kin, ku­lut­ta­vaa, vas­tuul­lis­ta ja ras­kas­ta. Olemme huo­lis­sam­me, koska ene­ne­mis­sä määrin hoi­ta­jia ha­keu­tuu eri alalla töihin"

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Mainio tulos, tar­tum­me toi­meen! – Vaikka paik­ka­mää­rä jäi vä­häi­sem­mäk­si, kuin en­nak­koon ar­vel­tiin ja odo­tet­tiin, oli tun­nel­ma läpi val­vo­jai­sil­lan iloinen ja rento

Pudasjärvi

Pudasjärven Perussuomalaiset ry:n vaalivalvojaisiin saapui reilu määrä osallistujia. Yhteensä kolmisenkymmentä ehdokasta, hallituksen jäsentä ja kenttäaktiivia seurasi mielenkiinnolla äänten laskennan edistymistä ja äänipottia. Perussuomalaiset saivat yhteensä 7 valtuustopaikkaa. Kristillisdemokraateille tuli yksi valtuustopaikka, KD:n kanssa solmitun vaaliliiton myötä paikkamääräksi muodostui 7+1.

Vaalitulokseen on helppo olla tyytyväinen: edellisissä vaaleissa valtuustopaikkoja tuli yksi, joten siihen nähden lisäys on merkittävä: seitsemänkertainen. Vaikka paikkamäärä jäi vähäisemmäksi, kuin ennakkoon arveltiin ja odotettiin, oli tunnelma läpi valvojaisillan iloinen ja rento. Tilaisuuteen oli varattu monenlaista syötävää ja juotavaa, musiikkia kuunneltiin ja screeniltä seurattiin niin valtakunnan, kuin paikallistason tilannetta. Puhetta ja pohdintoja riitti myöhään yöhön asti.