Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Tietoa ja ko­ti­seu­tu­yl­peyt­tä kas­vat­ta­vat kä­ve­ly­kier­rok­set Ku­re­nal­la – "Monet oudolta kuu­los­ta­vat talojen nimet ja si­jain­ti­pai­kat saivat si­säl­lön ja sel­vyy­den op­pai­den niistä ker­toes­sa"

Pudasjärvi

Kotiseutuviikon yhtenä tapahtumana oli mahdollisuus tutustua Anna ja Ebba Nynäsin vuonna 1907 piirtämien historiapolkujen karttoihin.

Tiistai-iltana päästiin kulkemaan Annan polkua. Virkistävän kahvittelun, Pirkko Savelan, Aili Pelttarin ja Ulla-Maija Paukkerin alustusten jälkeen lähdimme neljäsataa vuotta vanhan tapahtumarikkaan Pietarilan tilan komeasta rakennuksesta etenemään Iijoen rantapolkua.

Reitin edetessä Aili Pelttari kertoi vuonna 2021 julkaistusta Mennyttä aikaa Kurenalla ennen ja jälkeen 1907-kirjastaan. Kirjassa kuvataan perinpohjaisesti Kurenalan ja näiden polkujen varrella olevien talojen asukkaista, heidän kunnan kehittämistä ja elinvoimaa nostattaneesta pelottomasta ja sisukkaasta työstään ja yritystoiminnasta.

Pirkko Savela ja Aili Pelttari oppaina kurenalan historiakävelyllä
Pirkko Savela ja Aili Pelttari oppaina kurenalan historiakävelyllä
Kuva: Sointu Veivo

Monet oudolta kuulostavat talojen nimet ja sijaintipaikat saivat sisällön ja selvyyden oppaiden niistä kertoessa. Joentuoksuinen matka johti Ritolan tilalle eli entiselle kunnan talolle ja nykyiselle yksityisomistuksessa olevalle Villa Ritolalle. Tarinan mukaan talo on rakennettu Korpisen kyläkoulun rakentamisesta ylijääneistä sahapuista. Pian saavuttiinkin Nyynäjä-Poropudas tilan tantereille. Useiden omistajien myötä tilalla on harjoitettu maanviljelystä, karjanhoitoa, laajamuotoista kaupankäyntiä, kestikievaritoimintaa, koulunpitoa, posti- ja kauppapalvelua ym.

Törmälän jokivarrella oleva tila on myöskin Nyynäjästä  aikoinaan erotettu perintötila. Takalo puolestaan on yksi Nyynäjän vanhoista torpista, jonka lähellä toimi vuonna 1884 perustettu apteekki. Tulipalo tuhosi apteekin ja kun Takalon torpan asukas oli muuttanut asunnostaan muualle Takaloon perustettiin uusi apteekki.

Nyytäjässä oli lossiranta eli roomuranta ja monia erilaisia rakennuksia, eli se on ollut kuin eläväinen kylä. Jopa Kaiku-lehdessä paikkaa tituleerattiin Pudasjärven suurimmaksi liikepaikaksi.

Historiapolku johti Lakarin kansakoulualueelle. Alun perin koulutoimintaa oli järjestetty kirkon lähellä Aukusti Riekin talossa, mutta koulumatka Kurenalta kirkon lähettyville oli koettu liian pitkäksi, joten uuden koulun rakentaminen tuli ajankohtaiseksi..Lakari onkin  Kurenalan ensimmäinen koulurakennus.

Kulttuuri-/historiavaellus jatkui vanhaa Kuusamontietä pitkin Pirkko Savelan kiinnostavien kertomusten siivittämänä. Kuulimme alueella toimineesta limsatehtaasta, apteekkarin synnillisestä päihdyttävien aineiden myynnistä, Ahosen nahkatehtaan työllistävästä vaikutuksesta ja monista muista jännittävistä tapahtumista ja ihmisistä.

Näiden polkujen varren taloista, asukkaista ja toimista saa tarkempaa tietoa aikaisemmin mainitsemastani kirjasta ja osoitteesta https://www.annan-ja-ebban-historiapolut.com/ .

Nämä reitit tarinoineen sopivat mainiosti koulujen oppimis-/liikuntatuntien aiheiksi, erilaisten ryhmien virkistyskierroksiksi ja turistien tiedonjanon tyydyttäjiksi.

Ailia, Pirkkoa ja Ulla-Maijaa kiinnostavasta tiedonjaosta kiittäen

Sointu Veivo