LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

jäte
Jätteenkuljetus kallistuu Pudasjärvellä – jätehuollon asiakasmäärä lisääntynyt selvästi

Jät­teen­kul­je­tus kal­lis­tuu Pu­das­jär­vel­lä – jä­te­huol­lon asia­kas­mää­rä li­sään­ty­nyt sel­väs­ti

11.12.2018 08:00
Kolumni

Yh­tiöit­tä­mi­nen kan­nat­ti Pu­das­jär­ven jä­te­huol­los­sa – Kier­to­kaa­ri sen teki

05.12.2018 06:00
Jotain kummaa Pietarilan uimarannalla – ”Potaskaa kelluu veden pinnalla ja haisee”

Jotain kummaa Pie­ta­ri­lan ui­ma­ran­nal­la – ”Po­tas­kaa kelluu veden pin­nal­la ja haisee”

21.11.2018 13:30
Kiertokaaren alla – Oulun Jätehuolto vaihtoi nimensä

Kier­to­kaa­ren alla – Oulun Jä­te­huol­to vaihtoi nimensä

02.10.2017 09:00
Pudasjärven jätemaksuihin tulossa alennuksia – uusien liittyjien määrä vaikuttaa taksoihin

Pu­das­jär­ven jä­te­mak­sui­hin tulossa alen­nuk­sia – uusien liit­ty­jien määrä vai­kut­taa tak­soi­hin

31.08.2017 09:00
Paperinkeräyksen ylitäyttöongelmat korjattu – Pudasjärven jäteruletissa monta pelaajaa

Pa­pe­rin­ke­räyk­sen yli­täyt­töon­gel­mat kor­jat­tu – Pu­das­jär­ven jä­te­ru­le­tis­sa monta pe­laa­jaa

24.08.2017 16:00
Kaikki eivät ole vieläkään liittyneet järjestettyyn jätekuljetukseen – kovempia keinoja kaivataan

Kaikki eivät ole vie­lä­kään liit­ty­neet jär­jes­tet­tyyn jä­te­kul­je­tuk­seen – ko­vem­pia keinoja kai­va­taan

27.07.2017 10:00
Hirvaskosken jätteen aluekeräyspiste
Lukijalta

Hir­vas­kos­ken jätteen alue­ke­räys­pis­te

30.06.2017 09:37
Kaupungin kirjeet ovat purreet liittymättömiin: ainakin 300 uutta jätehuoltosopimusta tehty

Kau­pun­gin kirjeet ovat purreet liit­ty­mät­tö­miin: ainakin 300 uutta jä­te­huol­to­so­pi­mus­ta tehty

24.06.2017 09:00
Ajolistat eivät siirtyneet uudelle urakoitsijalle – Pudasjärven jätekuljetuksissa ollut viivästyksiä monin paikoin

Ajo­lis­tat eivät siir­ty­neet uudelle ura­koit­si­jal­le – Pu­das­jär­ven jä­te­kul­je­tuk­sis­sa ollut vii­väs­tyk­siä monin paikoin

21.06.2017 09:00
Yksi jätesopimus riittää, jos sekä koti että mökki ovat Pudasjärvellä – 1 500 jätekuljetukseen liittymättömän tiedot saatu

Yksi jä­te­so­pi­mus riit­tää, jos sekä koti että mökki ovat Pu­das­jär­vel­lä – 1 500 jä­te­kul­je­tuk­seen liit­ty­mät­tö­män tiedot saatu

26.05.2017 10:50
Yksi jätesopimus riittää, jos sekä koti että mökki ovat Pudasjärvellä – 1 500 jätekuljetukseen liittymättömän tiedot saatu

Yksi jä­te­so­pi­mus riit­tää, jos sekä koti että mökki ovat Pu­das­jär­vel­lä – 1 500 jä­te­kul­je­tuk­seen liit­ty­mät­tö­män tiedot saatu

26.05.2017 10:50
Paikallinen Kuljetuspudas sai Pudasjärven jätteenkuljetukset – Karilassin autot kiertävät kesäkuun alusta lähtien

Pai­kal­li­nen Kul­je­tus­pu­das sai Pu­das­jär­ven jät­teen­kul­je­tuk­set – Ka­ri­las­sin autot kier­tä­vät ke­sä­kuun alusta lähtien

12.05.2017 09:00
Paikallinen Kuljetuspudas sai Pudasjärven jätteenkuljetukset – Karilassin autot kiertävät kesäkuun alusta lähtien

Pai­kal­li­nen Kul­je­tus­pu­das sai Pu­das­jär­ven jät­teen­kul­je­tuk­set – Ka­ri­las­sin autot kier­tä­vät ke­sä­kuun alusta lähtien

12.05.2017 09:00
2 800 kiinteistöä ei ole liittynyt jätekuljetukseen – vapaa-ajan asunnot ja syrjäkylät vahvasti edustettuina

2 800 kiin­teis­töä ei ole liit­ty­nyt jä­te­kul­je­tuk­seen – va­paa-ajan asunnot ja syr­jä­ky­lät vah­vas­ti edus­tet­tui­na

10.05.2017 11:23
2 800 kiinteistöä ei ole liittynyt jätekuljetukseen – vapaa-ajan asunnot ja syrjäkylät vahvasti edustettuina

2 800 kiin­teis­töä ei ole liit­ty­nyt jä­te­kul­je­tuk­seen – va­paa-ajan asunnot ja syr­jä­ky­lät vah­vas­ti edus­tet­tui­na

10.05.2017 11:23
Riekki: Päätöksenteossa olisi pitänyt olla selkeämpi

Riekki: Pää­tök­sen­teos­sa olisi pitänyt olla sel­keäm­pi

10.05.2017 11:12
Riekki: Päätöksenteossa olisi pitänyt olla selkeämpi

Riekki: Pää­tök­sen­teos­sa olisi pitänyt olla sel­keäm­pi

10.05.2017 11:12
Pudasjärven siirtokuormausasema Ylikiimingin 4H:n pyöritettäväksi – Oulun jätehuolto haluaa yhteistyötä paikallistoimijoiden kanssa

Pu­das­jär­ven siir­to­kuor­mau­sa­se­ma Yli­kii­min­gin 4H:n pyö­ri­tet­tä­väk­si – Oulun jä­te­huol­to haluaa yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­toi­mi­joi­den kanssa

02.05.2017 12:00
Parituhatta huussia maan parhaissa maisemissa – Maailman Käymäläpäivää vietetään marraskuussa

Pa­ri­tu­hat­ta huussia maan par­hais­sa mai­se­mis­sa – Maail­man Käy­mä­lä­päi­vää vie­te­tään mar­ras­kuus­sa

19.11.2016 12:00