LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Pu­das­jär­ven jä­te­mak­sui­hin tulossa alen­nuk­sia – uusien liit­ty­jien määrä vai­kut­taa tak­soi­hin

Alue- ja kimppakeräyksen käyttömaksujen vuosihintojen alennus on ensi vuoden alusta alkaen 5,1 prosenttia nykyiseen verrattuna.
Alue- ja kimppakeräyksen käyttömaksujen vuosihintojen alennus on ensi vuoden alusta alkaen 5,1 prosenttia nykyiseen verrattuna.
Kuva: Marica Paukkeri

Jätekuljetusten kilpailutuksen ja järjestettyyn jätehuoltoon saatujen uusien liittyjien ansiosta on Pudasjärven jätehuollosta vastaava Oulun Jätehuolto Oy esittänyt kaupunginhallitukselle jätteen keruumaksujen alentamista.

Suurin alennus on tulossa biojätteen keruumaksuihin, kolmisenkymmentä prosenttia. Useampien kiinteistöjen muodostaman jätekimpan sekä aluekeräyspisteiden astioiden tyhjennys tulee vuoden alusta viitisen prosenttia nykyistä halvemmaksi.

Jätteenkuljetus- ja käsittelymaksut putoavat esityksen mukaan jo viime kesäkuun alusta, aluekeräyksen ja jätekimppojen osalta ensi vuoden alusta lähtien.

Alennukset eivät koske perusmaksua. Se pysyy reilussa 40 eurossa vakituisella asunnolla ja noin 13 eurossa vapaa-ajan kiinteistöllä.

Perusmaksua tulee jätehuoltomääräysten mukaan periä jokaiselta asuinkelpoiselta asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöltä.

Uutena maksuna on tulossa peruutusmaksu. Se laskutetaan kiinteistöltä, jolla ei ole mahdollista kääntää tyhjennysautoa ja peruuttamaan joudutaan yli 100 metriä. Maksu on 6,20 euroa alkavalta 100 metriltä.