SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

roska
Jätteenkuljetus kallistuu Pudasjärvellä – jätehuollon asiakasmäärä lisääntynyt selvästi

Jät­teen­kul­je­tus kal­lis­tuu Pu­das­jär­vel­lä – jä­te­huol­lon asia­kas­mää­rä li­sään­ty­nyt sel­väs­ti

11.12.2018 08:00
Kiertokaaren alla – Oulun Jätehuolto vaihtoi nimensä

Kier­to­kaa­ren alla – Oulun Jä­te­huol­to vaihtoi nimensä

02.10.2017 09:00
Pudasjärven jätemaksuihin tulossa alennuksia – uusien liittyjien määrä vaikuttaa taksoihin

Pu­das­jär­ven jä­te­mak­sui­hin tulossa alen­nuk­sia – uusien liit­ty­jien määrä vai­kut­taa tak­soi­hin

31.08.2017 09:00
Paperinkeräyksen ylitäyttöongelmat korjattu – Pudasjärven jäteruletissa monta pelaajaa

Pa­pe­rin­ke­räyk­sen yli­täyt­tö­on­gel­mat kor­jat­tu – Pu­das­jär­ven jä­te­ru­le­tis­sa monta pe­laa­jaa

24.08.2017 16:00
Nyt on tehokas laite – ensimmäinen itsepalvelupuristin kartonginkeräykseen Pudasjärvellä

Nyt on tehokas laite – en­sim­mäi­nen it­se­pal­ve­lu­pu­ris­tin kar­ton­gin­ke­räyk­seen Pu­das­jär­vel­lä

24.08.2017 16:00
Lukijalta

Ka­las­ta­jat ros­kaa­vat Oh­tao­jal­la – "Tyh­jien olut­tölk­kien va­li­koi­ma on laa­jem­pi kuin lä­hi­kau­pois­sa"

26.07.2017 15:00
Hirvaskosken jätteen aluekeräyspiste
Lukijalta

Hir­vas­kos­ken jätteen alue­ke­räys­pis­te

30.06.2017 09:37
Kaupungin kirjeet ovat purreet liittymättömiin: ainakin 300 uutta jätehuoltosopimusta tehty

Kau­pun­gin kirjeet ovat purreet liit­ty­mät­tö­miin: ainakin 300 uutta jä­te­huol­to­so­pi­mus­ta tehty

24.06.2017 09:00
Ajolistat eivät siirtyneet uudelle urakoitsijalle – Pudasjärven jätekuljetuksissa ollut viivästyksiä monin paikoin

Ajo­lis­tat eivät siir­ty­neet uudelle ura­koit­si­jal­le – Pu­das­jär­ven jä­te­kul­je­tuk­sis­sa ollut vii­väs­tyk­siä monin paikoin

21.06.2017 09:00
Yksi jätesopimus riittää, jos sekä koti että mökki ovat Pudasjärvellä – 1 500 jätekuljetukseen liittymättömän tiedot saatu

Yksi jä­te­so­pi­mus riit­tää, jos sekä koti että mökki ovat Pu­das­jär­vel­lä – 1 500 jä­te­kul­je­tuk­seen liit­ty­mät­tö­män tiedot saatu

26.05.2017 10:50
Yksi jätesopimus riittää, jos sekä koti että mökki ovat Pudasjärvellä – 1 500 jätekuljetukseen liittymättömän tiedot saatu

Yksi jä­te­so­pi­mus riit­tää, jos sekä koti että mökki ovat Pu­das­jär­vel­lä – 1 500 jä­te­kul­je­tuk­seen liit­ty­mät­tö­män tiedot saatu

26.05.2017 10:50
Paikallinen Kuljetuspudas sai Pudasjärven jätteenkuljetukset – Karilassin autot kiertävät kesäkuun alusta lähtien

Pai­kal­li­nen Kul­je­tus­pu­das sai Pu­das­jär­ven jät­teen­kul­je­tuk­set – Ka­ri­las­sin autot kier­tä­vät ke­sä­kuun alusta lähtien

12.05.2017 09:00
Paikallinen Kuljetuspudas sai Pudasjärven jätteenkuljetukset – Karilassin autot kiertävät kesäkuun alusta lähtien

Pai­kal­li­nen Kul­je­tus­pu­das sai Pu­das­jär­ven jät­teen­kul­je­tuk­set – Ka­ri­las­sin autot kier­tä­vät ke­sä­kuun alusta lähtien

12.05.2017 09:00
Riekki: Päätöksenteossa olisi pitänyt olla selkeämpi

Riekki: Pää­tök­sen­teos­sa olisi pitänyt olla sel­keäm­pi

10.05.2017 11:12
Riekki: Päätöksenteossa olisi pitänyt olla selkeämpi

Riekki: Pää­tök­sen­teos­sa olisi pitänyt olla sel­keäm­pi

10.05.2017 11:12
Pudasjärven siirtokuormausasema Ylikiimingin 4H:n pyöritettäväksi – Oulun jätehuolto haluaa yhteistyötä paikallistoimijoiden kanssa

Pu­das­jär­ven siir­to­kuor­maus­ase­ma Yli­kii­min­gin 4H:n pyö­ri­tet­tä­väk­si – Oulun jä­te­huol­to haluaa yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­toi­mi­joi­den kanssa

02.05.2017 12:00
Jäteasema Ekolanssin palvelut Pudasjärvellä – jätehuoltosopimus kuuluu tehdä kaikille kiinteistöille
Lukijalta

Jä­te­ase­ma Eko­lans­sin pal­ve­lut Pu­das­jär­vel­lä – jä­te­huol­to­so­pi­mus kuuluu tehdä kai­kil­le kiin­teis­töil­le

02.11.2016 12:00
Oulun Jätehuolto aloittaa Pudasjärvellä – mikä muuttuu ja paraneeko palvelu?

Oulun Jä­te­huol­to aloit­taa Pu­das­jär­vel­lä – mikä muuttuu ja pa­ra­nee­ko pal­ve­lu?

31.08.2016 05:00