LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Yksi jä­te­so­pi­mus riit­tää, jos sekä koti että mökki ovat Pu­das­jär­vel­lä – 1 500 jä­te­kul­je­tuk­seen liit­ty­mät­tö­män tiedot saatu

Yhden sopimuksen periaatteesta paikallisille pyritään pitämään kiinni, kun uusi yhteinen jätehuoltoviranomainen aloittaa toimintansa.
Yhden sopimuksen periaatteesta paikallisille pyritään pitämään kiinni, kun uusi yhteinen jätehuoltoviranomainen aloittaa toimintansa.

Jätehuollossa tapahtuu paljon tällä hetkellä. Iijokiseutu kertoi 10.5. lehdessä, että Pudasjärvellä on vielä 2 800 järjestettyyn jätekuljetukseen liittymätöntä kiinteistöä.

Kaupunki on kertonut aikovansa lähestyä näitä kiinteistöjä toukokuun aikana, mutta ongelmia on tuottanut se, että kaikkien kiinteistöjen omistajat ja nykyiset osoitteet eivät ole tiedossa.

Jäteasioita käsittelevässä tilaisuudessa kuntalainen kysyi jätehuoltoon liittymättömien kiinteistöjen määrästä. Paikalla kaupungin edustajana ollut Eero Talala kertoi, että liittymättömien kiinteistöjen omistajien selvittämisessä on edistytty.

– 1 500 osoitetta ja nimeä on jo saatu selville, Talala kertoi.

Toinen kuntalainen ihmetteli vaatimusta siitä, että Pudasjärvellä vakituisesti asuvan kuntalaiselta vaaditaan erillistä jätesopimusta alueella sijaitsevalle vapaa-ajan asunnolle. Talala torppasi väitteen.

– Pudasjärveläisen, joka on jo liittynyt järjestettyyn jätekuljetukseen, ei ole välttämätöntä solmia erillistä sopimusta kesämökkiä varten, Talala sanoi.

Talala arvioi, että väärinkäsitys saattaa johtua siitä, että rakennuslupaan liitetään automaattisesti vaatimus järjestettyyn jätekuljetukseen liittymisestä. Vakituisessa asunnossa alueella asuvaa ja jo jätekuljetussopimuksen tehnyttä tämä ehto ei kuitenkaan koske, vaan yksi sopimus riittää.

Eli jos pudasjärveläisellä on jätteenkuljetussopimus kotitalolla, ei samassa kunnassa sijaitsevalla kesämökillä tarvitse olla omaa sopimusta. Kaupungin ja jätehuollon on kuitenkin tiedettävä yhteydestä.

Tämä ei kuitenkaan vapauta ulkopaikkakuntalaisia vapaa-ajan asunnon Pudasjärvellä omistavia liittymisvelvollisuudesta.

– Toiselle paikkakunnalle jätteitä ei voi viedä, koska se on laitonta, Talala painottaa.

Kaupungin ja jätehuollon on kuitenkin tiedettävä yhteydestä.

Yhden sopimuksen periaatteesta paikallisille pyritään pitämään kiinni, kun uusi yhteinen jätehuoltoviranomainen aloittaa toimintansa.

Oulun jätehuollon osakaskuntien yhteisen jätehuoltoviranomaisen olisi tarkoitus aloittaa toimintansa tämän vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen laadittaisiin uudet, kaikkia osakaskuntia sitovat jätehuoltomääräykset.

– Ensimmäinen kokous on asian tiimoilta pidetty. Viranomaislautakuntaan tulisi kahdeksan jäsentä, joista puolet Oulusta ja loput muista jäsenkunnista yhteensä. Uudet jätehuoltomääräykset on vahvistettava jäsenkunnissa, Talala kertasi.

Lisäksi juuri päättyi Pudasjärven jätekuljetuksen kilpailutus. Kilpailutuksen voitti paikallinen yrittäjä Kuljetuspudas Oy. Sopimushinta on jo nyt laskettu jäteastiakohtaiseksi, mutta Oulun Jätehuollon mukaan lisäksi kehitellään bonusjärjestelmää, jolla kuljetusyrityskin innostettaisiin hankkimaan lisää jätekuljetukseen liittyviä kiinteistöjä.

– Tavoitteena on selvittää, voisiko kuljetusyrittäjä omalta osaltaan lisätä liittyvien määrän kasvua, Juntunen kuvailee.

Juntunen painottaa, että Oulun Jätehuollon ja kaupungin ponnistelut liittyneiden kiinteistöjen määrän lisäämiseksi jatkuvat, mutta että paikallinen toimija voisi olla omalta osaltaan olla tukemassa pyrkimystä päästä jätekuljetukseen liittyneiden määrässä sille tasolle kuin edellytetään. Keinovalikoima, jolla tämä onnistuisi, on jätetty yrittäjän pohdittavaksi.