LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Ajo­lis­tat eivät siir­ty­neet uudelle ura­koit­si­jal­le – Pu­das­jär­ven jä­te­kul­je­tuk­sis­sa ollut vii­väs­tyk­siä monin paikoin

Jätekuljetuksen myöhästymisestä aiheutuu lämpimässä kesäsäässä nopeasti hajuhaittoja.
Jätekuljetuksen myöhästymisestä aiheutuu lämpimässä kesäsäässä nopeasti hajuhaittoja.
Kuva: Marica Paukkeri

Pudasjärven järjestetyn jätekuljetuksen urakoitsija vaihtui kesäkuun alussa. Jätekuljetukset siirtyivät paikallisen Karilassi Oy:n hoidettavaksi.

Sosiaalisessa mediassa on käyty kipakkaakin keskustelua, kun kuntalaiset ovat tuskailleet täyttyneiden jäteastioidensa kanssa. Kuntalaiset ovat myös olleet suoraan yhteydessä Iijokiseutuun, kun jätekuljetus ei ole tullutkaan sovittuna ajankohtana.

Jätekuljetuksen järjestämisvastuussa oleva Oulun Jätehuolto Oy on saanut paljon yhteydenottoja saman asian tiimoilta. Iijokiseutu yritti lukuisia kertoja tavoittaa jätekuljetusajot hoitavan Karilassi Oy:n toimijoita saadakseen kommenttia – tuloksetta.

Pudasjärven asioista hyvin perillä oleva, Oulun Jätehuollon erityisasiantuntija Mari Juntunen kertoo, että syy joidenkin kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennysvälien venymiseen on yksinkertainen.

– Edellinen urakoitsija ei ollut velvollinen antamaan uudelle toimijalle ajolistoja, joten hän on joutunut lähtemään liikkeelle täysin nollasta, Juntunen kuvailee.

Ongelmia on ollut aiemminkin samankaltaisissa urakoitsijan vaihtumistilanteissa.

Ongelmia on ollut aiemminkin samankaltaisissa urakoitsijan vaihtumistilanteissa. Vastaisuudessa asiaan tulee kuitenkin muutos, sillä esimerkiksi Karilassin kanssa solmitussa sopimuksessa muotoilut ovat erilaisia.

Oulun Jätehuollolla on nyt käytössään tarkalleen sama sähköinen järjestelmä kuin urakoitsijalla. Tämä tarkoittaa sitä, että edes entisen urakoitsijan vastahakoisuus luovuttaa omaa ajolistaansa ei estä sen luovuttamista uuden urakoitsijan käyttöön.

Jatkuva ajolistojen seuranta mahdollistaa hyvin tarkankin kiinteistökohtaisten tyhjennysvälien valvonnan.

Juntunen kertoo, että pisimpiä viivästykset ovat olleet harvan tyhjennysvälin kiinteistöissä, joissa tyhjennys olisi pitänyt tehdä juuri urakoitsijan vaihtuessa eli touko- ja kesäkuun vaihteessa. Tällaisissa kiinteistöissä viivästykset jäteastioiden tyhjentämisessä ovat voineet olla jopa kolmekin viikkoa.

Hankalin tilanne on kuitenkin paljon jätteitä tuottavilla kiinteistöillä.

– Viivästykset aiheuttavat eniten haittaa esimerkiksi taloyhtiöille, joissa jätemäärä on suuri ja joiden jäteastiat tyhjennetään usein. Tällaiset kiinteistöt voivat olla ongelmissa jo puolen viikon myöhästymisestä normaalista tyhjennysvälistä, Juntunen pohtii.

Juntunen kertoo, että hänen tietoonsa on tullut myös tapauksia, joissa roska-auto on käynyt tyhjentämässä jätesäiliöt kahtena peräkkäisenä päivänä. Tällaisiinkin tilanteisiin reaaliaikainen ajolistojen seuranta auttaa.

– Ollaan pystytty nopeasti nappaamaan tällaiset turhat käynnit sieltä pois. Luonnollisesti, vaikka auto olisi käynyt kahtena peräkkäisenä päivänä, niin asiakas ei tästä ylimääräisestä käynnistä joudu maksamaan, Juntunen lupaa.

Vaikka viivästyksiä on ollut, niin parempaan suuntaan ollaan koko ajan menossa, Juntunen painottaa.

– Teitä ajetaan sannalla ja töitä tehdään kovasti. Toki kuskien pitää välillä nukkuakin, hän sanoo.

Normaaliin tyhjennysrytmiin pitäisi päästä jo lähiaikoina.

– Kyllä koko Pudasjärven alueella asian pitäisi olla jo tosi hyvällä mallilla juhannukseen mennessä, Juntunen vakuuttaa.

Oulun Jätehuolto Oy järjestää Pudasjärven alueen jätehuollon. Kuljetuspudas Oy voitti keväällä toteutetun jätekuljetuksen kilpailutuksen, jätekuljetukset hoitaa Kuljetuspudaksen osakas Karilassi Oy. Ennen alueen jätekuljetuksen hoiti espoolainen RenoNorden Oy.

Kyllä koko Pudasjärven alueella asian pitäisi olla jo tosi hyvällä mallilla juhannukseen mennessä.