VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

ALUEVAALIT: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – ­Pu­das­jär­vel­lä vai­sum­paa, Tai­val­kos­kel­la ak­tii­vi­sem­paa kuin maa­kun­nas­sa kes­ki­mää­rin

VESI- JA VIEMÄRI: Kas­vo­mas­kit ai­heut­ti­vat tu­kok­sen vie­mä­ri­ver­kos­tos­sa – pieni hai­rah­dus saattaa ai­heut­taa isot kulut ja lopulta se näkyy veden hin­nas­sa

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Ii­jo­ki­seu­dun Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Jätehuolto
Kiertokaari tarjoaa pullakahvit jäteasemalla – Ekolanssilla juhlitaan tiistaina Kiertokaaren viisivuotissynttäreitä Pudasjärvellä

Kier­to­kaa­ri tarjoaa pul­la­kah­vit jä­te­ase­mal­la – Eko­lans­sil­la juh­li­taan tiis­tai­na Kier­to­kaa­ren vii­si­vuo­tis­synt­tä­rei­tä Pu­das­jär­vel­lä

19.09.2021 17:33
Tilaajille
Kilpailutus laskee jätemaksuja Pudasjärvellä – muualla Kiertokaari nostaa hintoja

Kil­pai­lu­tus laskee jä­te­mak­su­ja Pu­das­jär­vel­lä – muualla Kier­to­kaa­ri nostaa hintoja

04.01.2021 13:00
Tilaajille
Vuodenvaihteesta alkaen Pudasjärven jätehuollon urakoijaksi tulee Urbaser Oy – muovinkeräys käynnistyy ensi vuoden alussa

Vuo­den­vaih­tees­ta alkaen Pu­das­jär­ven jä­te­huol­lon ura­koi­jak­si tulee Urbaser Oy – muo­vin­ke­räys käyn­nis­tyy ensi vuoden alussa

03.12.2020 04:00
Tilaajille

Jä­te­pis­tei­tä kor­jail­laan – OSAO ra­ken­ta­nut hir­si­ka­tok­set

15.07.2020 18:00
Jätteenkuljetus kallistuu Pudasjärvellä – jätehuollon asiakasmäärä lisääntynyt selvästi

Jät­teen­kul­je­tus kal­lis­tuu Pu­das­jär­vel­lä – jä­te­huol­lon asia­kas­mää­rä li­sään­ty­nyt sel­väs­ti

11.12.2018 08:00
Kolumni

Yh­tiöit­tä­mi­nen kan­nat­ti Pu­das­jär­ven jä­te­huol­los­sa – Kier­to­kaa­ri sen teki

05.12.2018 06:00
Kiertokaaren alla – Oulun Jätehuolto vaihtoi nimensä

Kier­to­kaa­ren alla – Oulun Jä­te­huol­to vaihtoi nimensä

02.10.2017 09:00
Pudasjärven jätemaksuihin tulossa alennuksia – uusien liittyjien määrä vaikuttaa taksoihin

Pu­das­jär­ven jä­te­mak­sui­hin tulossa alen­nuk­sia – uusien liit­ty­jien määrä vai­kut­taa tak­soi­hin

31.08.2017 09:00
Paperinkeräyksen ylitäyttöongelmat korjattu – Pudasjärven jäteruletissa monta pelaajaa

Pa­pe­rin­ke­räyk­sen yli­täyt­tö­on­gel­mat kor­jat­tu – Pu­das­jär­ven jä­te­ru­le­tis­sa monta pe­laa­jaa

24.08.2017 16:00
Nyt on tehokas laite – ensimmäinen itsepalvelupuristin kartonginkeräykseen Pudasjärvellä

Nyt on tehokas laite – en­sim­mäi­nen it­se­pal­ve­lu­pu­ris­tin kar­ton­gin­ke­räyk­seen Pu­das­jär­vel­lä

24.08.2017 16:00
Kaupungin kirjeet ovat purreet liittymättömiin: ainakin 300 uutta jätehuoltosopimusta tehty

Kau­pun­gin kirjeet ovat purreet liit­ty­mät­tö­miin: ainakin 300 uutta jä­te­huol­to­so­pi­mus­ta tehty

24.06.2017 09:00
Ajolistat eivät siirtyneet uudelle urakoitsijalle – Pudasjärven jätekuljetuksissa ollut viivästyksiä monin paikoin

Ajo­lis­tat eivät siir­ty­neet uudelle ura­koit­si­jal­le – Pu­das­jär­ven jä­te­kul­je­tuk­sis­sa ollut vii­väs­tyk­siä monin paikoin

21.06.2017 09:00
Yksi jätesopimus riittää, jos sekä koti että mökki ovat Pudasjärvellä – 1 500 jätekuljetukseen liittymättömän tiedot saatu

Yksi jä­te­so­pi­mus riit­tää, jos sekä koti että mökki ovat Pu­das­jär­vel­lä – 1 500 jä­te­kul­je­tuk­seen liit­ty­mät­tö­män tiedot saatu

26.05.2017 10:50
Yksi jätesopimus riittää, jos sekä koti että mökki ovat Pudasjärvellä – 1 500 jätekuljetukseen liittymättömän tiedot saatu

Yksi jä­te­so­pi­mus riit­tää, jos sekä koti että mökki ovat Pu­das­jär­vel­lä – 1 500 jä­te­kul­je­tuk­seen liit­ty­mät­tö­män tiedot saatu

26.05.2017 10:50
2 800 kiinteistöä ei ole liittynyt jätekuljetukseen – vapaa-ajan asunnot ja syrjäkylät vahvasti edustettuina

2 800 kiin­teis­töä ei ole liit­ty­nyt jä­te­kul­je­tuk­seen – va­paa-ajan asunnot ja syr­jä­ky­lät vah­vas­ti edus­tet­tui­na

10.05.2017 11:23
2 800 kiinteistöä ei ole liittynyt jätekuljetukseen – vapaa-ajan asunnot ja syrjäkylät vahvasti edustettuina

2 800 kiin­teis­töä ei ole liit­ty­nyt jä­te­kul­je­tuk­seen – va­paa-ajan asunnot ja syr­jä­ky­lät vah­vas­ti edus­tet­tui­na

10.05.2017 11:23
Riekki: Päätöksenteossa olisi pitänyt olla selkeämpi

Riekki: Pää­tök­sen­teos­sa olisi pitänyt olla sel­keäm­pi

10.05.2017 11:12
Riekki: Päätöksenteossa olisi pitänyt olla selkeämpi

Riekki: Pää­tök­sen­teos­sa olisi pitänyt olla sel­keäm­pi

10.05.2017 11:12
Pudasjärven siirtokuormausasema Ylikiimingin 4H:n pyöritettäväksi – Oulun jätehuolto haluaa yhteistyötä paikallistoimijoiden kanssa

Pu­das­jär­ven siir­to­kuor­maus­ase­ma Yli­kii­min­gin 4H:n pyö­ri­tet­tä­väk­si – Oulun jä­te­huol­to haluaa yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­toi­mi­joi­den kanssa

02.05.2017 12:00
Jäteasema Ekolanssin palvelut Pudasjärvellä – jätehuoltosopimus kuuluu tehdä kaikille kiinteistöille
Lukijalta

Jä­te­ase­ma Eko­lans­sin pal­ve­lut Pu­das­jär­vel­lä – jä­te­huol­to­so­pi­mus kuuluu tehdä kai­kil­le kiin­teis­töil­le

02.11.2016 12:00