LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Nyt on tehokas laite – en­sim­mäi­nen it­se­pal­ve­lu­pu­ris­tin kar­ton­gin­ke­räyk­seen Pu­das­jär­vel­lä

Europressin asentaja Raimo Kanto viritteli kartonkipuristimen käyttökuntoon S-marketin pihalla.
Europressin asentaja Raimo Kanto viritteli kartonkipuristimen käyttökuntoon S-marketin pihalla.
Kuva: Toivo Kiminki

Ensimmäinen hydraulipuristimella varustettu kartonginkeräyssäiliö asennettiin viime viikolla Pudasjärvelle S-marketin pysäköintipaikan keruupisteelle. Toinen samanlainen on tulossa hyvin todennäköisesti vielä syksyn aikana Supermarketin keruupisteelle.

Keruupisteistä vastaavan Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy:stä sopimusasiamies Taneli Lumiaro kertoi kartonkipuristimilla saatavan säiliöiden tyhjennysvälit useiden kuukausien mittaisiksi nykyisen muutaman viikon sijaan.

Uuden kartonkipuristimen tilavuuskin, reilut 20 kuutiometriä, on kolminkertainen entiseen säiliöön verrattuna. Puristimissa on etävalvonta, jolla saadaan tieto niin täyttymisestä kuin mahdollisista häiriötilanteista.

Sen verran tehokas laite on, että näihin asti keruuseen ongelmia tuonut lievä sesonkiluontoisuus hoituu helposti. Tyhjennysvälien pidentyminen vähentää ajoa ja siten Ringin yhtenä tavoitteena olevaa päästöjen vähentämistä.

Ringin keräämä kartonki menee jatkojalostukseen UPM:n Porin tai Stora Enson Varkauden tehtaille. Siellä kierrätysmateriaalista valmistuu pääasiassa hylsykartonkia.

Pudasjärvellä, kuten Ringin noin 1800 keruupisteellä, on säiliöt myös lasin ja pienmetallin keruuseen. Niihin ei puristimia tule, tiivistämisellä olisi vain pieni vaikutus.

Ringillä on velvoite järjestää myös muovin kierrätys vähintään 10 000 asukkaan taajamiin. Pudasjärvelle sellaista on Lumiaron tiedon mukaan toivottu. Lupeissa sitä ei kuitenkaan ole.

Pudasjärveä lähimmät muovinkeruupaikat löytyvät Taivalkoskelta ja Kiimingistä.