Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Pääkirjoitus
Tilaajille

Oikeus mää­rit­te­lee, ei so­meoi­keus – ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­la tullaan to­den­nä­köi­ses­ti ra­ken­ta­maan hyvin ri­peäs­ti kunhan pro­ses­sit on käyty loppuun

Pääkirjoitus

Pudasjärvellä keskustelun laineet käyvät nyt korkealla kehitysvammaisten asuntolan rakentamisesta. Ei sinällään ihme, sillä kiinteistölle varattu paikka on ollut torilla aidattuna jo pitkän aikaa. Tuskallisen hyvin tiedetään myös se, että nykyiset tilat Rimmillä eivät ole asuntolatoimintaan sopivat. Väistötilat ovatkin nyt löytymässä ja asuntolatoiminta voidaan siirtää terveyskeskukselta vapautuneisiin tiloihin toistaiseksi.

Kurenalan liikekeskuksen toimintaa valittajana on kritisoitu hyvinkin voimakkaasti ja liikekeskuksen hallituksen jäsenet ovat joutuneet myös voimakkaan palautteen kohteeksi. Täytyy muistaa, että demokratian yksi kulmakivistä on silti mahdollisuus kyseenalaistaa päätöksiä ja tehdä valitus päätöksestä, jossa näkee korjattavaa. Tämä oikeus on syytä pitää edelleenkin vahvana, oltiin valitusoikeuden käytöstä yksittäisissä tapauksissa mitä mieltä tahansa.