Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pääkirjoitus

Pirtti on nyt valmis käyt­töön – "E­ri­tyi­ses­ti kau­pun­gin kult­tuu­ri­toi­men osalta voisi uskoa sa­moi­hin ti­loi­hin aset­tu­mi­sen voivan luoda jopa aivan uutta toi­min­taa, myös yli toi­mi­ra­jo­jen"

Pudasjärvi

Pääkirjoitus

Hyvän olon keskus Pirtti on otettu käyttöön maanantaina. Hanke on yksi Pudasjärven kaupungin mittavimpia rakennushankkeita kautta aikojen. Uusiin tiloihin pääsevät niin kulttuuri ja kirjasto kuin terveydenhoito ja sosiaalitoimi. Uusia tiloja on Pudasjärvellä jo odotettu, sillä aiemmissa rakennuksissa, missä palveluita on ollut, on todettu muun muassa eriasteisia sisäilmaongelmia. Nyt kaupungin palveluja on myös saatu koottua yhteen.

-
Kuva: Janne Körkkö

Pirtti on myös muuttanut merkittävästi Kurenalan taajaman yleisilmettä nykyaikaisempaan suuntaan. Uudistukset ja rakentaminen kertovat kehityksestä. Sanonnan mukaan vasaran pauke on kehityksen ääni.

Edellinen vastaava rakennusinvestointien ponnistus koettiin Pudasjärvellä kun muun muassa nykyinen kaupungintalo rakennettiin.

Hyvän olon keskuksen ohella Pudasjärvellä on myös muita merkittäviä rakennushankkeita. Lupeissa on vielä myös uusien rakennushankkeiden käynnistymisiä.

Investoinnit Kurenalle tasaavat myös puhetta huomion suuntaamisesta vain Syötteelle. Tulevaisuuden osalta on hyvä huomioida silti, että julkinen rakentamistahti tulee varmasti hiipumaan lähivuosien aikana.

Uudistusten myötä myös toiminta saa usein myös uutta potkua. Erityisesti kaupungin kulttuuritoimen osalta voisi uskoa samoihin tiloihin asettumisen voivan luoda jopa aivan uutta toimintaa, myös yli toimirajojen.

Uusien tilojen ottaminen käyttöön merkitsee myös sitä, että vanhoja tiloja jää tyhjilleen. Kaupungin osalta tilanne on kimurantti, koska tyhjäkin tila aiheuttaa kustannuksia ja kun niitä kertyy, on syytä vakavasti miettiä niiden saamista käyttöön tavalla tai toisella.

Yksi Hyvän olon keskuksen elementti saattaa hyvinkin tuoda vielä uusia mahdollisuuksia Pudasjärvelle. Auditorio keskellä kylää voi hyvinkin innostaa erilaisten uusien tapahtumien järjestämiseen ja luoda tarvetta muun muassa majoituskapasiteetin lisäämiseen.