Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Pääkirjoitus

Ta­lou­del­li­ses­ti ko­ro­na-ai­ka on ollut yh­dis­tyk­sil­le raskas, mutta kuten Nuo­ri­so­seu­ro­jen Poh­jois-Poh­jan­maan liiton toi­min­nan­joh­ta­ja Timo Ne­van­pe­rä toteaa: nuo­ri­so­seurat ovat sel­vin­neet pa­hem­mis­ta­kin ajois­ta.

Pudasjärvi

Pääkirjoitus

Nuorisoseurat ovat historiansa aikana tehneet valtavan työn erityisesti maaseudulla. Monella kylällä on nuorisoseuran talo, jossa järjestetään erilaisia tapahtumia ja perhejuhlia. Lauantai-illan tansseihin on kokoonnuttu usein nuorisoseuran talolle. Pääosin kiinteistöt on pidetty hyvässä kunnossa ja nuorisoseurat elävät edelleen toimeliasta aikaa. Historian kaari seuroilla on pitkä. Moni yhdistys juhlii näinä aikoina satavuotisiaan. Nuorisoseuralaiset kokoontuivat viime viikolla Pudasjärvellä ja siitä on artikkeli toisaalla lehdessämme.

-
Kuva: Janne Körkkö

Nuorisoseurat eivät nimestään huolimatta ole kuitenkaan immuuneja yhteiskunnan muutoksille. Jäsenistö ikääntyy, mikä on toisaalta hyvä, toisaalta hieman huono. Vanhempi ja rutinoitunut jäsenistö tietää miten yhteistä omaisuutta tulee hoitaa ja miten tapahtumia järjestetään. Huonoa on se, että ellei nuorempia saada mukaan hallintoon, tämä hiljainen tieto valuu hukkaan ja tulevaisuudessa toiminta voi hiipua.

Nuorisoseurat ovat muiden yhdistysten tapaan joutuneet supistamaan toimintaansa korona-pandemian vuoksi. Toisaalta pitkään jatkuneet rajoitukset ovat myös kasvattaneet painetta yhteisöllisille tilaisuuksille ja nyt onkin esimerkiksi monet harrasteryhmät täyttyneet halukkaista.

Nuorisoseurojen taloja peruskorjataan ja jopa uusia rakennetaan. Tämän mahdollistaa EU:n kautta tuleva taloudellinen tuki. Leader -avustukset ovat yhteisöille edullisia, sillä suuren osan yksityisen rahoituksen vaatimuksista voi täyttää talkootyöllä.

Voi uskoa, että yhdistystoiminta palaa entiselleen hyvin nopeasti nyt rajoitusten hellittäessä. Taloudellisesti korona-aika on ollut yhdistyksille raskas, mutta kuten Nuorisoseurojen Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnanjohtaja Timo Nevanperä toteaa: nuorisoseurat ovat selvinneet pahemmistakin ajoista.

Yhdistykset ja seurat ovatkin Pohjois-pohjanmaalla hakeneet rahoitusta niin innokkaasti, että tänne on saatu jopa muualla käyttämättä jääneitä varoja.