Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pääkirjoitus

To­si­kei­not käyt­töön työn­te­ki­jöi­den hou­kut­te­luun – Työ­paik­ko­ja on tar­jol­la ja samaan aikaan on työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta.

Pudasjärvi

Pääkirjoitus

Pudasjärvellä on kohtaanto-ongelma. Työpaikkoja on tarjolla ja samaan aikaan on työttömiä työnhakijoita. Hirsitaloja tehtaileva Kontio rekrytoi kymmeniä henkilöitä. Työvoiman tarvetta on myös matkailuyrityksillä. Käytännössä töihin otetaan kunhan vaikuttaa selväjärkiseltä ja kykenee suoriutumaan työtehtävistä. Ammatillinen pätevyys on tietysti etu.

-
Kuva: Janne Körkkö

Pohjois-Pohjanmaan elokuun työllisyyskatsauksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston alueella on 6 500 uutta työpaikkaa. Kaikkiaan maakunnassa oli elokuun aikana tarjolla 11 200 avointa työpaikkaa. Pudasjärvellä on avoinna 62 työpaikkaa.

Toisaalta työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Pudasjärvellä 12,7 prosenttia eli 369 henkilöä. Elokuun lopussa työttömiä työnhakijoita, mukaan lukien lomautetut, oli maakunnassa 19 800.

Pudasjärvellä on ryhdytty toimeen työntekijöiden houkuttelemiseksi. Kesällä Pudasjärven työllisyysliitteessä kaupunginjohtaja Tomi Timonen kertoi Koillismaan kuntien JobBoost -hankkeesta, jonka avulla yritetään löytää käytäntöjä työllisyyshaasteiden voittamiseksi. Tietoa alueen monipuolisista työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksista tuleekin levittää tehokkaasti ja houkuttelevasti.

Sama ongelma on kuitenkin monilla muillakin kunnalla. Työpaikkoja ja työttömiä on, mutta työttömille ei löydy töitä, eikä työpaikkoihin tekijöitä.

Pudasjärvellä vaihtoehdot työpaikaksi ovat käytännössä eri tehtäviin kaupungille, puunjalostukseen tai matkailuun. Tarjolla taas saattaa olla henkilöitä, joiden osaaminen on muilla aloilla. Yhtälö on kimurantti.

Ehkä pitäisikin käyttää järeämpiä keinoja. Norjassa valmistuneet ovat saaneet opintotukeaan anteeksi sijoittuessaan pohjoisen kuntiin. Suomessa on ollut joskus käytössä myös syrjäseutulisä. Keinovalikoimassa on myös verohelpotukset.

Pienten paikkakuntien rahkeet eivät riitä houkutteluun. Tarvitaan myös valtakunnallisia toimia.