Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pääkirjoitus

Pieniä au­kioi­ta, tii­vis­tä ra­ken­ta­mis­ta – Ra­ken­ta­mi­ses­sa on taa­ja­mis­sa syytä tii­vis­tää ja kas­vat­taa kor­keut­ta. Suun­taus, mitä kohti Pu­das­jär­vel­lä ollaan menossa

Pääkirjoitus

Torin reunan metalliaitaa on kummasteltu Pudasjärvellä jo pitkään. Tarkoituksena oli, että alueella olisi aloitettu uuden palveluasuntolan rakennustyöt. Hanke on viivästynyt valituksen vuoksi. Hallinto-oikeus on ratkaissut valituksen ja hylännyt sen pääosin. Mikäli siihen tyydytään, voisi rakennushankkeen ensimmäinen lapionpisto olla todellisuutta jo syksyn aikana.

-
Kuva: Janne Körkkö

Valitus kuuluu suomalaiseen demokratiaan, eikä sen käyttö ole, eikä saa olla, siitä riippuvainen siitä miten muut tai äänekäs kansanjoukko kokee asianlaidan olevan. Perusteita voi arvostella, mutta itse järjestelmää ei ole syytä kyseenalaistaa.

Huomiota voi sen sijaan kiinnittää valituksen perusteisiin. Nyt vedottiin muun muassa kaavoitusmääräyksiin, pintamateriaaleihin sekä kiinteistön soveltuvuuteen aiotulle paikalle.

Kaavoituksella määritellään millaista toimintaa milläkin alueella on hyväksi nähty sallia. Kaupallisen toiminnan, julkisten tilojen ja vaikkapa suojelun  suhteen se onkin järkevää. Toisinaan kaavoitusmääräysten tarkkuutta on kuitenkin syytä ihmetellä ja kyseenalaistaa.

On kuntia, joissa asuinalueilla on määritelty hyvin tarkasti rakentamista värejä myöten. Näille määräyksille on maallikon hyvin hankala löytää aina  perusteita. Enemmän vaikuttaa siltä, että määräykset perustuvat enemmän virkamiesten  tai luottamushenkilöiden omaan makuun ja näkemyksen asuinrakentamisesta. Ehkä taustalla on halu yhtenäiseen ja tylsään rakentamiseen.

Aiemmin maalaiskuntienkin taajamissa on pyritty avaraan ja hajautettuun rakentamiseen. Nyt havaitaan sen tuomat ongelmat.

Rakentamisessa on taajamissa syytä tiivistää ja kasvattaa korkeutta. Suuntaus, mitä kohti Pudasjärvellä ollaan menossa. Kun torille suunniteltu asuntola toteutuu, luo se samalla nykyisestä aukeasta torista huomattavasti tiiviimmän ja intiimimmän kansalaisten olohuoneen, tapahtuma-aukion. Laajoihin markkinatoreihin ei ole enää minkäänlaista tarvetta.