Kuntavaalit 2021
Viimeisin 4 tuntia
Kuntavaaliehdokkaat pääsevät vastaamaan Iijokiseudun vaalikoneen kysymyksiin – kone aukaistaan äänestäjien käyttöön toukokuun 19. päivänä

Kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat pää­se­vät vas­taa­maan Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin – kone au­kais­taan ää­nes­tä­jien käyt­töön tou­ko­kuun 19. päivänä

16:49
Vanhemmat
Pudasjärven äänestyspaikat päätettiin toistamiseen – kuntavaaleissa ennakkoon voi äänestää kahden viikon aikana

Pu­das­jär­ven ää­nes­tys­pai­kat pää­tet­tiin tois­ta­mi­seen – kun­ta­vaa­leis­sa en­nak­koon voi ää­nes­tää kahden viikon aikana

09.04.2021 16:33
Tilaajille
Ajatuksia Putasjärvestä: "Tällaisessa rohkeassa suunnanmuutoksessa Putasjärvi voisi toimia hyvänä esimerkkinä muille panostamalla maaseutuun"
Lukijalta Mielipide Janne Kummala

Aja­tuk­sia Pu­tas­jär­ves­tä: "Täl­lai­ses­sa roh­keas­sa suun­nan­muu­tok­ses­sa Pu­tas­jär­vi voisi toimia hyvänä esi­merk­ki­nä muille pa­nos­ta­mal­la maa­seu­tuun"

08.04.2021 13:46 1
Valtuutettu Tykkyläisen testamentti: "Pitäkää suunne auki ja antakaa sanan miekan viuhua"
Lukijalta Mielipide Kari Tykkyläinen

Val­tuu­tet­tu Tyk­ky­läi­sen tes­ta­ment­ti: "Pi­tä­kää suunne auki ja antakaa sanan miekan viuhua"

01.04.2021 11:44
Sydämen asialla koronankin jyllätessä – kuntatasolla maltti on valttia ja pienetkin asiat ovat tärkeitä
Lukijalta Mielipide Hilkka Parkkisenniemi

Sydämen asialla ko­ro­nan­kin jyl­lä­tes­sä – kun­ta­ta­sol­la maltti on valttia ja pie­net­kin asiat ovat tär­kei­tä

19.03.2021 14:40
Lukijalta Mielipide

Pu­das­jär­ven Sos.dem. työ­väen-yh­dis­tys kun­ta­lais­ten asialla

14.03.2021 13:00
Lukijalta Mielipide Marko Koivula

Marko Koi­vu­la: "Joko vuonna 2022 kaikki tekevät omat la­tun­sa?"

12.03.2021 10:00
Lukijalta Mielipide

Pe­rus­suo­ma­lai­set: Kun­ta­vaa­leil­la po­li­ti­koin­tia

12.03.2021 08:00
Lukijalta Mielipide

Kes­kus­ta tekee elin­voi­maa – Ol­vas­suo kan­sal­lis­puis­tok­si yhdessä Uta­jär­ven ja Puo­lan­gan kanssa

11.03.2021 20:00
Lukijalta Mielipide

Pu­das­jär­ven pe­rus­suo­ma­lai­set vaa­ti­vat: Kun­ta­lai­nen ensin

11.03.2021 10:51
Oikeusministeriö: Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle – "Riski vaalien epäonnistumiselle huhtikuun puolivälissä on liian suuri"

Oi­keus­mi­nis­te­riö: Kun­ta­vaa­lit siir­ty­vät ke­sä­kuul­le – "Riski vaalien epä­on­nis­tu­mi­sel­le huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä on liian suuri"

11.03.2021 10:23
Tilaajille
Kuntavaalien siirto kesäkuulle tehtiin viime tipassa – voiko tässä ajassa luottaa mihinkään?
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Kun­ta­vaa­lien siirto ke­sä­kuul­le tehtiin viime tipassa – voiko tässä ajassa luottaa mi­hin­kään?

10.03.2021 05:00
Tilaajille
Kuntavaalien siirto oli Pudasjärven puolueille yllätys – ehdokaslistat jätettiin, katso, keitä vielä saatiin ehdolle

Kun­ta­vaa­lien siirto oli Pu­das­jär­ven puo­lueil­le yllätys – eh­do­kas­lis­tat jä­tet­tiin, katso, keitä vielä saatiin ehdolle

10.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Kunta on ihmisten yhteisö – kunnan rooli elinvoiman ja hyvinvoinnin mahdollistajana vahvistuu entisestään
Lukijalta Mielipide Jussi Ylitalo

Kunta on ih­mis­ten yhteisö – kunnan rooli elin­voi­man ja hy­vin­voin­nin mah­dol­lis­ta­ja­na vah­vis­tuu en­ti­ses­tään

07.03.2021 11:00
Vasemmistoliitto linjasi tavoitteita Pudasjärvellä: oikeus hyvään elämään kuuluu kaikille
Lukijalta Mielipide Vasemmistoliiton Pudasjärven osasto

Va­sem­mis­to­liit­to linjasi ta­voit­tei­ta Pu­das­jär­vel­lä: oikeus hyvään elämään kuuluu kai­kil­le

07.03.2021 09:00
Hyvinvointia Pudasjärvelle – Miksi Pudasjärvelle ei muuteta, vaikka elinolosuhteet olisivat hyvät?
Lukijalta Mielipide Tiina Honkanen

Hy­vin­voin­tia Pu­das­jär­vel­le – Miksi Pu­das­jär­vel­le ei muu­te­ta, vaikka elin­olo­suh­teet oli­si­vat hyvät?

06.03.2021 16:00
Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle, ennakkoäänestysaika pitenee kahteen viikkoon – "Riski vaalien epäonnistumiselle huhtikuun puolivälissä on liian suuri"

Kun­ta­vaa­lit siir­ty­vät ke­sä­kuul­le, en­nak­ko­ää­nes­tys­ai­ka pitenee kahteen viik­koon – "Riski vaalien epä­on­nis­tu­mi­sel­le huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä on liian suuri"

06.03.2021 15:14
Tilaajille
Rimminkankaan kehittämisessä paljon mahdollisuuksia – rakentamisalue voisi olla esimerkillinen maaseutumainen puurakentamisen kehityskohde
Lukijalta Mielipide Reijo Talala

Rim­min­kan­kaan ke­hit­tä­mi­ses­sä paljon mah­dol­li­suuk­sia – ra­ken­ta­mis­alue voisi olla esi­mer­kil­li­nen maa­seu­tu­mai­nen puu­ra­ken­ta­mi­sen ke­hi­tys­koh­de

06.03.2021 12:41
Nyt on oikea aika lähteä ehdolle! – Me olemme lähteneet ensimmäistä kertaa ehdolle kuntavaaleihin
Lukijalta Mielipide

Nyt on oikea aika lähteä eh­dol­le! – Me olemme läh­te­neet en­sim­mäis­tä kertaa ehdolle kun­ta­vaa­lei­hin

04.03.2021 09:54
Pudasjärven kuntavaalien ehdokasmäärissä suurta vaihtelua puolueiden välillä – katso ketkä ovat jo ehdolla ja kuka loikkasi

Pu­das­jär­ven kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­mää­ris­sä suurta vaih­te­lua puo­luei­den välillä – katso ketkä ovat jo ehdolla ja kuka loik­ka­si

03.03.2021 06:00
Tilaajille