Koronaepidemia: Mas­ki­suo­si­tus lie­ven­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Viime päivinä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

Tuulivoima: Pu­das­jär­vel­le useita tuu­li­voi­ma­tu­lok­kai­ta – ­Tol­pan­vaa­ran puisto myö­häs­ty­mäs­sä vuo­del­la

Tilaajille

Kan­sa­lais­vel­vol­li­suu­den suo­rit­ta­mi­nen oli tärkein syy ää­nes­tää kun­ta­vaa­leis­sa, sel­vit­ti Kun­nal­lis­alan ke­hit­tä­mis­sää­tiö – aiempaa useampi pe­rus­te­li nuk­ku­mis­ta lais­kuu­del­la

Epäluottamus politiikkaa kohtaan oli kuntavaaleissa yleisin syy jättää äänestämättä, kyselystä selviää.

Kaikkien puolueiden kannattajien lähtemiseen vaaliuurnille vaikutti Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyn mukaan äänestämisen kokeminen kansalaisvelvollisuudeksi. Kuvituskuva.
Kaikkien puolueiden kannattajien lähtemiseen vaaliuurnille vaikutti Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyn mukaan äänestämisen kokeminen kansalaisvelvollisuudeksi. Kuvituskuva.
Kuva: Vesa Joensuu

Useampi kuin neljä viidestä (85 prosenttia) arvioi kokemuksen äänestämisestä kansalaisvelvollisuutena vaikuttaneen paljon tai melko paljon äänestämiseen kesäkuun kuntavaaleissa. Tulos käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) kyselytutkimuksesta.

Kyselyn mukaan myös valtaosa nuorista (84 prosenttia) piti kuntavaaleissa äänestämässä käymistä kansalaisvelvollisuutena.