SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ii­jo­ki­seu­dun tilaus tästä.

Vaa­li­pos­tia: Tek­ni­seen toimeen lisää osaa­mis­ta ja kon­sult­tien käytön ky­see­na­lais­ta­mis­ta. Vain eri­kois­osaa­mis­ta vaa­ti­viin töihin kon­sult­ti.

Pudasjärven kaupungin tekniselle toimelle tulee luoda edellytykset toimia kaupunkilaisten etua palvellen. On säästöjen aika, mutta teknisellä toimella velvollisuudet sen kuin kasvavat. Täytyy löytyä tapa, jolla tuo yhtälö puretaan ja saavutetaan kokonaisedullinen tapa. Kaikissa asioissa juustohöylä ei toimi.

Konsultit eivät käsittääkseni ole ratkaisu tähän, vaan pitää löytää resursseja muualta. Olisiko "vanhempi" systeemi mahdollisesti parempi? Eli pakitettaisiin hiukan ja hankittaisiin omaa asiantuntemusta. Kai Pudasjärvellä on matikkataitoisia, jotka osaa ajatella.

Näihin asioihin esiintyviin epäkohtiin ei voi puuttua muut kuin luottamushenkilöt ja mahdollisesti viranhaltijat. Toivoisin teidän antavan äänenne, jotta voisin toimia asian eteenpäin viemiseksi.

Kun kuuntelemme ihmisiä ja annamme

itsellemme aikaa käsitellä kuulemaamme,

voimme tehdä parhaamme yhteisten

asioiden eteen.

Kari Salmela

kuntavaaliehdokas Keskusta (sit.)