Virantäyttö: Pu­das­jär­ven hal­lin­to­joh­ta­jan valinta etenee – kau­pun­gin­hal­li­tus esittää virkaan Henri Pätsiä

Kunniamerkit: Ta­sa­val­lan pre­si­den­til­tä kun­nia­mer­kit kah­dek­sal­le pu­das­jär­ve­läi­sel­le ja vii­del­le tai­val­kos­ke­lai­sel­le it­se­näi­syys­päi­vä­nä

Mainos: Iijokiseudun joulutarjous: Iijokiseutu Digi + Lehti 3 kk vain 29 euroa, tilaa tästä!

Hirsikampus
Pudasjärven lukio on Pohjois-Pohjanmaan toiseksi paras STT:n lukiovertailussa

Pu­das­jär­ven lukio on Poh­jois-Poh­jan­maan toi­sek­si paras STT:n lu­kio­ver­tai­lus­sa

05.12.2022 05:00
Tilaajille
Hyvillä mielin kohti tulevaa – Pudasjärvellä lakitettiin syksyn ylioppilaat

Hyvillä mielin kohti tulevaa – Pu­das­jär­vel­lä la­ki­tet­tiin syksyn yli­op­pi­laat

02.12.2022 17:17
Tilaajille
Kurkistus opettajainhuoneeseen – Hirsikampuksen opettajat Sari, Mika, Leo ja Marjut kertovat, millaista opettajan työ on ja miten he päätyivät alalle

Kur­kis­tus opet­ta­jain­huo­nee­seen – Hir­si­kam­puk­sen opet­ta­jat Sari, Mika, Leo ja Marjut ker­to­vat, mil­lais­ta opet­ta­jan työ on ja miten he pää­tyi­vät alalle

25.11.2022 12:12
Tilaajille
Mitä pudasjärveläiset nuoret harrastavat ja suosittelevat kokeilemaan? – Kierros Hirsikampuksella osoittaa, että suosioon nousevat liikunta ja musiikki

Mitä pu­das­jär­ve­läi­set nuoret har­ras­ta­vat ja suo­sit­te­le­vat ko­kei­le­maan? – Kierros Hir­si­kam­puk­sel­la osoit­taa, että suo­sioon nou­se­vat lii­kun­ta ja mu­siik­ki

04.11.2022 12:00
Tilaajille
Lastenhoitajan toimi täytettiin Syötteelle ja luokanopettaja valittiin Hirsikampukselle

Las­ten­hoi­ta­jan toimi täy­tet­tiin Syöt­teel­le ja luo­kan­opet­ta­ja va­lit­tiin Hir­si­kam­puk­sel­le

28.09.2022 16:00
Tilaajille
"Varokaa päitä!" – Pudasjärven lukiolaiset jalkautuivat Rajamaanrannan maastoon ja näin siellä sujui

"Va­ro­kaa päitä!" – Pu­das­jär­ven lu­kio­lai­set jal­kau­tui­vat Ra­ja­maan­ran­nan maas­toon ja näin siellä sujui

09.09.2022 14:45
Tilaajille
Lukiolainen Ebbe: "Painettu kirja on siinä mielessä helpompi, että on matalampi kynnys avata kirja kuin kaivaa materiaalit koneelta" – Tämän takia Pudasjärven lukiolla hyödynnetään edelleen myös perinteisiä oppimateriaaleja digiloikasta huolimatta

Lu­kio­lai­nen Ebbe: "Pai­net­tu kirja on siinä mie­les­sä hel­pom­pi, että on ma­ta­lam­pi kynnys avata kirja kuin kaivaa ma­te­riaa­lit ko­neel­ta" – Tämän takia Pu­das­jär­ven lu­kiol­la hyö­dyn­ne­tään edel­leen myös pe­rin­tei­siä op­pi­ma­te­riaa­le­ja di­gi­loi­kas­ta huo­li­mat­ta

13.08.2022 17:00
Tilaajille
"Innostuimme, että täytyy kyllä lähteä mukaan!" – Pudasjärven lukion ja OSAOn Pudasjärven yksikön uusi urheilulinja mahdollistaa tavoitteellisen urheilun muiden opintojen ohessa

"In­nos­tuim­me, että täytyy kyllä lähteä mu­kaan!" – Pu­das­jär­ven lukion ja OSAOn Pu­das­jär­ven yksikön uusi ur­hei­lu­lin­ja mah­dol­lis­taa ta­voit­teel­li­sen ur­hei­lun muiden opin­to­jen ohessa

11.08.2022 12:08
Tilaajille
Hirsikampuksen rehtorit Susanne, Juha ja Simo ovat valmiina aloittamaan uuden lukuvuoden ja näin he ajattelevat Pudasjärven suurimmasta koulusta – "Onhan meillä täällä aivan mahtavat oppilaat!"

Hir­si­kam­puk­sen reh­to­rit Su­san­ne, Juha ja Simo ovat val­mii­na aloit­ta­maan uuden lu­ku­vuo­den ja näin he ajat­te­le­vat Pu­das­jär­ven suu­rim­mas­ta kou­lus­ta – "Onhan meillä täällä aivan mah­ta­vat op­pi­laat!"

10.08.2022 04:01
Tilaajille
Pudasjärvellä syyslukukauden aloittaa yli 900 perusasteen oppilasta – katso koulujen oppilasmäärät

Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

09.08.2022 19:02
Tilaajille
Hirsikampuksen apulaisrehtoriksi valittiin Juha Pätsi – kolmen rehtorin paikat täytetty

Hir­si­kam­puk­sen apu­lais­reh­to­rik­si va­lit­tiin Juha Pätsi – kolmen reh­to­rin paikat täy­tet­ty

29.06.2022 11:41
Tilaajille
Pudasjärven lukioon on hyväksytty 37 opiskelijaa – katso nimet

Pu­das­jär­ven lukioon on hy­väk­syt­ty 37 opis­ke­li­jaa – katso nimet

17.06.2022 10:40
Tilaajille
Susanne Nyman Hirsikampuksen rehtoriksi – tuleva apulaisrehtori valitaan juhannuksen jälkeen

Susanne Nyman Hir­si­kam­puk­sen reh­to­rik­si – tuleva apu­lais­reh­to­ri va­li­taan ju­han­nuk­sen jälkeen

15.06.2022 11:24
Tilaajille
Näin Pudasjärven lukion ylioppilasjuhlaa vietettiin iloiten Hirsikampuksella – Katso lista stipendien saajista

Näin Pu­das­jär­ven lukion yli­op­pi­las­juh­laa vie­tet­tiin iloiten Hir­si­kam­puk­sel­la – Katso lista sti­pen­dien saa­jis­ta

04.06.2022 15:46
Tilaajille
Pudasjärven lukio Pohjois-Pohjanmaan paras STT:n lu­kio­vertailussa ja valtakunnallisestikin sijoitus yltää kärkikahinoihin

Pu­das­jär­ven lukio Poh­jois-Poh­jan­maan paras STT:n lu­kio­ver­tai­lus­sa ja ­val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin si­joi­tus yltää kär­ki­ka­hi­noi­hin

04.06.2022 08:16
Tilaajille
Salmela irtisanoutui Hirsikampuksen rehtorin virasta – koululla haetaan parhaillaan myös apulaisrehtoria

Salmela ir­ti­sa­nou­tui Hir­si­kam­puk­sen reh­to­rin virasta – kou­lul­la haetaan par­hail­laan myös apu­lais­reh­to­ria

30.05.2022 09:06
Tilaajille
Ehdokkaat Hirsikampuksen apulaisrehtoriksi ja Pudasjärven kaupungin resurssipäällikköksi haastatteluun – katso nimet jutusta

Eh­dok­kaat Hir­si­kam­puk­sen apu­lais­reh­to­rik­si ja Pu­das­jär­ven kau­pun­gin re­surs­si­pääl­lik­kök­si haas­tat­te­luun – katso nimet jutusta

25.05.2022 14:12
Tilaajille
Nuori Pudasjärven veteraanipäivänä: "Veteraanimme näyttivät maailmalle mitä suomalaisuus on"

Nuori Pu­das­jär­ven ve­te­raa­ni­päi­vä­nä: "Ve­te­raa­nim­me näyt­ti­vät maail­mal­le mitä suo­ma­lai­suus on"

30.04.2022 10:43
Ylioppilaskirjoitukset käynnissä Pudasjärvellä – kolmisenkymmentä abia valmistumassa keväällä

Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set käyn­nis­sä Pu­das­jär­vel­lä – kol­mi­sen­kym­men­tä abia val­mis­tu­mas­sa ke­vääl­lä

17.03.2022 18:03
Tilaajille