Eduskuntavaalit: Ii­jo­ki­seu­dun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hirsikampus
Tuulivoima ja Nato erottivat kansanedustajaehdokkaita Hirsikampuksen vaalipaneelissa

Tuu­li­voi­ma ja Nato erot­ti­vat kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kai­ta Hir­si­kam­puk­sen vaa­li­pa­nee­lis­sa

15.03.2023 20:15
Tilaajille
Hirsikampuksella koululaiset tenttaavat pudasjärveläisiä eduskuntavaaliehdokkaita keskiviikkona

Hir­si­kam­puk­sel­la kou­lu­lai­set tent­taa­vat pu­das­jär­ve­läi­siä edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­ta kes­ki­viik­ko­na

15.03.2023 09:08
Pudasjärven Hirsikampuksella järjestettiin ensimmäistä kertaa koulun omat kirjamessut – messuilla ratkottiin muun muassa innokkaasti arvoituksia ja kuunneltiin lukumummojen lukemista

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sel­la jär­jes­tet­tiin en­sim­mäis­tä kertaa koulun omat kir­ja­mes­sut – ­mes­suil­la rat­kot­tiin muun muassa in­nok­kaas­ti ar­voi­tuk­sia ja kuun­nel­tiin lu­ku­mum­mo­jen lu­ke­mis­ta

03.03.2023 16:00
Tilaajille
Pudasjärven Hirsikampuksella on otettu käyttöön entistä tiukempi rajoitus liittyen puhelimien käyttöön oppitunnilla

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sel­la on otettu käyt­töön entistä tiu­kem­pi ra­joi­tus liit­tyen pu­he­li­mien käyt­töön op­pi­tun­nil­la

15.02.2023 18:00
Tilaajille
Nuorisogallup Pudasjärvellä: Mitä uutisia seuraat ja millä tavoilla?

Nuo­ri­so­gal­lup Pu­das­jär­vel­lä: Mitä uutisia seuraat ja millä ta­voil­la?

13.02.2023 10:03
Tilaajille
Pudasjärven lukion vanhat tanssivat iloisissa tunnelmissa – Iltaesityksen voi katsoa verkosta

Pu­das­jär­ven lukion vanhat tans­si­vat iloi­sis­sa tun­nel­mis­sa – Il­ta­esi­tyk­sen voi katsoa ver­kos­ta

10.02.2023 15:10
Tilaajille
Riemukas tunnelma täytti tänään Pudasjärven Hirsikampuksen, kun abit juhlivat penkkareita – "Tätä päivää on odotettu pitkään"

Rie­mu­kas tun­nel­ma täytti tänään Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sen, kun abit juh­li­vat penk­ka­rei­ta – "Tätä päivää on odo­tet­tu pit­kään"

09.02.2023 16:08
Tilaajille
Vetoomus kaikille aikuisille – nuorten tekojen selittely ”läpällä” on mennyt liian pitkälle Pudasjärvellä
Mielipidekirjoitus

Ve­too­mus kai­kil­le ai­kui­sil­le – nuorten tekojen se­lit­te­ly ”lä­päl­lä” on mennyt liian pit­käl­le Pu­das­jär­vel­lä

20.12.2022 05:00
Sotkua, nuuskaa ja häiriökäyttäytymistä Pudasjärven nuorten keskuudessa – Vakava huoli sai julkaisemaan vetoomuksen vanhemmille

Sotkua, nuuskaa ja häi­riö­käyt­täy­ty­mis­tä Pu­das­jär­ven nuorten kes­kuu­des­sa – Vakava huoli sai jul­kai­se­maan ve­too­muk­sen van­hem­mil­le

20.12.2022 08:27
Tilaajille
Pudasjärven lukio on Pohjois-Pohjanmaan toiseksi paras STT:n lukiovertailussa

Pu­das­jär­ven lukio on Poh­jois-Poh­jan­maan toi­sek­si paras STT:n lu­kio­ver­tai­lus­sa

05.12.2022 05:00
Tilaajille
Hyvillä mielin kohti tulevaa – Pudasjärvellä lakitettiin syksyn ylioppilaat

Hyvillä mielin kohti tulevaa – Pu­das­jär­vel­lä la­ki­tet­tiin syksyn yli­op­pi­laat

02.12.2022 17:17
Tilaajille
Kurkistus opettajainhuoneeseen – Hirsikampuksen opettajat Sari, Mika, Leo ja Marjut kertovat, millaista opettajan työ on ja miten he päätyivät alalle

Kur­kis­tus opet­ta­jain­huo­nee­seen – Hir­si­kam­puk­sen opet­ta­jat Sari, Mika, Leo ja Marjut ker­to­vat, mil­lais­ta opet­ta­jan työ on ja miten he pää­tyi­vät alalle

25.11.2022 12:12
Tilaajille
Mitä pudasjärveläiset nuoret harrastavat ja suosittelevat kokeilemaan? – Kierros Hirsikampuksella osoittaa, että suosioon nousevat liikunta ja musiikki

Mitä pu­das­jär­ve­läi­set nuoret har­ras­ta­vat ja suo­sit­te­le­vat ko­kei­le­maan? – Kierros Hir­si­kam­puk­sel­la osoit­taa, että suo­sioon nou­se­vat lii­kun­ta ja mu­siik­ki

04.11.2022 12:00
Tilaajille
Lastenhoitajan toimi täytettiin Syötteelle ja luokanopettaja valittiin Hirsikampukselle

Las­ten­hoi­ta­jan toimi täy­tet­tiin Syöt­teel­le ja luo­kan­opet­ta­ja va­lit­tiin Hir­si­kam­puk­sel­le

28.09.2022 16:00
Tilaajille
"Varokaa päitä!" – Pudasjärven lukiolaiset jalkautuivat Rajamaanrannan maastoon ja näin siellä sujui

"Va­ro­kaa päitä!" – Pu­das­jär­ven lu­kio­lai­set jal­kau­tui­vat Ra­ja­maan­ran­nan maas­toon ja näin siellä sujui

09.09.2022 14:45
Tilaajille
Lukiolainen Ebbe: "Painettu kirja on siinä mielessä helpompi, että on matalampi kynnys avata kirja kuin kaivaa materiaalit koneelta" – Tämän takia Pudasjärven lukiolla hyödynnetään edelleen myös perinteisiä oppimateriaaleja digiloikasta huolimatta

Lu­kio­lai­nen Ebbe: "Pai­net­tu kirja on siinä mie­les­sä hel­pom­pi, että on ma­ta­lam­pi kynnys avata kirja kuin kaivaa ma­te­riaa­lit ko­neel­ta" – Tämän takia Pu­das­jär­ven lu­kiol­la hyö­dyn­ne­tään edel­leen myös pe­rin­tei­siä op­pi­ma­te­riaa­le­ja di­gi­loi­kas­ta huo­li­mat­ta

13.08.2022 17:00
Tilaajille
"Innostuimme, että täytyy kyllä lähteä mukaan!" – Pudasjärven lukion ja OSAOn Pudasjärven yksikön uusi urheilulinja mahdollistaa tavoitteellisen urheilun muiden opintojen ohessa

"In­nos­tuim­me, että täytyy kyllä lähteä mu­kaan!" – Pu­das­jär­ven lukion ja OSAOn Pu­das­jär­ven yksikön uusi ur­hei­lu­lin­ja mah­dol­lis­taa ta­voit­teel­li­sen ur­hei­lun muiden opin­to­jen ohessa

11.08.2022 12:08
Tilaajille
Hirsikampuksen rehtorit Susanne, Juha ja Simo ovat valmiina aloittamaan uuden lukuvuoden ja näin he ajattelevat Pudasjärven suurimmasta koulusta – "Onhan meillä täällä aivan mahtavat oppilaat!"

Hir­si­kam­puk­sen reh­to­rit Su­san­ne, Juha ja Simo ovat val­mii­na aloit­ta­maan uuden lu­ku­vuo­den ja näin he ajat­te­le­vat Pu­das­jär­ven suu­rim­mas­ta kou­lus­ta – "Onhan meillä täällä aivan mah­ta­vat op­pi­laat!"

10.08.2022 04:01
Tilaajille