Hirsikampus
Pudasjärven Hirsikampukselle haetaan uutta rehtoria – kaupunginhallitus tekee lopullisen päätöksen

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sel­le haetaan uutta reh­to­ria – kau­pun­gin­hal­li­tus tekee lo­pul­li­sen pää­tök­sen

16.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Hirsikampuksen rehtorikuvio väliaikaisjärjestelyin – kolme rehtoria vastaa koulun johtamisesta

Hir­si­kam­puk­sen reh­to­ri­ku­vio vä­li­ai­kais­jär­jes­te­lyin – kolme reh­to­ria vastaa koulun joh­ta­mi­ses­ta

26.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Unelma lentäjän urasta heräsi jo lapsena – Vilma tuli Kajaanista Pudasjärven lukioon ilmailulinjalle

Unelma len­tä­jän urasta heräsi jo lapsena – Vilma tuli Ka­jaa­nis­ta Pu­das­jär­ven lukioon il­mai­lu­lin­jal­le

17.08.2020 11:30 0
Tilaajille
Hirsikampuksen rehtori Mikko Lumme kertoo irtisanoutumisen syistä – siirtyy työskentelemään koulutusviennin parissa

Hir­si­kam­puk­sen rehtori Mikko Lumme kertoo ir­ti­sa­nou­tu­mi­sen syistä – siirtyy työs­ken­te­le­mään kou­lu­tus­vien­nin parissa

13.08.2020 08:45 0
Tilaajille
Pudasjärvellä ennätysmäärä esikoululaisia pakkaa reppunsa – katso koulujen oppilasmäärät

Pu­das­jär­vel­lä en­nä­tys­mää­rä esi­kou­lu­lai­sia pakkaa rep­pun­sa – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

12.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Hirsikampuksen rehtori Mikko Lumme eroaa tehtävästään – uuden rehtorin rekrytointi alkanee syksyllä

Hir­si­kam­puk­sen rehtori Mikko Lumme eroaa teh­tä­väs­tään – uuden reh­to­rin rek­ry­toin­ti alkanee syk­syl­lä

06.08.2020 10:35 0
Tilaajille

Janne Salmela Mos­ko­vas­ta Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sen apu­lais­reh­to­rik­si

10.07.2020 15:15 0
Tilaajille

Hir­si­kam­puk­sen apu­lais­reh­to­ri eroaa vi­ras­taan

15.01.2020 10:15 0
Tilaajille

Hir­si­kam­puk­sel­la opis­ke­luun ollaan tyy­ty­väi­siä – selvisi op­pi­lail­le viime syksynä teh­dys­sä hy­vin­voin­ti­ky­se­lys­sä

02.01.2020 12:00 0
Tilaajille