Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Hirsikampus
Kuukausi
Hirsikampuksen tokaluokkalaiset pohtivat ystävyyttä kirjastoseikkailulla: Ystävälle voi kertoa vaikka kirjeellä, että tämä on tärkeä

Hir­si­kam­puk­sen to­ka­luok­ka­lai­set poh­ti­vat ys­tä­vyyt­tä kir­jas­to­seik­kai­lul­la: Ys­tä­väl­le voi kertoa vaikka kir­jeel­lä, että tämä on tärkeä

14.02.2024 12:00
Tilaajille
Kylmä penkkaripäivä täytti lukiolaisten odotukset Pudasjärvellä – katso hyväntuuliset videot abien asuista

Kylmä penk­ka­ri­päi­vä täytti lu­kio­lais­ten odo­tuk­set Pu­das­jär­vel­lä – katso hy­vän­tuu­li­set videot abien asuista

08.02.2024 17:00
Tilaajille
Penkkariasuja Pudasjärveltä vuosimallia 2024 – Janni Turpeinen ja Annie Hökkä

Penk­ka­ria­su­ja Pu­das­jär­vel­tä vuo­si­mal­lia 2024 – Janni Tur­pei­nen ja Annie Hökkä

08.02.2024 21:49
Tilaajille
Penkkariasuja Pudasjärveltä vuosimallia 2024 – vangit

Penk­ka­ria­su­ja Pu­das­jär­vel­tä vuo­si­mal­lia 2024 – vangit

08.02.2024 21:48
Tilaajille
Penkkariasuja Pudasjärveltä vuosimallia 2024 – teletapit

Penk­ka­ria­su­ja Pu­das­jär­vel­tä vuo­si­mal­lia 2024 – te­le­ta­pit

08.02.2024 21:49
Tilaajille
Pudasjärven lukion abiturientit juhlivat penkkareita torstaina – vanhojen tansseissa pyörähdellään perjantaina

Pu­das­jär­ven lukion abi­tu­rien­tit juh­li­vat penk­ka­rei­ta tors­tai­na – van­ho­jen tans­seis­sa pyö­räh­del­lään per­jan­tai­na

08.02.2024 06:00
Kaukaisia vieraita koulussa – kiinalaislapset leirillä Syötteellä ja koulussa Hirsikampuksella

Kau­kai­sia vie­rai­ta kou­lus­sa – kii­na­lais­lap­set lei­ril­lä Syöt­teel­lä ja kou­lus­sa Hir­si­kam­puk­sel­la

02.02.2024 17:30
Tilaajille
Pudasjärven koulut yhden rehtorin johdettavaksi - uudistus voimaan ensi syksynä

Pu­das­jär­ven koulut yhden reh­to­rin joh­det­ta­vak­si - uu­dis­tus voimaan ensi syksynä

29.01.2024 11:54
Tilaajille
Oppilaitokset markkinoivat itseään somessa yhteishaun lähestyessä – valttikortteina Pudasjärvellä lukion ilmailu- ja urheilulinjat

Op­pi­lai­tok­set mark­ki­noi­vat itseään somessa yh­teis­haun lä­hes­tyes­sä – valt­ti­kort­tei­na Pu­das­jär­vel­lä lukion il­mai­lu- ja ur­hei­lu­lin­jat

29.01.2024 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Niila lopettaisi presidentti-instituution, Aaronin mielestä presidentti on kansaa kokoava voima – näin Hirsikampuksen yläkoululaiset ja lukiolaiset äänestivät varjovaaleissa

Niila lo­pet­tai­si pre­si­dent­ti-ins­ti­tuu­tion, Aaronin mie­les­tä pre­si­dent­ti on kansaa kokoava voima – näin Hir­si­kam­puk­sen ylä­kou­lu­lai­set ja lu­kio­lai­set ää­nes­ti­vät var­jo­vaa­leis­sa

12.01.2024 15:49
Tilaajille
Pudasjärven lukion toiminta on jatkumassa Hirsikampuksella ja koulut ovat yhdistymässä Pudasjärven peruskouluksi

Pu­das­jär­ven lukion toi­min­ta on jat­ku­mas­sa Hir­si­kam­puk­sel­la ja koulut ovat yh­dis­ty­mäs­sä Pu­das­jär­ven pe­rus­kou­luk­si

30.11.2023 12:04
Tilaajille
Lukiolaiset vastustavat siirtoa Lakarille – opiskelijakunnan kyselyssä vain kolme oppilaista kannattaisi Lakaria

Lu­kio­lai­set vas­tus­ta­vat siirtoa La­ka­ril­le – opis­ke­li­ja­kun­nan ky­se­lys­sä vain kolme op­pi­lais­ta kan­nat­tai­si Lakaria

27.11.2023 12:00
Tilaajille
Koulutuspalvelut menossa uusiin puihin – Ketkä opiskelevat jatkossa Lakarilla ja Hirsikampuksella? Lue myös oppilaskunnan kannanotto selvitykseen

Kou­lu­tus­pal­ve­lut menossa uusiin puihin – Ketkä opis­ke­le­vat jat­kos­sa La­ka­ril­la ja Hir­si­kam­puk­sel­la? Lue myös op­pi­las­kun­nan kan­nan­ot­to sel­vi­tyk­seen

27.11.2023 09:49 2
Tilaajille
Lähin lukio on hyvä vaihtoehto peruskoulun jälkeen – "pienet lukiot auttavat sekä sosiaalistumisessa että hyvien tulosten saavuttamisessa"
Mielipidekirjoitus

Lähin lukio on hyvä vaih­toeh­to pe­rus­kou­lun jälkeen – "pienet lukiot aut­ta­vat sekä so­siaa­lis­tu­mi­ses­sa että hyvien tu­los­ten saa­vut­ta­mi­ses­sa"

02.11.2023 05:00
Tilaajille
Näin Hirsikampuksen ysiluokkalaiset ajattelevat medialukutaidosta – "On tärkeää tietää, minkä lähteen perusteella joku väittää jotain"

Näin Hir­si­kam­puk­sen ysi­luok­ka­lai­set ajat­te­le­vat me­dia­lu­ku­tai­dos­ta – "On tärkeää tietää, minkä lähteen pe­rus­teel­la joku väittää jotain"

28.09.2023 05:00
Tilaajille
Hirsikampukselle avattiin oma nuorisotila Kuokkis, jossa pääsee juttelemaan koulunuorisotyöntekijä Miia Ylitalon kanssa – "En tee Wilma-merkintöjä"

Hir­si­kam­puk­sel­le avat­tiin oma nuo­ri­so­ti­la Kuok­kis, jossa pääsee jut­te­le­maan kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Miia Yli­ta­lon kanssa – "En tee Wil­ma-mer­kin­tö­jä"

20.09.2023 05:00
Tilaajille
Mustat t-paidat punaisella tekstillä ovat jokasyksyinen perinne – Pudasjärven seiskaluokkalaiset ryhmäytyvät Uskalla sanoa ei -leireillä Hilturannassa

Mustat t-pai­dat pu­nai­sel­la teks­til­lä ovat jo­ka­syk­syi­nen perinne – Pu­das­jär­ven seis­ka­luok­ka­lai­set ryh­mäy­ty­vät Uskalla sanoa ei -lei­reil­lä Hil­tu­ran­nas­sa

12.09.2023 05:00
Tilaajille
"Välillä käy mielessä, että entä jos jotain tapahtuukin" – Pudasjärven kaupunki järjesti suojatiepäivystystä syyslukukauden toisena koulupäivänä

"Vä­lil­lä käy mie­les­sä, että entä jos jotain ta­pah­tuu­kin" – Pu­das­jär­ven kau­pun­ki jär­jes­ti suo­ja­tie­päi­vys­tys­tä syys­lu­ku­kau­den toisena kou­lu­päi­vä­nä

11.08.2023 14:38 2
Tilaajille
Ovet avataan torstaina kuudessa perusasteen koulussa Pudasjärvellä – Katso koulujen oppilasmäärät

Ovet avataan tors­tai­na kuu­des­sa pe­ru­sas­teen kou­lus­sa Pu­das­jär­vel­lä – Katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

07.08.2023 05:00
Tilaajille