Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Hirsikampus
Nuori Pudasjärven veteraanipäivänä: "Veteraanimme näyttivät maailmalle mitä suomalaisuus on"

Nuori Pu­das­jär­ven ve­te­raa­ni­päi­vä­nä: "Ve­te­raa­nim­me näyt­ti­vät maail­mal­le mitä suo­ma­lai­suus on"

30.04.2022 10:43
Ylioppilaskirjoitukset käynnissä Pudasjärvellä – kolmisenkymmentä abia valmistumassa keväällä

Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set käyn­nis­sä Pu­das­jär­vel­lä – kol­mi­sen­kym­men­tä abia val­mis­tu­mas­sa ke­vääl­lä

17.03.2022 18:03
Tilaajille
Hirsikampuksella halutaan lyhentää oppitunteja

Hir­si­kam­puk­sel­la ha­lu­taan ly­hen­tää op­pi­tun­te­ja

08.03.2022 15:00
Tilaajille
Pudasjärven lukiolle ja ammattioppilaitokselle kaavaillaan urheilulinjaa jo ensi kevääksi – Hirsiakatemia tukisi huippu-urheilijalupauksia urheilijan polulla

Pu­das­jär­ven lu­kiol­le ja am­mat­ti­op­pi­lai­tok­sel­le kaa­vail­laan ur­hei­lu­lin­jaa jo ensi ke­vääk­si – Hir­si­aka­te­mia tukisi huip­pu-ur­hei­li­ja­lu­pauk­sia ur­hei­li­jan polulla

10.12.2021 04:00
Tilaajille
Korona vie Hirsikampuksen ja Kipinän koulun oppilaita etäopetukseen Pudasjärvellä

Korona vie Hir­si­kam­puk­sen ja Kipinän koulun op­pi­lai­ta etä­ope­tuk­seen Pu­das­jär­vel­lä

01.10.2021 18:36 1
Susanne Nyman on Hirsikampuksen uusi rehtori – Nymanille tärkeintä työssä on varmistaa arjen mutkaton sujuminen

Susanne Nyman on Hir­si­kam­puk­sen uusi rehtori – Ny­ma­nil­le tär­kein­tä työssä on var­mis­taa arjen mut­ka­ton su­ju­mi­nen

16.09.2021 10:00
Tilaajille
Nuorten rokotukset alkoivat Pudasjärvellä – rokotuksiin varattava aika etukäteen

Nuorten ro­ko­tuk­set al­koi­vat Pu­das­jär­vel­lä – ro­ko­tuk­siin va­rat­ta­va aika etu­kä­teen

18.08.2021 15:15

Si­lan­der Hir­si­kam­puk­sen apu­lais­reh­to­rik­si

28.06.2021 09:15
Pudasjärven lukioon hyväksyttiin uusia oppilaita

Pu­das­jär­ven lukioon hy­väk­syt­tiin uusia op­pi­lai­ta

17.06.2021 13:23
Tilaajille

Neljä haas­tat­te­luun Hir­si­kam­puk­sen va­ra­reh­to­rik­si

31.05.2021 08:23
Onnittelut ylioppilaille! – Katso tästä Pudasjärven lukion ylioppilaiden nimet

On­nit­te­lut yliop­pi­lail­le! – Katso tästä Pu­das­jär­ven lukion yli­op­pi­lai­den nimet

18.05.2021 10:32
Pitkään siirrettyjä penkkareita vietetään Pudasjärven lukiossa 14. toukokuuta – abiturientit kiertävät Hirsikampuksella pareittain

Pitkään siir­ret­ty­jä penk­ka­rei­ta vie­te­tään Pu­das­jär­ven lu­kios­sa 14. tou­ko­kuu­ta – abi­tu­rien­tit kier­tä­vät Hir­si­kam­puk­sel­la pa­reit­tain

12.05.2021 14:28
Tilaajille
Pudasjärveläiset Suomen tyytyväisimpiä yläkoulun opetuksen järjestämiseen – Hirsikampuksen rehtori uskoo: "Modernit ja terveet tilat ovat varmasti vaikuttaneet"

Pu­das­jär­ve­läi­set Suomen tyy­ty­väi­sim­piä ylä­kou­lun ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen – Hir­si­kam­puk­sen rehtori uskoo: "Mo­der­nit ja terveet tilat ovat var­mas­ti vai­kut­ta­neet"

12.05.2021 04:00
Tilaajille
Hyvinvointivaliokunta käsitteli Hirsikampuksen ruokailuja – "Saadun tiedon mukaan ongelma on tiedostettu ja toimenpiteitä on aloitettu"

Hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­ta kä­sit­te­li Hir­si­kam­puk­sen ruo­kai­lu­ja – "Saadun tiedon mukaan ongelma on tie­dos­tet­tu ja toi­men­pi­tei­tä on aloi­tet­tu"

03.05.2021 18:00
Tilaajille
Työpaikkoja runsaasti tarjolla Pudasjärvellä – haussa muun muassa Hirsikampukselle  apulaisrehtori

Työ­paik­ko­ja run­saas­ti tar­jol­la Pu­das­jär­vel­lä – haussa muun muassa Hir­si­kam­puk­sel­le apu­lais­reh­to­ri

30.04.2021 09:10
Tilaajille
Pudasjärven Hirsikampuksen yläkoululla palataan lähiopetukseen maanantaina – uusia koronavirustartuntoja ei ole ilmennyt

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sen ylä­kou­lul­la pa­la­taan lä­hi­ope­tuk­seen maa­nan­tai­na – uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole il­men­nyt

16.04.2021 09:37
Hirsikampuksen koko yläkoulu siirtyy varotoimena etäopetukseen – Pääsiäisenä Pudasjärvellä ilmenneeseen koronaviruksen altistumisketjuun liittyen karanteenissa on yli 100 ihmistä

Hir­si­kam­puk­sen koko ylä­kou­lu siirtyy va­ro­toi­me­na etä­ope­tuk­seen – Pää­siäi­se­nä Pu­das­jär­vel­lä il­men­nee­seen ko­ro­na­vi­ruk­sen al­tis­tu­mis­ket­juun liit­tyen ka­ran­tee­nis­sa on yli 100 ihmistä

11.04.2021 18:56 1
Pudasjärven Hirsikampuksen koulun 7C-luokka etäopetukseen korona-altistusten takia – Valtaosa Pudasjärven uusista tartunnoista on tullut esille karanteenin sisällä

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sen koulun 7C-luok­ka etä­ope­tuk­seen ko­ro­na-al­tis­tus­ten takia – Val­ta­osa Pu­das­jär­ven uusista tar­tun­nois­ta on tullut esille ka­ran­tee­nin sisällä

08.04.2021 20:36
Pudasjärven Hirsikampuksella joukkoaltistuminen, 5A-luokka etäopetukseen – kaikki koronalle altistuneet on jäljitetty ja asetettu karanteeniin

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sel­la jouk­koal­tis­tu­mi­nen, 5A-luok­ka etä­ope­tuk­seen – kaikki ko­ro­nal­le al­tis­tu­neet on jäl­ji­tet­ty ja ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

04.04.2021 10:12