Lapset
Lauri Lohi ja Seikkailuni kalana Napero-Finlandian voittoon – Toinen voitto Taivalkoskelle kilpailun 28-vuotisen historian aikana

Lauri Lohi ja Seik­kai­lu­ni kalana Na­pe­ro-Fin­lan­dian voit­toon – Toinen voitto Tai­val­kos­kel­le kil­pai­lun 28-vuo­ti­sen his­to­rian aikana

16.10.2020 09:33 0
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan varhaiskasvatuksessa kohdataan jälleen kasvotusten – "Huomaa, että toisia ihmisiä ja yhteisiä kokoontumisia on kaivattu"

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan var­hais­kas­va­tuk­ses­sa koh­da­taan jälleen kas­vo­tus­ten – "Huo­maa, että toisia ihmisiä ja yh­tei­siä ko­koon­tu­mi­sia on kai­vat­tu"

02.10.2020 11:47 0
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­ven syn­ty­vyys on pysynyt suh­teel­li­sen kor­keal­la tasolla – lap­si­pi­tä­jäk­si pro­fi­loi­tu­mi­nen on hyvä idea

21.11.2018 06:00 0
Satutuokio kansanedustajan kanssa – Niilo Keränen vieraili Pikku-Paavalin päiväkodissa ensimmäisen kerran

Sa­tu­tuo­kio kan­san­edus­ta­jan kanssa – Niilo Keränen vie­rai­li Pik­ku-Paa­va­lin päi­vä­ko­dis­sa en­sim­mäi­sen kerran

01.09.2017 09:00 0
Poliisi valvoo liikennettä koulujen alkaessa – myös koulujen alkamisviikonlopun juhlinta tehotarkkailussa

Poliisi valvoo lii­ken­net­tä kou­lu­jen al­kaes­sa – myös kou­lu­jen al­ka­mis­vii­kon­lo­pun juh­lin­ta te­ho­tark­kai­lus­sa

11.08.2017 17:00 0
Vain äänet puuttuivat – hälytysajoneuvot esittelyssä lasten liikennepäivässä

Vain äänet puut­tui­vat – hä­ly­tys­ajo­neu­vot esit­te­lys­sä lasten lii­ken­ne­päi­väs­sä

28.07.2017 07:30 0
Pudajärveläissukuinen Eveliina Törrö sijoittui toiseksi Mestarilaulajat-kisassa – voitto meni Espooseen

Pu­da­jär­ve­läis­su­kui­nen Eve­lii­na Törrö si­joit­tui toi­sek­si Mes­ta­ri­lau­la­jat-ki­sas­sa – voitto meni Es­poo­seen

21.07.2017 17:00 0
Pudasjärven lasten ja nuorten harrastustoimintaan myönnettiin lähes 12 000 euroa valtionavustusta

Pu­das­jär­ven lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan myön­net­tiin lähes 12 000 euroa val­tion­avus­tus­ta

07.05.2017 11:00 0
Pudasjärven lasten ja nuorten harrastustoimintaan myönnettiin lähes 12 000 euroa valtionavustusta

Pu­das­jär­ven lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan myön­net­tiin lähes 12 000 euroa val­tion­avus­tus­ta

07.05.2017 11:00 0
Pudasjärven kaupungin koulujen hiihtokisat hiihdettiin Kipinässä – katso kaikki tulokset

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin kou­lu­jen hiih­to­ki­sat hiih­det­tiin Ki­pi­näs­sä – katso kaikki tu­lok­set

24.03.2017 09:00 0
Katso tulokset! Hirsikampuksella kisattiin ensimmäiset kilpahiihdot

Katso tu­lok­set! Hir­si­kam­puk­sel­la ki­sat­tiin en­sim­mäi­set kil­pa­hiih­dot

08.03.2017 15:30 0
Liikuntapalveluita kehitetään pudasjärvisten toiveiden mukaan eri puolille pitäjää – likiliikuntaan haetaan hankerahaa

Lii­kun­ta­pal­ve­lui­ta ke­hi­te­tään pu­das­jär­vis­ten toi­vei­den mukaan eri puo­lil­le pitäjää – li­ki­lii­kun­taan haetaan han­ke­ra­haa

03.02.2017 10:00 0
–Tällaisia välineitä ei kotoa löydykään!– – Perhepeuhulasta saa mukavaa seuraa ja virikkeitä arkeen

–Täl­lai­sia vä­li­nei­tä ei kotoa löy­dy­kään!– – Per­he­peu­hu­las­ta saa mukavaa seuraa ja vi­rik­kei­tä arkeen

03.02.2017 10:00 0
Paavalinpuiston hiihtokausi alkuun – valaistu latu kutsuu kaikenikäisiä

Paa­va­lin­puis­ton hiih­to­kau­si alkuun – va­lais­tu latu kutsuu kai­ken­ikäi­siä

01.02.2017 14:00 0
Talven iloja! Näin hauskasti sujui luistelu Suojalinnalla Ice Skating Tourilla

Talven iloja! Näin haus­kas­ti sujui luis­te­lu Suo­ja­lin­nal­la Ice Skating Tou­ril­la

31.01.2017 12:00 0
Jouluyö, juhlayö – seurakunnan jouluvaellus vie sisälle joulun sanomaan

Jou­luyö, juhlayö – seu­ra­kun­nan jou­lu­vael­lus vie sisälle joulun sa­no­maan

21.12.2016 06:00 0
Harjoitukset vauhtiin – Pudasjärven Suomi 100 -projektikuorossa laulaa yli 100 lasta

Har­joi­tuk­set vauh­tiin – Pu­das­jär­ven Suomi 100 -p­ro­jek­ti­kuo­ros­sa laulaa yli 100 lasta

16.11.2016 14:30 0