Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Lapset
Lapsen korvatulehdusta ei enää automaattisesti hoideta antibiooteilla  – lääkäri vinkkaa keinon, joka voi auttaa yöllä korvaansa huutavaa lasta

Lapsen kor­va­tu­leh­dus­ta ei enää au­to­maat­ti­ses­ti hoideta an­ti­bioo­teil­la – lääkäri vinkkaa keinon, joka voi auttaa yöllä kor­vaan­sa huu­ta­vaa lasta

18.02.2024 08:00
Tilaajille
Pudasjärvellä syntyi viime vuonna 50 vauvaa – kaupungin väkiluku pieneni

Pu­das­jär­vel­lä syntyi viime vuonna 50 vauvaa – kau­pun­gin vä­ki­lu­ku pieneni

30.01.2024 12:00 1
Tilaajille
Hurmuripoika syntyi pakkasten keskelle laskettuna aikana – Jurmujen esikoinen on vuoden ensimmäinen vauva Pudasjärvellä

Hur­mu­ri­poi­ka syntyi pak­kas­ten kes­kel­le las­ket­tu­na aikana – Jur­mu­jen esi­koi­nen on vuoden en­sim­mäi­nen vauva Pu­das­jär­vel­lä

30.01.2024 05:00
Tilaajille
"Turvallisin tapa on säätää asetukset niin, että vain omat yhteystiedot voivat lisätä ryhmään" – poliisi varoittaa vanhempia lapsille haitallisista Whatsapp-ryhmistä

"Tur­val­li­sin tapa on säätää ase­tuk­set niin, että vain omat yh­teys­tie­dot voivat lisätä ryh­mään" – poliisi va­roit­taa van­hem­pia lap­sil­le hai­tal­li­sis­ta Whats­app-ryh­mis­tä

15.12.2023 18:00
Tilaajille
Taivalkoskella varhaiskasvatus on yllättävän kysyttyä ja kohta palvelu muuttuu maksuttomaksi – uudet tilat valmistuvat tammikuulla

Tai­val­kos­kel­la var­hais­kas­va­tus on yl­lät­tä­vän ky­syt­tyä ja kohta palvelu muuttuu mak­sut­to­mak­si – uudet tilat val­mis­tu­vat tam­mi­kuul­la

29.11.2023 18:00
Tilaajille
MLL:n Lapsimessut järjestettiin Pirtin Kurkisalissa perinteestä poiketen – Pudasjärven yhdistyksen puheenjohtaja: "Olemme tyytyväisiä"

MLL:n Lap­si­mes­sut jär­jes­tet­tiin Pirtin Kur­ki­sa­lis­sa pe­rin­tees­tä poi­ke­ten – Pu­das­jär­ven yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja: "Olemme tyy­ty­väi­siä"

21.11.2023 12:00
Tilaajille
Näin riemukkaasti eskarilaiset kulkivat tassun jälkiä pitkin Pudasjärven kirjastolla Karhumetsän satuseikkailulla

Näin rie­muk­kaas­ti es­ka­ri­lai­set kul­ki­vat tassun jälkiä pitkin Pu­das­jär­ven kir­jas­tol­la Kar­hu­met­sän sa­tu­seik­kai­lul­la

01.11.2023 05:00
Tilaajille
Nuorten mielenterveyspalveluista pulaa – tällaisia huolenaiheita kouluterveyskyselystä herää Pudasjärvellä

Nuorten mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­ta pulaa – täl­lai­sia huo­len­ai­hei­ta kou­lu­ter­veys­ky­se­lys­tä herää Pu­das­jär­vel­lä

18.10.2023 05:00
Tilaajille
Taivalkosken kunta tarjoaa harkinnan mukaan varhaiskasvatusta koulupäivän jälkeen myös ykkös- ja kakkosluokkalaisille

Tai­val­kos­ken kunta tarjoaa har­kin­nan mukaan var­hais­kas­va­tus­ta kou­lu­päi­vän jälkeen myös ykkös- ja kak­kos­luok­ka­lai­sil­le

21.09.2023 14:09
Tilaajille
Täysin maksuttomasti viikoittain laskettelemaan tai vaikka digipelaamaan – Harrastamisen Pudasjärven malli tarjoaa peruskoululaisille monia mahdollisuuksia harrastaa

Täysin mak­sut­to­mas­ti vii­koit­tain las­ket­te­le­maan tai vaikka di­gi­pe­laa­maan – Har­ras­ta­mi­sen Pu­das­jär­ven malli tarjoaa pe­rus­kou­lu­lai­sil­le monia mah­dol­li­suuk­sia har­ras­taa

05.09.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven Hirvaskoskelta kotoisin oleva Anna taistelee lapsiavioliittoja vastaan Tansaniassa – "Asiat ovat muuttuneet myös Suomessa"

Pu­das­jär­ven Hir­vas­kos­kel­ta ko­toi­sin oleva Anna tais­te­lee lap­si­avio­liit­to­ja vastaan Tan­sa­nias­sa – "Asiat ovat muut­tu­neet myös Suo­mes­sa"

04.09.2023 18:00
Tilaajille
Hippo-yleisurheilukisat kilpailtiin Suojalinnalla helteisessä säässä – Tässä tulokset

Hip­po-ylei­sur­hei­lu­ki­sat kil­pail­tiin Suo­ja­lin­nal­la hel­tei­ses­sä säässä – Tässä tu­lok­set

09.08.2023 18:01
Tilaajille
Koululaiset jälleen liikenteeseen torstaina – Kaupunki järjestää suojatiepäivystystä perjantaiaamuna Kurenalla

Kou­lu­lai­set jälleen lii­ken­tee­seen tors­tai­na – Kau­pun­ki jär­jes­tää suo­ja­tie­päi­vys­tys­tä per­jan­tai­aa­mu­na Ku­re­nal­la

09.08.2023 18:00
Hellepäivää vietettiin iloisesti piknikin parissa Pudasjärvellä – Koululaisia kesäloman päättyminen harmittaa, mutta kavereita on taas kiva nähdä

Hel­le­päi­vää vie­tet­tiin iloi­ses­ti pik­ni­kin parissa Pu­das­jär­vel­lä – Kou­lu­lai­sia ke­sä­lo­man päät­ty­mi­nen har­mit­taa, mutta ka­ve­rei­ta on taas kiva nähdä

08.08.2023 15:30
Tilaajille
Aloita lapsen kanssa koulumatkan harjoittelu hyvissä ajoin

Aloita lapsen kanssa kou­lu­mat­kan har­joit­te­lu hyvissä ajoin

01.08.2023 06:00
Tilaajille
Onget viuhuivat kisassa – Rajamaan rannassa lapset ja nuoret kilpailivat suurimmasta saaliista kalastuskisassa

Onget viu­hui­vat kisassa – Ra­ja­maan ran­nas­sa lapset ja nuoret kil­pai­li­vat suu­rim­mas­ta saa­liis­ta ka­las­tus­ki­sas­sa

28.07.2023 20:37
Tilaajille
Nappulakisat Suojalinnalla maanantaisin – näin juoksu kulki ja pallo lensi seurakisoissa

Nap­pu­la­ki­sat Suo­ja­lin­nal­la maa­nan­tai­sin – näin juoksu kulki ja pallo lensi seu­ra­ki­sois­sa

22.06.2023 15:00
Tilaajille
Verkko hämärtää rajaa sallitun ja rikollisen välillä – nuo­rim­mat kyberrikosten tekijät ovat ala­kou­lu­ikäi­siä

Verkko hä­mär­tää rajaa sal­li­tun ja ri­kol­li­sen välillä – nuo­rim­mat ky­ber­ri­kos­ten tekijät ovat ala­kou­lu­ikäi­siä

09.06.2023 05:00
Tilaajille
Avustusrahaa kerhoille ja päiväleireille Pudasjärvellä – tarjolla toimintaa useille sadoille lapsille ja nuorille

Avus­tus­ra­haa ker­hoil­le ja päi­vä­lei­reil­le Pu­das­jär­vel­lä – tar­jol­la toi­min­taa useille sa­doil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le

07.06.2023 12:00
Tilaajille