Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sarakylä
Juhlasali täynnä Sarakylän koululla – satavuotisjuhlassa muisteltiin koulusta saatuja hyviä oppeja

Juh­la­sa­li täynnä Sa­ra­ky­län kou­lul­la – sa­ta­vuo­tis­juh­las­sa muis­tel­tiin kou­lus­ta saatuja hyviä oppeja

19.12.2018 06:00
Sarakylän koulun oppilasmäärä ja alue ovat lähes samat kuin sata vuotta sitten

Sa­ra­ky­län koulun op­pi­las­mää­rä ja alue ovat lähes samat kuin sata vuotta sitten

19.12.2018 06:00
Ennen koulukyytejä asuttiin asuntolassa – kuusivuotias ekaluokkalainen Juho oli viikot pois kotoaan

Ennen kou­lu­kyy­te­jä asut­tiin asun­to­las­sa – kuu­si­vuo­tias eka­luok­ka­lai­nen Juho oli viikot pois kotoaan

11.12.2018 09:00
Sarakylässä juhlitaan satavuotiasta kyläkoulua – Jorman tie kylän ensimmäiseksi ylioppilaaksi vei pois kotoa jo lapsena

Sa­ra­ky­läs­sä juh­li­taan sa­ta­vuo­tias­ta ky­lä­kou­lua – Jorman tie kylän en­sim­mäi­sek­si yli­op­pi­laak­si vei pois kotoa jo lapsena

10.12.2018 10:00
Sarakylän kappelikuoro juhli 20 vuotta – miesäänet puuttuvat mutta nuoria, kirkkaita ääniä on saatu mukaan laulamaan

Sa­ra­ky­län kap­pe­li­kuo­ro juhli 20 vuot­ta – mies­ää­net puut­tu­vat mutta nuoria, kirk­kai­ta ääniä on saatu mukaan lau­la­maan

07.12.2018 09:00
Satokausi alkuun markkinoilla – Sarakylän 28. vattumarkkinat järjestettiin viikonloppuna

Sa­to­kau­si alkuun mark­ki­noil­la – Sa­ra­ky­län 28. vat­tu­mark­ki­nat jär­jes­tet­tiin vii­kon­lop­pu­na

24.08.2017 07:00
Sarakylän Kouvanjoentielle nousi silta – otetaan käyttöön tällä viikolla

Sa­ra­ky­län Kou­van­joen­tiel­le nousi silta – otetaan käyt­töön tällä vii­kol­la

16.08.2017 18:00
Sarakylän hautausmaalla tehdään uudistuksia – uusi muisto- ja uurna-alue tulossa lähelle sankarihautoja

Sa­ra­ky­län hau­taus­maal­la tehdään uu­dis­tuk­sia – uusi muisto- ja uur­na-alue tulossa lähelle san­ka­ri­hau­to­ja

22.05.2017 07:00
Sarakylän hautausmaalla tehdään uudistuksia – uusi muisto- ja uurna-alue tulossa lähelle sankarihautoja

Sa­ra­ky­län hau­taus­maal­la tehdään uu­dis­tuk­sia – uusi muisto- ja uur­na-alue tulossa lähelle san­ka­ri­hau­to­ja

22.05.2017 07:00
Marjatta muistaa, että lähiruoka kelpasi Kekkoselle – arvovieraalle tarjottiin parasta mitä Saralasta löytyi

Mar­jat­ta muis­taa, että lä­hi­ruo­ka kelpasi Kek­ko­sel­le – ar­vo­vie­raal­le tar­jot­tiin parasta mitä Sa­ra­las­ta löytyi

25.03.2017 09:00
Yli sata yhteisten asioiden hoitoon liittyvää tehtävää – Kalle Sarala oli monessa mukana

Yli sata yh­teis­ten asioi­den hoitoon liit­ty­vää teh­tä­vää – Kalle Sarala oli monessa mukana

11.12.2016 12:00
Uusi ministerinsalkku löytyi Sarakylän vattumarkkinoilta – Pirkko Mattila lupasi pitää maakunnan asiat mielessä

Uusi mi­nis­te­rin­salk­ku löytyi Sa­ra­ky­län vat­tu­mark­ki­noil­ta – Pirkko Mattila lupasi pitää maa­kun­nan asiat mie­les­sä

25.08.2016 08:50
Tätä ei ole ennen Sarakylässä nähty – tuleva ministeri Pirkko Mattila puhujana vattumarkkinoilla

Tätä ei ole ennen Sa­ra­ky­läs­sä nähty – tuleva mi­nis­te­ri Pirkko Mattila pu­hu­ja­na vat­tu­mark­ki­noil­la

17.08.2016 11:00