Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Koulutus
Kuukausi ja vanhemmat
Tuutorit tuovat eloa Pudasjärven lukion arkeen – Siirin, Aadan, Lotan ja Iidan mielestä on hauska järjestää yhteishenkeä kohottavia tapahtumia

Tuu­to­rit tuovat eloa Pu­das­jär­ven lukion arkeen – Siirin, Aadan, Lotan ja Iidan mie­les­tä on hauska jär­jes­tää yh­teis­hen­keä ko­hot­ta­via ta­pah­tu­mia

26.02.2024 15:00
Tilaajille
Moottorikelkkailijoiden etsintäpartio harjoitteli Taivalkoskella – näin syntyi Suomen vientituotteeksikin mainostettu ambulanssivaunu maasto-olosuhteisiin

Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den et­sin­tä­par­tio har­joit­te­li Tai­val­kos­kel­la – näin syntyi Suomen vien­ti­tuot­teek­si­kin mai­nos­tet­tu am­bu­lans­si­vau­nu maas­to-olo­suh­tei­siin

26.02.2024 05:00
Tilaajille
Kantoja elämän kaskessa – perisynnit ylpeys, himo, ahneus, kateus tuli käsitellyiksi kantoina
Kolumni

Kantoja elämän kas­kes­sa – pe­ri­syn­nit ylpeys, himo, ahneus, kateus tuli kä­si­tel­lyik­si kan­toi­na

21.02.2024 05:00
Tilaajille
Hirvaskosken koululaiset kovimpia lukemaan – Pudis lukee! -kampanja innosti tarttumaan kirjaan

Hir­vas­kos­ken kou­lu­lai­set ko­vim­pia lu­ke­maan – Pudis lukee! -kam­pan­ja innosti tart­tu­maan kirjaan

20.02.2024 18:00
Tilaajille
Perusopetuksen jälkeisten koulutusten yhteishaku on alkanut

Pe­rus­ope­tuk­sen jäl­keis­ten kou­lu­tus­ten yh­teis­ha­ku on alkanut

20.02.2024 09:00
Tilaajille
Ilmavoimien suuri ilmasotaharjoitus näkyy Pudasjärvellä – Pudasjärven lentokenttä ja sen lähialueet harjoituskäytössä, liikkumista voidaan rajoittaa

Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja sen lä­hi­alueet har­joi­tus­käy­tös­sä, liik­ku­mis­ta voidaan ra­joit­taa

15.02.2024 13:31
Ilmavoimat harjoittelee ilmatankkausta Pudasjärven yllä – harjoitus jatkuu vielä torstaihin

Il­ma­voi­mat har­joit­te­lee il­ma­tank­kaus­ta Pu­das­jär­ven yllä – har­joi­tus jatkuu vielä tors­tai­hin

14.02.2024 17:28
Tilaajille
Hirsikampuksen tokaluokkalaiset pohtivat ystävyyttä kirjastoseikkailulla: Ystävälle voi kertoa vaikka kirjeellä, että tämä on tärkeä

Hir­si­kam­puk­sen to­ka­luok­ka­lai­set poh­ti­vat ys­tä­vyyt­tä kir­jas­to­seik­kai­lul­la: Ys­tä­väl­le voi kertoa vaikka kir­jeel­lä, että tämä on tärkeä

14.02.2024 12:00
Tilaajille
Aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä esiopetukseen ilmoittautuminen avoinna helmikuussa

Aamu- ja il­ta­päi­vä­toi­min­taan sekä esi­ope­tuk­seen il­moit­tau­tu­mi­nen avoinna hel­mi­kuus­sa

11.02.2024 18:00
Vanhojen tanssit Pudasjärvellä – katso video tunnelmista ja tanssijoista

Van­ho­jen tanssit Pu­das­jär­vel­lä – katso video tun­nel­mis­ta ja tans­si­jois­ta

11.02.2024 14:51
Tilaajille
Kylmä penkkaripäivä täytti lukiolaisten odotukset Pudasjärvellä – katso hyväntuuliset videot abien asuista

Kylmä penk­ka­ri­päi­vä täytti lu­kio­lais­ten odo­tuk­set Pu­das­jär­vel­lä – katso hy­vän­tuu­li­set videot abien asuista

08.02.2024 17:00
Tilaajille
Penkkariasuja Pudasjärveltä vuosimallia 2024 – Janni Turpeinen ja Annie Hökkä

Penk­ka­ria­su­ja Pu­das­jär­vel­tä vuo­si­mal­lia 2024 – Janni Tur­pei­nen ja Annie Hökkä

08.02.2024 21:49
Tilaajille
Penkkariasuja Pudasjärveltä vuosimallia 2024 – vangit

Penk­ka­ria­su­ja Pu­das­jär­vel­tä vuo­si­mal­lia 2024 – vangit

08.02.2024 21:48
Tilaajille
Penkkariasuja Pudasjärveltä vuosimallia 2024 – teletapit

Penk­ka­ria­su­ja Pu­das­jär­vel­tä vuo­si­mal­lia 2024 – te­le­ta­pit

08.02.2024 21:49
Tilaajille
Pudasjärven lukion abiturientit juhlivat penkkareita torstaina – vanhojen tansseissa pyörähdellään perjantaina

Pu­das­jär­ven lukion abi­tu­rien­tit juh­li­vat penk­ka­rei­ta tors­tai­na – van­ho­jen tans­seis­sa pyö­räh­del­lään per­jan­tai­na

08.02.2024 06:00
Syötteen koulun rutiinit pyörivät normaalisti – koulunjohtaja: "Tyhjä hotelli tuntuu hieman kummitustalolta"

Syöt­teen koulun ru­tii­nit pyö­ri­vät nor­maa­lis­ti – kou­lun­joh­ta­ja: "Tyhjä hotelli tuntuu hieman kum­mi­tus­ta­lol­ta"

05.02.2024 12:00
Tilaajille
”Perusjututkin saattoi siinä vähän unohtua” — Taivalkoskella kilpailtiin siitä, kuka on taitavin metsäkoneen käyttäjä

”Pe­rus­ju­tut­kin saattoi siinä vähän unoh­tua” — Tai­val­kos­kel­la kil­pail­tiin siitä, kuka on tai­ta­vin met­sä­ko­neen käyt­tä­jä

03.02.2024 12:00
Tilaajille
Kaukaisia vieraita koulussa – kiinalaislapset leirillä Syötteellä ja koulussa Hirsikampuksella

Kau­kai­sia vie­rai­ta kou­lus­sa – kii­na­lais­lap­set lei­ril­lä Syöt­teel­lä ja kou­lus­sa Hir­si­kam­puk­sel­la

02.02.2024 17:30
Tilaajille