Koulutus
Kuukausi
Anu vaihtoi alaa aikuisena ja siirtyi myyntitiskin takaa ohjaajaksi kouluun – "Tuli tunne, että tuonne haluan hakea"

Anu vaihtoi alaa ai­kui­se­na ja siirtyi myyn­ti­tis­kin takaa oh­jaa­jak­si kouluun – "Tuli tunne, että tuonne haluan hakea"

15.01.2021 10:18
Tilaajille
Uusi ohjaajakoulutus alkaa helmikuussa Pudasjärvellä – työllisyystilanne on hyvä ja ohjaajien tarve on kouluilla jatkuva

Uusi oh­jaa­ja­kou­lu­tus alkaa hel­mi­kuus­sa Pu­das­jär­vel­lä – työl­li­syys­ti­lan­ne on hyvä ja oh­jaa­jien tarve on kou­luil­la jatkuva

15.01.2021 10:17
Tilaajille
Telatekille Taivalkoskelle uusia työntekijöitä – helmikuussa alkavassa koulutuksessa koulutetaan 15 työntekijää

Te­la­te­kil­le Tai­val­kos­kel­le uusia työn­te­ki­jöi­tä – hel­mi­kuus­sa al­ka­vas­sa kou­lu­tuk­ses­sa kou­lu­te­taan 15 työn­te­ki­jää

14.01.2021 16:11
Tilaajille
Työelämässä on avautunut uusia mahdollisuuksia, joihin kannattaa tarttua, jos vanhat urat puuduttavat
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Työ­elä­mäs­sä on avau­tu­nut uusia mah­dol­li­suuk­sia, joihin kan­nat­taa tart­tua, jos vanhat urat puu­dut­ta­vat

13.01.2021 06:00
Tilaajille
Aluehallintoviraston opetustoimen ylitarkastaja Jyri Ulvinen: oppivelvollisuuden ikärajan nostamispäätöstä olisi voinut siirtää vuodella

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton ope­tus­toi­men yli­tar­kas­ta­ja Jyri Ul­vi­nen: op­pi­vel­vol­li­suu­den ikä­ra­jan nos­ta­mis­pää­tös­tä olisi voinut siirtää vuo­del­la

30.12.2020 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
"Jokaisella suomalaisella on tarina jäästä" – Jää on kallis ympäristö virheille: vesi- ja jääturvallisuuskouluttaja Mark Hirst tietää, että tuttu paikka voi olla vaarallisin

"Jo­kai­sel­la suo­ma­lai­sel­la on tarina jäästä" – Jää on kallis ym­pä­ris­tö vir­heil­le: vesi- ja jää­tur­val­li­suus­kou­lut­ta­ja Mark Hirst tietää, että tuttu paikka voi olla vaa­ral­li­sin

20.12.2020 18:19
Tilaajille
Mikä on Höntsä-hanke? – hanke kouluttaa Pudasjärvellä ja tuo tukea opiskelijoille iloa tuottavan höntsäilyn avulla

Mikä on Hönt­sä-han­ke? – hanke kou­lut­taa Pu­das­jär­vel­lä ja tuo tukea opis­ke­li­joil­le iloa tuot­ta­van hönt­säi­lyn avulla

27.10.2020 06:30
Tilaajille
Pudasjärven ilmailulukiolle haetaan nostetta markkinoinnilla – tulossa myös lentosimulaattorisovellus

Pu­das­jär­ven il­mai­lu­lu­kiol­le haetaan nos­tet­ta mark­ki­noin­nil­la – tulossa myös len­to­si­mu­laat­to­ri­so­vel­lus

29.10.2017 10:00
Lähihoitajan opinnot suosiossa, useilla aloilla vielä tilaa – OSAO:n Pudasjärven yksikössä opiskelee paljon aikuisia

Lä­hi­hoi­ta­jan opinnot suo­sios­sa, useilla aloilla vielä tilaa – OSAO:n Pu­das­jär­ven yk­si­kös­sä opis­ke­lee paljon ai­kui­sia

22.09.2017 07:00
Pudasjärven kansalaisopistolla vauhdikas kauden alku – opinto-opas jakoon vasta tällä viikolla

Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­tol­la vauh­di­kas kauden alku – opin­to-opas jakoon vasta tällä vii­kol­la

23.08.2017 06:00
Pudasjärvelle valittiin lisää opettajia

Pu­das­jär­vel­le va­lit­tiin lisää opet­ta­jia

13.08.2017 17:00
Ammattiopistot alkuun pyöröoviviikoilla – lukuvuoden alussa voi vapautua vielä paikkoja

Am­mat­ti­opis­tot alkuun pyö­rö­ovi­vii­koil­la – lu­ku­vuo­den alussa voi va­pau­tua vielä paik­ko­ja

13.08.2017 15:11
Koulut alkavat myöhään tänä vuonna – Pudasjärvellä päivät nipistettiin joululomasta

Koulut alkavat myöhään tänä vuon­na – Pu­das­jär­vel­lä päivät ni­pis­tet­tiin jou­lu­lo­mas­ta

11.08.2017 12:00
Sarakylän, Lakarin ja Hirvaskosken koulujen remontit pian valmiit

Sa­ra­ky­län, Lakarin ja Hir­vas­kos­ken kou­lu­jen re­mon­tit pian valmiit

11.08.2017 07:30
Osekk aloittaa yt-neuvottelut – ei lisävaikutuksia Pudasjärvelle

Osekk aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – ei li­sä­vai­ku­tuk­sia Pu­das­jär­vel­le

01.08.2017 09:32
Tässä ovat OSAO:n Taivalkosken yksikköön valitut opiskelijat

Tässä ovat OSAO:n Tai­val­kos­ken yk­sik­köön valitut opis­ke­li­jat

15.06.2017 10:55
Tässä ovat OSAO:n Taivalkosken yksikköön valitut opiskelijat

Tässä ovat OSAO:n Tai­val­kos­ken yk­sik­köön valitut opis­ke­li­jat

15.06.2017 10:55
Olli Jylhänlehdon oppivuodet tuottivat mainion tuloksen – kirjoitti kuusi laudaturia ja kaksi eximiaa

Olli Jyl­hän­leh­don op­pi­vuo­det tuot­ti­vat mainion tu­lok­sen – ­kir­joit­ti kuusi lau­da­tu­ria ja kaksi eximiaa

09.06.2017 14:35
Olli Jylhänlehdon oppivuodet tuottivat mainion tuloksen – kirjoitti kuusi laudaturia ja kaksi eximiaa

Olli Jyl­hän­leh­don op­pi­vuo­det tuot­ti­vat mainion tu­lok­sen – ­kir­joit­ti kuusi lau­da­tu­ria ja kaksi eximiaa

09.06.2017 14:35
Kansalaisopistoille hanke-euroja täydennyskoulutukseen – opistoihin etsitään myös uusia opettajia

Kan­sa­lais­opis­toil­le han­ke-eu­ro­ja täy­den­nys­kou­lu­tuk­seen – opis­toi­hin et­si­tään myös uusia opet­ta­jia

29.05.2017 07:00