Vuoden Yrittäjä: Kon­tio­tuo­te Pu­das­jär­ven vuoden yrit­tä­jä – Teh­taan­joh­ta­ja Mikko Suon­taus­ta: "Pal­kin­to on omis­tet­tu hyville ja osaa­vil­le työn­te­ki­jöil­le"

Mainos: Black Friday -tarjouksena Iijokiseutu Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Koulutus
Kuukausi
Kurkistus opettajainhuoneeseen – Hirsikampuksen opettajat Sari, Mika, Leo ja Marjut kertovat, millaista opettajan työ on ja miten he päätyivät alalle

Kur­kis­tus opet­ta­jain­huo­nee­seen – Hir­si­kam­puk­sen opet­ta­jat Sari, Mika, Leo ja Marjut ker­to­vat, mil­lais­ta opet­ta­jan työ on ja miten he pää­tyi­vät alalle

25.11.2022 12:12
Tilaajille
Koulumaailman ja työelämän yhteensovittamisesta – Koulumaailma voisi tulla tässä myönteisessä ongelmassa vastaan vähän enemmän
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­maail­man ja työ­elä­män yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta – Kou­lu­maail­ma voisi tulla tässä myön­tei­ses­sä on­gel­mas­sa vastaan vähän enemmän

25.11.2022 06:00
Tilaajille
Koulu jatkaa toimintaansa normaalisti Syötteellä – Nuorisokeskus sulkeutuu sydäntalveksi

Koulu jatkaa toi­min­taan­sa nor­maa­lis­ti Syöt­teel­lä – Nuo­ri­so­kes­kus sul­keu­tuu sy­dän­tal­vek­si

22.11.2022 18:00
Tilaajille
OSAO:n koulutus jatkuu normaalisti edelleen – valtuusto saa selvityksen kaupungin ja oppilaitoksen sopimuksesta

OSAO:n kou­lu­tus jatkuu nor­maa­lis­ti edel­leen – val­tuus­to saa sel­vi­tyk­sen kau­pun­gin ja op­pi­lai­tok­sen so­pi­muk­ses­ta

14.11.2022 12:25
Tilaajille
Nuoriso Leader -nuoret kokoontuivat Pikku-Syötteellä – somevaikuttaja Mandimai puhui nuorille sitoutuneisuudesta ja motivaatiosta

Nuoriso Leader -nuoret ko­koon­tui­vat Pik­ku-Syöt­teel­lä – so­me­vai­kut­ta­ja Man­di­mai puhui nuo­ril­le si­tou­tu­nei­suu­des­ta ja mo­ti­vaa­tios­ta

14.11.2022 06:00
Tilaajille
Valtuustossa aloite OSAO Pudasjärven yksikön rahoittamisen lopettamisesta – A-P Nieminen: "kaupunki on maksanut OSAO:n alijäämiä 1,5 miljoonaa viiden vuoden aikana"

Val­tuus­tos­sa aloite OSAO Pu­das­jär­ven yksikön ra­hoit­ta­mi­sen lo­pet­ta­mi­ses­ta – A-P Nie­mi­nen: "kau­pun­ki on mak­sa­nut OSAO:n ali­jää­miä 1,5 mil­joo­naa viiden vuoden aikana"

11.11.2022 11:11
Tilaajille
Syksyn ylioppilastulokset ovat tulleet – Katso Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan uusien valkolakkien nimilistoja: Pudasjärveltä kaksi ja Taivalkoskelta yksi

Syksyn yli­op­pi­las­tu­lok­set ovat tulleet – Katso Oulun ja Poh­jois-Poh­jan­maan uusien val­ko­lak­kien ni­mi­lis­to­ja: Pu­das­jär­vel­tä kaksi ja Tai­val­kos­kel­ta yksi

10.11.2022 11:00
Tilaajille
Lapin, Karjalan ja Satakunnan lennostot harjoittelevat ensi viikolla – lentotoimintaa myös Pudasjärven yllä

Lapin, Kar­ja­lan ja Sa­ta­kun­nan len­nos­tot har­joit­te­le­vat ensi vii­kol­la – len­to­toi­min­taa myös Pu­das­jär­ven yllä

08.11.2022 06:00
Tilaajille
Kaupunginhallitus linjasi: koulujen lakkauttaminen ei ole ajankohtaista Pudasjärvellä

Kau­pun­gin­hal­li­tus lin­ja­si: kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­nen ei ole ajan­koh­tais­ta Pu­das­jär­vel­lä

02.11.2022 12:15
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun yliopisto lisää kyberturvallisuuden opintoja – alalle voi hakea ensi kevään yhteishaussa

Oulun yli­opis­to lisää ky­ber­tur­val­li­suu­den opin­to­ja – alalle voi hakea ensi kevään yh­teis­haus­sa

15.10.2022 12:00
Pikku-Syötteellä kansainvälistä nuorisotyötä – pudasjärveläisille mahdollisuus tutustua nuoriin eri maista

Pik­ku-Syöt­teel­lä kan­sain­vä­lis­tä nuo­ri­so­työ­tä – pu­das­jär­ve­läi­sil­le mah­dol­li­suus tu­tus­tua nuoriin eri maista

14.10.2022 16:00
Tilaajille
Gripenit ja Hornetit samalla kentällä – Lapin lennoston komentaja:  "Ruotsalaisten JAS Gripen -hävittäjät tukeutuivat Pudasjärvelle ensimmäistä kertaa"

Gri­pe­nit ja Hor­ne­tit samalla ken­täl­lä – Lapin len­nos­ton ko­men­ta­ja:  "­Ruot­sa­lais­ten JAS Gripen -hä­vit­tä­jät tu­keu­tui­vat Pu­das­jär­vel­le en­sim­mäis­tä kertaa"

11.10.2022 15:52
Tilaajille
Kouluverkkotarkastelu käynnistymässä Pudasjärvellä – valiokunnan mukaan koulujen lakkauttamisille ei ole ilmennyt perusteita

Kou­lu­verk­ko­tar­kas­te­lu käyn­nis­ty­mäs­sä Pu­das­jär­vel­lä – va­lio­kun­nan mukaan kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­sil­le ei ole il­men­nyt pe­rus­tei­ta

06.10.2022 10:11
Tilaajille
Arjen turvallisuus esillä Pudasjärven Maanpuolustusnaisten koulutuksessa – Maalaisjärki on sallittu myös netissä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arjen tur­val­li­suus esillä Pu­das­jär­ven Maan­puo­lus­tus­nais­ten kou­lu­tuk­ses­sa – Maa­lais­jär­ki on sal­lit­tu myös netissä

06.10.2022 06:00
Tilaajille
Ilmavoimien Ruska 22 -harjoitus käynnistyy tänään – Liikkumisrajoituksia eräillä alueilla Pudasjärvellä ja Taivalkoskella. Metsästäjien syytä huomioida mahdolliset rajoitukset

Il­ma­voi­mien Ruska 22 -har­joi­tus käyn­nis­tyy tänään – Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia eräillä alueil­la Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la. Met­säs­tä­jien syytä huo­mioi­da mah­dol­li­set ra­joi­tuk­set

03.10.2022 13:06
Tilaajille
Lakarin koululle rakennetaan laajennusosaa – vanhan puolen remontti etenemässä ensi vuonna

Lakarin kou­lul­le ra­ken­ne­taan laa­jen­nus­osaa – vanhan puolen re­mont­ti ete­ne­mäs­sä ensi vuonna

16.09.2022 09:46
Tilaajille
"Varokaa päitä!" – Pudasjärven lukiolaiset jalkautuivat Rajamaanrannan maastoon ja näin siellä sujui

"Va­ro­kaa päitä!" – Pu­das­jär­ven lu­kio­lai­set jal­kau­tui­vat Ra­ja­maan­ran­nan maas­toon ja näin siellä sujui

09.09.2022 14:45
Tilaajille
Opintoapurahaa jaossa pudasjärveläisille opiskelijoille – hakuaikaa syyskuun loppuun

Opin­to­apu­ra­haa jaossa pu­das­jär­ve­läi­sil­le opis­ke­li­joil­le – ha­ku­ai­kaa syys­kuun loppuun

07.09.2022 16:00
Pudasjärvelle muuttava saattaa saada opintolainastaan jopa 8 800 euroa hyvitystä – alueellinen opintolainahyvityksen kokeilu etenee

Pu­das­jär­vel­le muut­ta­va saattaa saada opin­to­lai­nas­taan jopa 8 800 euroa hy­vi­tys­tä – alueel­li­nen opin­to­lai­na­hy­vi­tyk­sen kokeilu etenee

06.09.2022 15:47
Tilaajille
Maahanmuuttajien perheryhmäkodille haussa uudet tilat Kurenalta – paikkojen määrä nousee

Maa­han­muut­ta­jien per­he­ryh­mä­ko­dil­le haussa uudet tilat Ku­re­nal­ta – paik­ko­jen määrä nousee

31.08.2022 06:00
Tilaajille