Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Pudasjärven lukio
Lukiolainen Ebbe: "Painettu kirja on siinä mielessä helpompi, että on matalampi kynnys avata kirja kuin kaivaa materiaalit koneelta" – Tämän takia Pudasjärven lukiolla hyödynnetään edelleen myös perinteisiä oppimateriaaleja digiloikasta huolimatta

Lu­kio­lai­nen Ebbe: "Pai­net­tu kirja on siinä mie­les­sä hel­pom­pi, että on ma­ta­lam­pi kynnys avata kirja kuin kaivaa ma­te­riaa­lit ko­neel­ta" – Tämän takia Pu­das­jär­ven lu­kiol­la hyö­dyn­ne­tään edel­leen myös pe­rin­tei­siä op­pi­ma­te­riaa­le­ja di­gi­loi­kas­ta huo­li­mat­ta

13.08.2022 17:00
Tilaajille
"Innostuimme, että täytyy kyllä lähteä mukaan!" – Pudasjärven lukion ja OSAOn Pudasjärven yksikön uusi urheilulinja mahdollistaa tavoitteellisen urheilun muiden opintojen ohessa

"In­nos­tuim­me, että täytyy kyllä lähteä mu­kaan!" – Pu­das­jär­ven lukion ja OSAOn Pu­das­jär­ven yksikön uusi ur­hei­lu­lin­ja mah­dol­lis­taa ta­voit­teel­li­sen ur­hei­lun muiden opin­to­jen ohessa

11.08.2022 12:08
Tilaajille
Hirsikampuksen rehtorit Susanne, Juha ja Simo ovat valmiina aloittamaan uuden lukuvuoden ja näin he ajattelevat Pudasjärven suurimmasta koulusta – "Onhan meillä täällä aivan mahtavat oppilaat!"

Hir­si­kam­puk­sen reh­to­rit Su­san­ne, Juha ja Simo ovat val­mii­na aloit­ta­maan uuden lu­ku­vuo­den ja näin he ajat­te­le­vat Pu­das­jär­ven suu­rim­mas­ta kou­lus­ta – "Onhan meillä täällä aivan mah­ta­vat op­pi­laat!"

10.08.2022 04:01
Tilaajille
Pudasjärven lukioon on hyväksytty 37 opiskelijaa – katso nimet

Pu­das­jär­ven lukioon on hy­väk­syt­ty 37 opis­ke­li­jaa – katso nimet

17.06.2022 10:40
Tilaajille
Sara Ervasti: Pudasjärveltä hyvät eväät opiskeluun – "Pieni lukio, viihtyisät tilat ja mukavat opettajat, jotka olivat tuttuja jo yläasteen ajoilta"

Sara Er­vas­ti: Pu­das­jär­vel­tä hyvät eväät opis­ke­luun – "Pieni lukio, viih­tyi­sät tilat ja mukavat opet­ta­jat, jotka olivat tuttuja jo ylä­as­teen ajoil­ta"

11.06.2022 08:00
Tilaajille
Näin Pudasjärven lukion ylioppilasjuhlaa vietettiin iloiten Hirsikampuksella – Katso lista stipendien saajista

Näin Pu­das­jär­ven lukion yli­op­pi­las­juh­laa vie­tet­tiin iloiten Hir­si­kam­puk­sel­la – Katso lista sti­pen­dien saa­jis­ta

04.06.2022 15:46
Tilaajille
Pudasjärven lukio Pohjois-Pohjanmaan paras STT:n lu­kio­vertailussa ja valtakunnallisestikin sijoitus yltää kärkikahinoihin

Pu­das­jär­ven lukio Poh­jois-Poh­jan­maan paras STT:n lu­kio­ver­tai­lus­sa ja ­val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin si­joi­tus yltää kär­ki­ka­hi­noi­hin

04.06.2022 08:16
Tilaajille
Ammatilliseen koulutukseen haettiin hyvin yhteishaussa – Taivalkosken lukioon hakeneiden määrä rojahti

Am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen haet­tiin hyvin yh­teis­haus­sa – Tai­val­kos­ken lukioon ha­ke­nei­den määrä rojahti

29.03.2022 07:42
Tilaajille
Ylioppilaskirjoitukset käynnissä Pudasjärvellä – kolmisenkymmentä abia valmistumassa keväällä

Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set käyn­nis­sä Pu­das­jär­vel­lä – kol­mi­sen­kym­men­tä abia val­mis­tu­mas­sa ke­vääl­lä

17.03.2022 18:03
Tilaajille
Pudasjärven lukiossa viihdytään ja menestytään: "Syksyllä Pudasjärven lukion opiskelijoille tehdyn hyvinvointikyselyn perusteella lähes yhdeksän kymmenestä opiskelijasta olivat tyytyväisiä valitsemaansa opiskelupaikkaan"
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven lu­kios­sa viih­dy­tään ja me­nes­ty­tään: "Syk­syl­lä Pu­das­jär­ven lukion opis­ke­li­joil­le tehdyn hy­vin­voin­ti­ky­se­lyn pe­rus­teel­la lähes yh­dek­sän kym­me­nes­tä opis­ke­li­jas­ta olivat tyy­ty­väi­siä va­lit­se­maan­sa opis­ke­lu­paik­kaan"

30.11.2021 04:00
Pudasjärven lukioon hyväksyttiin uusia oppilaita

Pu­das­jär­ven lukioon hy­väk­syt­tiin uusia op­pi­lai­ta

17.06.2021 13:23
Tilaajille
Kesä alkoi ylioppilailla – Pudasjärven lukio lakitti 36 nuorta

Kesä alkoi yli­op­pi­lail­la – Pu­das­jär­ven lukio lakitti 36 nuorta

05.06.2021 14:32
Tilaajille
Pudasjärven lukion opiskelijat julistetaan ylioppilaiksi

Pu­das­jär­ven lukion opis­ke­li­jat ju­lis­te­taan yli­op­pi­laik­si

05.06.2021 14:12
Tilaajille
Penkkareissa abit juhlivat lukion päättymistä – katso Ylen video Hyvärisen opinnoista lentäjänä Pudasjärven ilmailulukiossa!

Penk­ka­reis­sa abit juh­li­vat lukion päät­ty­mis­tä – katso Ylen video Hy­vä­ri­sen opin­nois­ta len­tä­jä­nä Pu­das­jär­ven il­mai­lu­lu­kios­sa!

20.05.2021 17:01
Tilaajille
Pudasjärven lukiossa päästäneen viettämään lähes tavallisia lakkiaisia, mutta epävarmuus vaikeuttaa juhlien järjestelyjä – "Mistään ei ole tullut virallista tietoa siitä, mitä voi tehdä", tuleva ylioppilas harmittelee

Pu­das­jär­ven lu­kios­sa pääs­tä­neen viet­tä­mään lähes ta­val­li­sia lak­kiai­sia, mutta epä­var­muus vai­keut­taa juhlien jär­jes­te­ly­jä – "Mis­tään ei ole tullut vi­ral­lis­ta tietoa siitä, mitä voi tehdä", tuleva yli­op­pi­las har­mit­te­lee

19.05.2021 16:00
Tilaajille
Onnittelut ylioppilaille! – Katso tästä Pudasjärven lukion ylioppilaiden nimet

On­nit­te­lut yliop­pi­lail­le! – Katso tästä Pu­das­jär­ven lukion yli­op­pi­lai­den nimet

18.05.2021 10:32