Eduskuntavaalit: Ii­jo­ki­seu­dun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pudasjärven lukio
Hirsikampuksella koululaiset tenttaavat pudasjärveläisiä eduskuntavaaliehdokkaita keskiviikkona

Hir­si­kam­puk­sel­la kou­lu­lai­set tent­taa­vat pu­das­jär­ve­läi­siä edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­ta kes­ki­viik­ko­na

15.03.2023 09:08
Pudasjärven lukion vanhat tanssivat iloisissa tunnelmissa – Iltaesityksen voi katsoa verkosta

Pu­das­jär­ven lukion vanhat tans­si­vat iloi­sis­sa tun­nel­mis­sa – Il­ta­esi­tyk­sen voi katsoa ver­kos­ta

10.02.2023 15:10
Tilaajille
Riemukas tunnelma täytti tänään Pudasjärven Hirsikampuksen, kun abit juhlivat penkkareita – "Tätä päivää on odotettu pitkään"

Rie­mu­kas tun­nel­ma täytti tänään Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sen, kun abit juh­li­vat penk­ka­rei­ta – "Tätä päivää on odo­tet­tu pit­kään"

09.02.2023 16:08
Tilaajille
Pudasjärven lukio on Pohjois-Pohjanmaan toiseksi paras STT:n lukiovertailussa

Pu­das­jär­ven lukio on Poh­jois-Poh­jan­maan toi­sek­si paras STT:n lu­kio­ver­tai­lus­sa

05.12.2022 05:00
Tilaajille
"Varokaa päitä!" – Pudasjärven lukiolaiset jalkautuivat Rajamaanrannan maastoon ja näin siellä sujui

"Va­ro­kaa päitä!" – Pu­das­jär­ven lu­kio­lai­set jal­kau­tui­vat Ra­ja­maan­ran­nan maas­toon ja näin siellä sujui

09.09.2022 14:45
Tilaajille
Lukiolainen Ebbe: "Painettu kirja on siinä mielessä helpompi, että on matalampi kynnys avata kirja kuin kaivaa materiaalit koneelta" – Tämän takia Pudasjärven lukiolla hyödynnetään edelleen myös perinteisiä oppimateriaaleja digiloikasta huolimatta

Lu­kio­lai­nen Ebbe: "Pai­net­tu kirja on siinä mie­les­sä hel­pom­pi, että on ma­ta­lam­pi kynnys avata kirja kuin kaivaa ma­te­riaa­lit ko­neel­ta" – Tämän takia Pu­das­jär­ven lu­kiol­la hyö­dyn­ne­tään edel­leen myös pe­rin­tei­siä op­pi­ma­te­riaa­le­ja di­gi­loi­kas­ta huo­li­mat­ta

13.08.2022 17:00
Tilaajille
"Innostuimme, että täytyy kyllä lähteä mukaan!" – Pudasjärven lukion ja OSAOn Pudasjärven yksikön uusi urheilulinja mahdollistaa tavoitteellisen urheilun muiden opintojen ohessa

"In­nos­tuim­me, että täytyy kyllä lähteä mu­kaan!" – Pu­das­jär­ven lukion ja OSAOn Pu­das­jär­ven yksikön uusi ur­hei­lu­lin­ja mah­dol­lis­taa ta­voit­teel­li­sen ur­hei­lun muiden opin­to­jen ohessa

11.08.2022 12:08
Tilaajille
Hirsikampuksen rehtorit Susanne, Juha ja Simo ovat valmiina aloittamaan uuden lukuvuoden ja näin he ajattelevat Pudasjärven suurimmasta koulusta – "Onhan meillä täällä aivan mahtavat oppilaat!"

Hir­si­kam­puk­sen reh­to­rit Su­san­ne, Juha ja Simo ovat val­mii­na aloit­ta­maan uuden lu­ku­vuo­den ja näin he ajat­te­le­vat Pu­das­jär­ven suu­rim­mas­ta kou­lus­ta – "Onhan meillä täällä aivan mah­ta­vat op­pi­laat!"

10.08.2022 04:01
Tilaajille
Pudasjärven lukioon on hyväksytty 37 opiskelijaa – katso nimet

Pu­das­jär­ven lukioon on hy­väk­syt­ty 37 opis­ke­li­jaa – katso nimet

17.06.2022 10:40
Tilaajille
Sara Ervasti: Pudasjärveltä hyvät eväät opiskeluun – "Pieni lukio, viihtyisät tilat ja mukavat opettajat, jotka olivat tuttuja jo yläasteen ajoilta"

Sara Er­vas­ti: Pu­das­jär­vel­tä hyvät eväät opis­ke­luun – "Pieni lukio, viih­tyi­sät tilat ja mukavat opet­ta­jat, jotka olivat tuttuja jo ylä­as­teen ajoil­ta"

11.06.2022 08:00
Tilaajille
Näin Pudasjärven lukion ylioppilasjuhlaa vietettiin iloiten Hirsikampuksella – Katso lista stipendien saajista

Näin Pu­das­jär­ven lukion yli­op­pi­las­juh­laa vie­tet­tiin iloiten Hir­si­kam­puk­sel­la – Katso lista sti­pen­dien saa­jis­ta

04.06.2022 15:46
Tilaajille
Pudasjärven lukio Pohjois-Pohjanmaan paras STT:n lu­kio­vertailussa ja valtakunnallisestikin sijoitus yltää kärkikahinoihin

Pu­das­jär­ven lukio Poh­jois-Poh­jan­maan paras STT:n lu­kio­ver­tai­lus­sa ja ­val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin si­joi­tus yltää kär­ki­ka­hi­noi­hin

04.06.2022 08:16
Tilaajille
Ammatilliseen koulutukseen haettiin hyvin yhteishaussa – Taivalkosken lukioon hakeneiden määrä rojahti

Am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen haet­tiin hyvin yh­teis­haus­sa – Tai­val­kos­ken lukioon ha­ke­nei­den määrä rojahti

29.03.2022 07:42
Tilaajille
Ylioppilaskirjoitukset käynnissä Pudasjärvellä – kolmisenkymmentä abia valmistumassa keväällä

Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set käyn­nis­sä Pu­das­jär­vel­lä – kol­mi­sen­kym­men­tä abia val­mis­tu­mas­sa ke­vääl­lä

17.03.2022 18:03
Tilaajille
Pudasjärven lukiossa viihdytään ja menestytään: "Syksyllä Pudasjärven lukion opiskelijoille tehdyn hyvinvointikyselyn perusteella lähes yhdeksän kymmenestä opiskelijasta olivat tyytyväisiä valitsemaansa opiskelupaikkaan"
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven lu­kios­sa viih­dy­tään ja me­nes­ty­tään: "Syk­syl­lä Pu­das­jär­ven lukion opis­ke­li­joil­le tehdyn hy­vin­voin­ti­ky­se­lyn pe­rus­teel­la lähes yh­dek­sän kym­me­nes­tä opis­ke­li­jas­ta olivat tyy­ty­väi­siä va­lit­se­maan­sa opis­ke­lu­paik­kaan"

30.11.2021 04:00
Pudasjärven lukioon hyväksyttiin uusia oppilaita

Pu­das­jär­ven lukioon hy­väk­syt­tiin uusia op­pi­lai­ta

17.06.2021 13:23
Tilaajille