SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ii­jo­ki­seu­dun tilaus tästä.

Pudasjärven lukio
Pudasjärven lukiossa viihdytään ja menestytään: "Syksyllä Pudasjärven lukion opiskelijoille tehdyn hyvinvointikyselyn perusteella lähes yhdeksän kymmenestä opiskelijasta olivat tyytyväisiä valitsemaansa opiskelupaikkaan"
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven lu­kios­sa viih­dy­tään ja me­nes­ty­tään: "Syk­syl­lä Pu­das­jär­ven lukion opis­ke­li­joil­le tehdyn hy­vin­voin­ti­ky­se­lyn pe­rus­teel­la lähes yh­dek­sän kym­me­nes­tä opis­ke­li­jas­ta olivat tyy­ty­väi­siä va­lit­se­maan­sa opis­ke­lu­paik­kaan"

30.11.2021 04:00
Pudasjärven lukioon hyväksyttiin uusia oppilaita

Pu­das­jär­ven lukioon hy­väk­syt­tiin uusia op­pi­lai­ta

17.06.2021 13:23
Tilaajille
Kesä alkoi ylioppilailla – Pudasjärven lukio lakitti 36 nuorta

Kesä alkoi yli­op­pi­lail­la – Pu­das­jär­ven lukio lakitti 36 nuorta

05.06.2021 14:32
Tilaajille
Pudasjärven lukion opiskelijat julistetaan ylioppilaiksi

Pu­das­jär­ven lukion opis­ke­li­jat ju­lis­te­taan yli­op­pi­laik­si

05.06.2021 14:12
Tilaajille
Penkkareissa abit juhlivat lukion päättymistä – katso Ylen video Hyvärisen opinnoista lentäjänä Pudasjärven ilmailulukiossa!

Penk­ka­reis­sa abit juh­li­vat lukion päät­ty­mis­tä – katso Ylen video Hy­vä­ri­sen opin­nois­ta len­tä­jä­nä Pu­das­jär­ven il­mai­lu­lu­kios­sa!

20.05.2021 17:01
Tilaajille
Pudasjärven lukiossa päästäneen viettämään lähes tavallisia lakkiaisia, mutta epävarmuus vaikeuttaa juhlien järjestelyjä – "Mistään ei ole tullut virallista tietoa siitä, mitä voi tehdä", tuleva ylioppilas harmittelee

Pu­das­jär­ven lu­kios­sa pääs­tä­neen viet­tä­mään lähes ta­val­li­sia lak­kiai­sia, mutta epä­var­muus vai­keut­taa juhlien jär­jes­te­ly­jä – "Mis­tään ei ole tullut vi­ral­lis­ta tietoa siitä, mitä voi tehdä", tuleva yli­op­pi­las har­mit­te­lee

19.05.2021 16:00
Tilaajille
Onnittelut ylioppilaille! – Katso tästä Pudasjärven lukion ylioppilaiden nimet

On­nit­te­lut yliop­pi­lail­le! – Katso tästä Pu­das­jär­ven lukion yli­op­pi­lai­den nimet

18.05.2021 10:32
Pitkään siirrettyjä penkkareita vietetään Pudasjärven lukiossa 14. toukokuuta – abiturientit kiertävät Hirsikampuksella pareittain

Pitkään siir­ret­ty­jä penk­ka­rei­ta vie­te­tään Pu­das­jär­ven lu­kios­sa 14. tou­ko­kuu­ta – abi­tu­rien­tit kier­tä­vät Hir­si­kam­puk­sel­la pa­reit­tain

12.05.2021 14:28
Tilaajille
Pudasjärvellä eLukion tilalle uusia ratkaisuja – Oulun kaupunki on irtaantumassa yhteisestä etälukiosta

Pu­das­jär­vel­lä eLukion tilalle uusia rat­kai­su­ja – Oulun kau­pun­ki on ir­taan­tu­mas­sa yh­tei­ses­tä etä­lu­kios­ta

08.04.2021 08:00
Tilaajille
Lukiovuodet Pudasjärvellä loivat pohjan – 119 eri kieltä opiskellut Chingduangin väitteli tohtoriksi: "Kotipesäni Euroopassa on Pudasjärvellä"

Lu­kio­vuo­det Pu­das­jär­vel­lä loivat pohjan – 119 eri kieltä opis­kel­lut Ching­duan­gin väit­te­li toh­to­rik­si: "Ko­ti­pe­sä­ni Eu­roo­pas­sa on Pu­das­jär­vel­lä"

02.04.2021 12:00
Tilaajille
Pudasjärveläinen Niilo: “Lukio on muuta kaupunkia edellä” – Mitä mieltä opiskelusta ovat Pudasjärvelle ilmailulukion myötä muuttaneet Ebbe ja Vili?

Pu­das­jär­ve­läi­nen Niilo: “Lukio on muuta kau­pun­kia edellä” – Mitä mieltä opis­ke­lus­ta ovat Pu­das­jär­vel­le il­mai­lu­lu­kion myötä muut­ta­neet Ebbe ja Vili?

05.03.2021 14:42
Tilaajille
Pudasjärven lukion ilmailulinja herättää laajaa kiinnostusta valtakunnallisesti – nämä ovat lukion vahvuuksia

Pu­das­jär­ven lukion il­mai­lu­lin­ja he­rät­tää laajaa kiin­nos­tus­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ti – nämä ovat lukion vah­vuuk­sia

05.03.2021 05:00
Tilaajille
OSAO päättää loppuviikosta jaetaanko Pudasjärvellä etäopetuksessa oleville ruokapaketteja – Lukiossa etäopiskelevilla on mahdollisuus hakea eväspussi kerran viikossa

OSAO päättää lop­pu­vii­kos­ta jae­taan­ko Pu­das­jär­vel­lä etä­ope­tuk­ses­sa ole­vil­le ruo­ka­pa­ket­te­ja – Lu­kios­sa etä­opis­ke­le­vil­la on mah­dol­li­suus hakea eväs­pus­si kerran vii­kos­sa

03.02.2021 04:00
Tilaajille
Pudasjärven lukion penkkareista ja vanhojen tansseista päätös lähiaikoina – koronarajoitukset vaikuttavat

Pu­das­jär­ven lukion penk­ka­reis­ta ja van­ho­jen tans­seis­ta päätös lä­hi­ai­koi­na – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vai­kut­ta­vat

13.01.2021 07:01
Tilaajille
Pudasjärven ja Taivalkosken lukioista ei valmistu tänä syksynä ylioppilaita

Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken lu­kiois­ta ei val­mis­tu tänä syksynä yli­op­pi­lai­ta

12.11.2020 10:56