Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pudasjärven lukio
Kuukausi
Vanhojen tanssit Pudasjärvellä – katso video tunnelmista ja tanssijoista

Van­ho­jen tanssit Pu­das­jär­vel­lä – katso video tun­nel­mis­ta ja tans­si­jois­ta

11.02.2024 14:51
Tilaajille
Kylmä penkkaripäivä täytti lukiolaisten odotukset Pudasjärvellä – katso hyväntuuliset videot abien asuista

Kylmä penk­ka­ri­päi­vä täytti lu­kio­lais­ten odo­tuk­set Pu­das­jär­vel­lä – katso hy­vän­tuu­li­set videot abien asuista

08.02.2024 17:00
Tilaajille
Penkkariasuja Pudasjärveltä vuosimallia 2024 – Janni Turpeinen ja Annie Hökkä

Penk­ka­ria­su­ja Pu­das­jär­vel­tä vuo­si­mal­lia 2024 – Janni Tur­pei­nen ja Annie Hökkä

08.02.2024 21:49
Tilaajille
Penkkariasuja Pudasjärveltä vuosimallia 2024 – vangit

Penk­ka­ria­su­ja Pu­das­jär­vel­tä vuo­si­mal­lia 2024 – vangit

08.02.2024 21:48
Tilaajille
Penkkariasuja Pudasjärveltä vuosimallia 2024 – teletapit

Penk­ka­ria­su­ja Pu­das­jär­vel­tä vuo­si­mal­lia 2024 – te­le­ta­pit

08.02.2024 21:49
Tilaajille
Pudasjärven lukion abiturientit juhlivat penkkareita torstaina – vanhojen tansseissa pyörähdellään perjantaina

Pu­das­jär­ven lukion abi­tu­rien­tit juh­li­vat penk­ka­rei­ta tors­tai­na – van­ho­jen tans­seis­sa pyö­räh­del­lään per­jan­tai­na

08.02.2024 06:00
Oppilaitokset markkinoivat itseään somessa yhteishaun lähestyessä – valttikortteina Pudasjärvellä lukion ilmailu- ja urheilulinjat

Op­pi­lai­tok­set mark­ki­noi­vat itseään somessa yh­teis­haun lä­hes­tyes­sä – valt­ti­kort­tei­na Pu­das­jär­vel­lä lukion il­mai­lu- ja ur­hei­lu­lin­jat

29.01.2024 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Niila lopettaisi presidentti-instituution, Aaronin mielestä presidentti on kansaa kokoava voima – näin Hirsikampuksen yläkoululaiset ja lukiolaiset äänestivät varjovaaleissa

Niila lo­pet­tai­si pre­si­dent­ti-ins­ti­tuu­tion, Aaronin mie­les­tä pre­si­dent­ti on kansaa kokoava voima – näin Hir­si­kam­puk­sen ylä­kou­lu­lai­set ja lu­kio­lai­set ää­nes­ti­vät var­jo­vaa­leis­sa

12.01.2024 15:49
Tilaajille
Pudasjärven lukion toiminta on jatkumassa Hirsikampuksella ja koulut ovat yhdistymässä Pudasjärven peruskouluksi

Pu­das­jär­ven lukion toi­min­ta on jat­ku­mas­sa Hir­si­kam­puk­sel­la ja koulut ovat yh­dis­ty­mäs­sä Pu­das­jär­ven pe­rus­kou­luk­si

30.11.2023 12:04
Tilaajille
Lukiolaiset vastustavat siirtoa Lakarille – opiskelijakunnan kyselyssä vain kolme oppilaista kannattaisi Lakaria

Lu­kio­lai­set vas­tus­ta­vat siirtoa La­ka­ril­le – opis­ke­li­ja­kun­nan ky­se­lys­sä vain kolme op­pi­lais­ta kan­nat­tai­si Lakaria

27.11.2023 12:00
Tilaajille
Hirsikampukselle avattiin oma nuorisotila Kuokkis, jossa pääsee juttelemaan koulunuorisotyöntekijä Miia Ylitalon kanssa – "En tee Wilma-merkintöjä"

Hir­si­kam­puk­sel­le avat­tiin oma nuo­ri­so­ti­la Kuok­kis, jossa pääsee jut­te­le­maan kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Miia Yli­ta­lon kanssa – "En tee Wil­ma-mer­kin­tö­jä"

20.09.2023 05:00
Tilaajille
Hirsikampuksen rehtori Susanne Nyman: "Taloushuolet varjostavat tulevaa lukuvuotta" – Koulun johdossa henkilöstömuutos

Hir­si­kam­puk­sen rehtori Susanne Nyman: "Ta­lous­huo­let var­jos­ta­vat tulevaa lu­ku­vuot­ta" – Koulun joh­dos­sa hen­ki­lös­tö­muu­tos

03.08.2023 11:41 1
Tilaajille
Pudasjärven lukion valittiin 41 opiskelijaa – katso nimet

Pu­das­jär­ven lukion va­lit­tiin 41 opis­ke­li­jaa – katso nimet

16.06.2023 13:13
Tilaajille
Hirsikampuksen Markku-opo vaihtaa vapaalle – nuorten kohtaamiset luokkahuoneessa ja  sen ulkopuolella ovat todella tärkeitä

Hir­si­kam­puk­sen Mark­ku-opo vaihtaa va­paal­le – nuorten koh­taa­mi­set luok­ka­huo­nees­sa ja sen ul­ko­puo­lel­la ovat todella tär­kei­tä

12.06.2023 12:16
Tilaajille
Pudasjärven ilmailulukion opiskelija Aapo kertoo tunnelmistaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen – "Parasta ovat lentotunnit"

Pu­das­jär­ven il­mai­lu­lu­kion opis­ke­li­ja Aapo kertoo tun­nel­mis­taan en­sim­mäi­sen lu­ku­vuo­den jälkeen – "Pa­ras­ta ovat len­to­tun­nit"

10.06.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärven lukion riemuylioppilaat koolla vuosikymmenten jälkeen – kokoontumisessa esitettiin etsintäkuulutuskin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven lukion rie­mu­yli­op­pi­laat koolla vuo­si­kym­men­ten jälkeen – ko­koon­tu­mi­ses­sa esi­tet­tiin et­sin­tä­kuu­lu­tus­kin

07.06.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven lukion ylioppilasjuhlassa jaettiin stipendejä – katso nimilista

Pu­das­jär­ven lukion yli­op­pi­las­juh­las­sa jaet­tiin sti­pen­de­jä – katso ni­mi­lis­ta

04.06.2023 18:06
Tilaajille
"Me teimme sen!" – Näin haikean riemukkaasti Pudasjärven lukiolaiset juhlivat lakkiaispäivänä

"Me teimme sen!" – Näin haikean rie­muk­kaas­ti Pu­das­jär­ven lu­kio­lai­set juh­li­vat lak­kiais­päi­vä­nä

03.06.2023 16:42
Tilaajille