Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Iijoki: Tärkeä etappi saa­vu­tet­tu Iijoen vael­lus­ka­la­kan­to­jen el­vyt­tä­mi­ses­sä – "Määrät ovat vielä pieniä, mutta jostain pitää aloit­taa"

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lakarin koulu
Lukiolaiset vastustavat siirtoa Lakarille – opiskelijakunnan kyselyssä vain kolme oppilaista kannattaisi Lakaria

Lu­kio­lai­set vas­tus­ta­vat siirtoa La­ka­ril­le – opis­ke­li­ja­kun­nan ky­se­lys­sä vain kolme op­pi­lais­ta kan­nat­tai­si Lakaria

27.11.2023 12:00
Tilaajille
Lakarin koulun vanhimman osan purku alkamassa – Jäljelle jää käytännössä vain seinärungot ja katto

Lakarin koulun van­him­man osan purku al­ka­mas­sa – Jäl­jel­le jää käy­tän­nös­sä vain sei­nä­run­got ja katto

22.08.2023 15:59
Tilaajille
Ovet avataan torstaina kuudessa perusasteen koulussa Pudasjärvellä – Katso koulujen oppilasmäärät

Ovet avataan tors­tai­na kuu­des­sa pe­rus­as­teen kou­lus­sa Pu­das­jär­vel­lä – Katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

07.08.2023 05:00
Tilaajille
Lakarilla päästään uusiin käsityötiloihin – Koulun laajennusosa on valmis, vanhan puolen korjaukset alkanevat ensi syksynä

La­ka­ril­la pääs­tään uusiin kä­si­työ­ti­loi­hin – Koulun laa­jen­nus­osa on valmis, vanhan puolen kor­jauk­set al­ka­ne­vat ensi syksynä

19.04.2023 05:00
Tilaajille
Lakarin koulun laajennus etenee aikataulussa, valmista pitäisi olla helmikuun lopussa

Lakarin koulun laa­jen­nus etenee ai­ka­tau­lus­sa, val­mis­ta pitäisi olla hel­mi­kuun lopussa

10.12.2022 06:00
Tilaajille
Lakarin siperianlehtikuuset kaadettiin – puut istutettu suuriruhtinaskunnan aikaan vuonna 1888

Lakarin si­pe­rian­leh­ti­kuu­set kaa­det­tiin – puut is­tu­tet­tu suu­ri­ruh­ti­nas­kun­nan aikaan vuonna 1888

31.10.2022 14:45
Tilaajille
Lakarin koululle rakennetaan laajennusosaa – vanhan puolen remontti etenemässä ensi vuonna

Lakarin kou­lul­le ra­ken­ne­taan laa­jen­nus­osaa – vanhan puolen re­mont­ti ete­ne­mäs­sä ensi vuonna

16.09.2022 09:46
Tilaajille
Pudasjärvellä syyslukukauden aloittaa yli 900 perusasteen oppilasta – katso koulujen oppilasmäärät

Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

09.08.2022 19:02
Tilaajille
Lakarin koululle rakennetaan laajennus – uusi teknisen käsityön luokka liikuntasalin päätyyn

Lakarin kou­lul­le ra­ken­ne­taan laa­jen­nus – uusi tek­ni­sen kä­si­työn luokka lii­kun­ta­sa­lin päätyyn

28.06.2022 12:00
Tilaajille
Arkiston aarteita Iijokiseutu  2001: Lakarin koulun joulujuhla

Ar­kis­ton aar­tei­ta Ii­jo­ki­seu­tu 2001: Lakarin koulun jou­lu­juh­la

17.12.2021 10:00
Kaupunginhallitus päätti saneerata Lakarin ja suomennutti Pikku-Piitun vuokrasopimuksen

Kau­pun­gin­hal­li­tus päätti sa­nee­ra­ta Lakarin ja suo­men­nut­ti Pik­ku-Pii­tun vuok­ra­so­pi­muk­sen

17.09.2021 18:54
Tilaajille
Lakarin koululaiset rakentelivat tuulimyllyjä, tuulettimia ja hyppiviä autoja – "Opin sen, miten moottori muodostaa liikkeestä sähköä", Eeli kertoo

Lakarin kou­lu­lai­set ra­ken­te­li­vat tuu­li­myl­ly­jä, tuu­let­ti­mia ja hyp­pi­viä autoja – "Opin sen, miten moot­to­ri muo­dos­taa liik­kees­tä säh­köä", Eeli kertoo

04.02.2021 18:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki sai 60 000 euroa tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaan kevätlukukaudelle – maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki sai 60 000 euroa tukea lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan ke­vät­lu­ku­kau­del­le – mak­su­ton har­ras­tus kou­lu­päi­vän yh­tey­teen

13.01.2021 13:31
Tilaajille
Syötteen koulun oppilaat ja Lakarin koulaisia etäopetukseen korona-altistuksen varalta

Syöt­teen koulun op­pi­laat ja Lakarin kou­lai­sia etä­ope­tuk­seen ko­ro­na-al­tis­tuk­sen varalta

29.10.2020 11:34
Lakarin koulu Pudasjärveltä mukaan päiväkotien ja koulujen kansainvälisyyshankkeeseen

Lakarin koulu Pu­das­jär­vel­tä mukaan päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen kan­sain­vä­li­syys­hank­kee­seen

22.10.2020 16:00
Tilaajille