Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

hirsikampus
Näin pyörähdeltiin Hirsikampuksella – Pudasjärven lukion vanhojen tanssit kuvina

Näin pyö­räh­del­tiin Hir­si­kam­puk­sel­la – Pu­das­jär­ven lukion van­ho­jen tanssit kuvina

15.02.2019 15:30
Valta vaihtui Pudasjärven lukiolla – katso kuvat vanhojen tanssien pyörteistä

Valta vaihtui Pu­das­jär­ven lu­kiol­la – katso kuvat van­ho­jen tans­sien pyör­teis­tä

15.02.2019 15:00
Hirsikampus palkittiin Educa-messuilla Paras koulu -teosta – uudet pedagogiset käytänteet saavat kiitosta

Hir­si­kam­pus pal­kit­tiin Edu­ca-mes­suil­la Paras koulu -teosta – uudet pe­da­go­gi­set käy­tän­teet saavat kii­tos­ta

30.01.2019 05:55
Nuorten koulutusmessut torstaina Hirsikampuksella – tarjolla ttietoa jatko-opiskelupaikoista ja yrittäjyydestä

Nuorten kou­lu­tus­mes­sut tors­tai­na Hir­si­kam­puk­sel­la – tar­jol­la ttietoa jat­ko-opis­ke­lu­pai­kois­ta ja yrit­tä­jyy­des­tä

24.01.2019 07:00
Ministerivierailu sai eduskuntavaaliehdokkaat liikkeelle Pudasjärvelle – Annika Saarikko perusteli sote-uudistuksen välttämättömyyttä

Mi­nis­te­ri­vie­rai­lu sai edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat liik­keel­le Pu­das­jär­vel­le – Annika Saa­rik­ko pe­rus­te­li sote-uu­dis­tuk­sen vält­tä­mät­tö­myyt­tä

23.01.2019 07:00
Into ilmaan on kova, tietää lennonopettaja – ilmailulukiolaiset lentävät ultrakevyellä

Into ilmaan on kova, tietää len­non­opet­ta­ja – il­mai­lu­lu­kio­lai­set len­tä­vät ult­ra­ke­vyel­lä

09.12.2018 10:00
Musta Barbaari Hirsikampuksella – ennakkoluuloja avaamassa puolin ja toisin

Musta Bar­baa­ri Hir­si­kam­puk­sel­la – en­nak­ko­luu­lo­ja avaa­mas­sa puolin ja toisin

24.11.2018 10:00
Hirsikampuksen rehtorille ei myönnetty virkavapaata – virkavapaa olisi aiheuttanut huomattavia ongelmia

Hir­si­kam­puk­sen reh­to­ril­le ei myön­net­ty vir­ka­va­paa­ta – vir­ka­va­paa olisi ai­heut­ta­nut huo­mat­ta­via on­gel­mia

27.10.2017 10:00
Iijoen rannasta nousi savu ja tuoksui terva – näin tervanpoltto onnistui Hirsikampuksella

Iijoen ran­nas­ta nousi savu ja tuoksui terva – näin ter­van­polt­to on­nis­tui Hir­si­kam­puk­sel­la

26.10.2017 08:00
Kiusaaminen on siirtynyt virtuaaliseen maailmaan – näin nettipoliisi Lauri evästi pudasjärveläisiä nettiasioissa

Kiu­saa­mi­nen on siir­ty­nyt vir­tuaa­li­seen maail­maan – näin net­ti­po­lii­si Lauri evästi pu­das­jär­ve­läi­siä net­ti­asiois­sa

05.10.2017 09:00
Hirsikampuksen rehtori Mikko Lumme kommentoi lähtöään: "Äärimmäisen vaikea päätös"

Hir­si­kam­puk­sen rehtori Mikko Lumme kom­men­toi läh­töään: "Ää­rim­mäi­sen vaikea päätös"

27.09.2017 06:30
Kuntastrategia meni perille huutamalla – mitä juttuja Jope Ruonansuu heitti Pudasjärvi-päivässä Hirsikampuksella?

Kun­ta­stra­te­gia meni perille huu­ta­mal­la – mitä juttuja Jope Ruo­nan­suu heitti Pu­das­jär­vi-päi­väs­sä Hir­si­kam­puk­sel­la?

13.09.2017 06:30
Katso vaikuttava video Huutajien huudosta Hirsikampuksella – Pudasjärven kuntastrategia avautuu uudella tavalla

Katso vai­kut­ta­va video Huu­ta­jien huu­dos­ta Hir­si­kam­puk­sel­la – Pu­das­jär­ven kun­ta­stra­te­gia avautuu uudella tavalla

09.09.2017 12:00
Ensimmäisenä Pudasjärvi-päivänä huudetaan – perjantaina Hirsikampus täyttyy ohjelmasta ja toiminnasta

En­sim­mäi­se­nä Pu­das­jär­vi-päi­vä­nä huu­de­taan – per­jan­tai­na Hir­si­kam­pus täyttyy oh­jel­mas­ta ja toi­min­nas­ta

07.09.2017 07:00
Uusi kuntastrategia tähtää Pudasjärven kasvuun – kaupunginjohtaja Tomi Timonen: ”Menossa on isoja kuvioita”

Uusi kun­ta­stra­te­gia tähtää Pu­das­jär­ven kasvuun – kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Ti­mo­nen: ”Me­nos­sa on isoja ku­vioi­ta”

07.09.2017 07:00
Taiteella ja matematiikalla paljon yhteistä – mutta millä tavalla?

Tai­teel­la ja ma­te­ma­tii­kal­la paljon yh­teis­tä – mutta millä ta­val­la?

05.09.2017 07:00
Puupaitaa ja muita bioajan hottiksia – yli 200 koululaista tutustui Bio-rekkaan Hirsikampuksella

Puu­pai­taa ja muita bioajan hot­tik­sia – yli 200 kou­lu­lais­ta tu­tus­tui Bio-rek­kaan Hir­si­kam­puk­sel­la

02.09.2017 11:00
Koulut vauhtiin tällä viikolla – taksiyrittäjä kertoo, millaisia kyyditettäviä Pudasjärven oppilaat ovat

Koulut vauh­tiin tällä vii­kol­la – tak­si­yrit­tä­jä kertoo, mil­lai­sia kyy­di­tet­tä­viä Pu­das­jär­ven op­pi­laat ovat

16.08.2017 07:00
Pudasjärvelle valittiin lisää opettajia

Pu­das­jär­vel­le va­lit­tiin lisää opet­ta­jia

13.08.2017 17:00