SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

kunnallisvaalit
Arvonnatkin tarpeen keskusvaalilautakunnassa – Pudasjärven kuntavaalitulos vahvistettiin

Ar­von­nat­kin tarpeen kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa – Pu­das­jär­ven kun­ta­vaa­li­tu­los vah­vis­tet­tiin

13.04.2017 12:00
Positiivisuus yllätti – tämä sai Suvi Kipinän lähtemään mukaan kunnallispolitiikkaan

Po­si­tii­vi­suus yllätti – tämä sai Suvi Kipinän läh­te­mään mukaan kun­nal­lis­po­li­tiik­kaan

13.04.2017 09:00
Erkki Honkasen 45 vuoden valtuustoura päättyy – vasemmistoliiton kolmas paikka jäi vähästä kiinni

Erkki Hon­ka­sen 45 vuoden val­tuus­to­ura päättyy – va­sem­mis­to­lii­ton kolmas paikka jäi vähästä kiinni

12.04.2017 18:00
Hieno fiilis! – SDP menee kolmen naisen voimin Pudasjärven valtuustoon

Hieno fiilis! – SDP menee kolmen naisen voimin Pu­das­jär­ven val­tuus­toon

12.04.2017 18:00
"Paremminkin olisi saanut mennä, mutta emme lannistu" – kokoomukselle vain yksi valtuustopaikka

"Pa­rem­min­kin olisi saanut mennä, mutta emme lan­nis­tu" – ko­koo­muk­sel­le vain yksi val­tuus­to­paik­ka

12.04.2017 18:00
Keskustan ääniharavat Törmänen, Kälkäjä ja Riekki kiitollisina – "Jokainen ääni on pitänyt ansaita"

Kes­kus­tan ää­ni­ha­ra­vat Tör­mä­nen, Kälkäjä ja Riekki kii­tol­li­si­na – "Jo­kai­nen ääni on pitänyt an­sai­ta"

12.04.2017 18:00
Elsalla on äänestyskokemusta jo 56 kerralta – Johanna äänesti ensimmäisen kerran viime sunnuntaina

Elsalla on ää­nes­tys­ko­ke­mus­ta jo 56 ker­ral­ta – Johanna äänesti en­sim­mäi­sen kerran viime sun­nun­tai­na

12.04.2017 18:00
Perussuomalaiset ruotivat vaalitappion syitä – hallituspolitiikka ja paikalliset toimet veivät ääniä

Pe­rus­suo­ma­lai­set ruo­ti­vat vaa­li­tap­pion syitä – hal­li­tus­po­li­tiik­ka ja pai­kal­li­set toimet veivät ääniä

12.04.2017 18:00
Pudasjärven vaalituloksen koonti puolueittain – keskusta ja vihreät selvään voittoon, perussuomalaisille iso tappio

Pu­das­jär­ven vaa­li­tu­lok­sen koonti puo­lueit­tain – kes­kus­ta ja vihreät selvään voit­toon, pe­rus­suo­ma­lai­sil­le iso tappio

12.04.2017 13:00
Kouva ja Heikkilä kyliensä äänirohmuja – Puhos ja Jaurakka menettivät valtuutettunsa

Kouva ja Heik­ki­lä ky­lien­sä ää­ni­roh­mu­ja – Puhos ja Jau­rak­ka me­net­ti­vät val­tuu­tet­tun­sa

11.04.2017 19:00
Katso, miltä näyttää Pudasjärven uusi valtuusto – vihreä väri vallalla

Katso, miltä näyttää Pu­das­jär­ven uusi val­tuus­to – vihreä väri val­lal­la

10.04.2017 11:30
Historiallinen tulos! – naisenemmistö Pudasjärven uuteen valtuustoon

His­to­rial­li­nen tulos! – nais­enem­mis­tö Pu­das­jär­ven uuteen val­tuus­toon

10.04.2017 11:00
Tässä on Pudasjärven valtuutettujen nimilista – keskusta ja vihreät voittivat, perussuomalaiset romahti

Tässä on Pu­das­jär­ven val­tuu­tet­tu­jen ni­mi­lis­ta – kes­kus­ta ja vihreät voit­ti­vat, pe­rus­suo­ma­lai­set romahti

09.04.2017 22:45
Keskusta nosti kannatustaan ja saa 18 valtuutettua Pudasjärvelle –  Anni-Inkeri Törmänen äänikuningatar

Kes­kus­ta nosti kan­na­tus­taan ja saa 18 val­tuu­tet­tua Pu­das­jär­vel­le –  An­ni-In­ke­ri Tör­mä­nen ää­ni­ku­nin­ga­tar

09.04.2017 22:15
Vihreät uutena Pudasjärven valtuustoon – Tykkyläisen laulu raikasi vaalivalvojaisissa

Vihreät uutena Pu­das­jär­ven val­tuus­toon – Tyk­ky­läi­sen laulu raikasi vaa­li­val­vo­jai­sis­sa

09.04.2017 21:49
Vaalipäivä on paras päivä äänestää – kuntavaaliäänestyksessä hyvä tahti Pudasjärvellä

Vaa­li­päi­vä on paras päivä ää­nes­tää – kun­ta­vaa­li­ää­nes­tyk­ses­sä hyvä tahti Pu­das­jär­vel­lä

09.04.2017 16:30
Tätä mieltä nuoret ovat kuntavaaleista – ensimmäinen varjoäänestys Hirsikampuksella

Tätä mieltä nuoret ovat kun­ta­vaa­leis­ta – en­sim­mäi­nen var­jo­ää­nes­tys Hir­si­kam­puk­sel­la

07.04.2017 09:00
Iijokiseudun kuntavaalikysely puolueille paljastaa, mitä mieltä ollaan maahanmuutosta ja Kurenalan koulun tontin kohtalosta

Ii­jo­ki­seu­dun kun­ta­vaa­li­ky­se­ly puo­lueil­le pal­jas­taa, mitä mieltä ollaan maa­han­muu­tos­ta ja Ku­re­na­lan koulun tontin koh­ta­los­ta

06.04.2017 11:00
Ennakkoäänestys päättyi hyvässä vauhdissa – seuraavat äänet annetaan vaalipäivänä

En­nak­ko­ää­nes­tys päättyi hyvässä vauh­dis­sa – seu­raa­vat äänet an­ne­taan vaa­li­päi­vä­nä

05.04.2017 06:00
Pääkirjoitus

Kun­ta­vaa­li on tu­le­vai­suus­vaa­li – mil­lai­sen Pu­das­jär­ven sinä haluat?

05.04.2017 06:00