Koronavirusepidemia
Viimeisin 4 tuntia
Pudasjärven Hirsikartanon hoivakodin koronatartunnasta ei ole seurannut jatkotartuntoja

Pu­das­jär­ven Hir­si­kar­ta­non hoi­va­ko­din ko­ro­na­tar­tun­nas­ta ei ole seu­ran­nut jat­ko­tar­tun­to­ja

11:09
Viimeisin 24 tuntia
Tuomas Sammelvuo -sali avautuu perjantaina lasten ja nuorten harrastustoimintaan – ylioppilaskirjoituksiin valmistava opetus lähiopetuksena

Tuomas Sam­mel­vuo -sali avautuu per­jan­tai­na lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan – yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin val­mis­ta­va opetus lä­hi­ope­tuk­se­na

20.01.2021 15:56
Kuukausi
Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen koronatilanteesta: "Vielä ei ole aika löysätä rajoituksia"

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen ko­ro­na­ti­lan­tees­ta: "Vielä ei ole aika löysätä ra­joi­tuk­sia"

20.01.2021 11:30
Tilaajille
Koronarokotukset käynnistyneet Pudasjärvellä – "Pyydämme kuntalaisilta malttia odottaa omaa rokotusvuoroaan"

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­neet Pu­das­jär­vel­lä – "Pyy­däm­me kun­ta­lai­sil­ta malttia odottaa omaa ro­ko­tus­vuo­roaan"

18.01.2021 14:12
Tilaajille
Koronarajoitukset jatkuvat Pudasjärvellä 1. helmikuuta saakka – koronavirusepidemian leviämisvaiheen toimenpiteitä tiukennetaan

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Pu­das­jär­vel­lä 1. hel­mi­kuu­ta saakka – ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian le­viä­mis­vai­heen toi­men­pi­tei­tä tiu­ken­ne­taan

14.01.2021 17:50
Hirsikartanossa ei ole todettu uusia koronatartuntoja – testejä tehdään matalalla kynnyksellä

Hir­si­kar­ta­nos­sa ei ole todettu uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja – testejä tehdään ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä

12.01.2021 16:17
Tilaajille
Koronarokotukset alkavat Pudasjärvellä – tällä viikolla rokotetaan Oulunkaaren henkilöstöä ja hoivakodeissa asuvia ikäihmisiä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat Pu­das­jär­vel­lä – tällä vii­kol­la ro­ko­te­taan Ou­lun­kaa­ren hen­ki­lös­töä ja hoi­va­ko­deis­sa asuvia ikä­ih­mi­siä

12.01.2021 11:53
Tilaajille
Pudasjärven palvelukoti Hirsikartanon hoitajalla todettu koronatartunta – työntekijöitä asetettu karanteeniin

Pu­das­jär­ven pal­ve­lu­ko­ti Hir­si­kar­ta­non hoi­ta­jal­la todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – työn­te­ki­jöi­tä ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

10.01.2021 20:38
Pudasjärvellä todettu yhteensä seitsemän koronatartuntaa koko epidemian aikana – uusimmasta tartunnasta altistuneet jäljitetty ja asetettu karanteeniin

Pu­das­jär­vel­lä todettu yh­teen­sä seit­se­män ko­ro­na­tar­tun­taa koko epi­de­mian aikana – uu­sim­mas­ta tar­tun­nas­ta al­tis­tu­neet jäl­ji­tet­ty ja ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

07.01.2021 15:24
Koronarokotteita odotetaan Pudasjärvelle lähiviikkoina – ensimmäisenä rokotetaan Oulunkaaren henkilökuntaa ja ikäihmisiä

Ko­ro­na­ro­kot­tei­ta odo­te­taan Pu­das­jär­vel­le lä­hi­viik­koi­na – en­sim­mäi­se­nä ro­ko­te­taan Ou­lun­kaa­ren hen­ki­lö­kun­taa ja ikä­ih­mi­siä

05.01.2021 06:30
Tilaajille
Pudasjärven koronarokotusaikataulu riippuu saatavien rokotteiden määrästä

Pu­das­jär­ven ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ka­tau­lu riippuu saa­ta­vien ro­kot­tei­den mää­räs­tä

30.12.2020 14:23
Pudasjärvellä ei ole ilmennyt uusia koronatartuntoja – "Uudenvuoden aika on tartuntojen leviämisen kannalta kriittinen"

Pu­das­jär­vel­lä ei ole il­men­nyt uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja – "Uu­den­vuo­den aika on tar­tun­to­jen le­viä­mi­sen kan­nal­ta kriit­ti­nen"

30.12.2020 13:48
Koronarokotukset alkoivat Oulussa – Teho-osaston sairaanhoitaja Päivi Niemi sai koronarokotteen ensimmäisten joukossa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set al­koi­vat Oulussa – Te­ho-osas­ton sai­raan­hoi­ta­ja Päivi Niemi sai ko­ro­na­ro­kot­teen en­sim­mäis­ten jou­kos­sa

29.12.2020 10:16
Tilaajille
Oireisena pitää hakeutua koronatestiin joulun aikaankin – Pudasjärven terveysaseman ollessa kiinni suunta on Oulu

Oi­rei­se­na pitää ha­keu­tua ko­ro­na­tes­tiin joulun ai­kaan­kin – Pu­das­jär­ven ter­veys­ase­man ollessa kiinni suunta on Oulu

23.12.2020 05:00
Tilaajille
Nykyiset rajoitustoimet jatkuvat edelleen pitkälle tammikuuhun – koronavirusrokotukset alkavat pian

Ny­kyi­set ra­joi­tus­toi­met jat­ku­vat edel­leen pit­käl­le tam­mi­kuu­hun – ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set alkavat pian

22.12.2020 16:59
Tilaajille
Vanhemmat
Pudasjärven kaupunki linjasi: lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta voi jatkua Tuomas Sammelvuo -salilla tietyin rajoituksin tammikuussa

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki lin­ja­si: lasten ja nuorten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta voi jatkua Tuomas Sam­mel­vuo -sa­lil­la tietyin ra­joi­tuk­sin tam­mi­kuus­sa

17.12.2020 15:48 1
Koronarajoitukset jatkuvat Pudasjärvellä 18. tammikuuta saakka – Puikkarissa ei polskita ja lukio on etäopetuksessa, katso lista toimenpiteistä

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Pu­das­jär­vel­lä 18. tam­mi­kuu­ta saakka – Puik­ka­ris­sa ei pols­ki­ta ja lukio on etäo­pe­tuk­ses­sa, katso lista toi­men­pi­teis­tä

16.12.2020 10:38
Pudasjärvellä uusi koronatartunta viikonloppuna – altistuneet on asetettu karanteeniin

Pu­das­jär­vel­lä uusi ko­ro­na­tar­tun­ta vii­kon­lop­pu­na – al­tis­tu­neet on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

14.12.2020 10:34
Tässä ovat leviämisvaiheen uudet ohjeistukset ja suositukset Pudasjärvellä – koronarajoituksia 20. joulukuuta saakka

Tässä ovat le­viä­mis­vai­heen uudet oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set Pu­das­jär­vel­lä – ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia 20. jou­lu­kuu­ta saakka

01.12.2020 13:22
Pudasjärvellä esille tulleet koronatartunnat on jäljitetty ja altistuneet asetettu karanteeniin

Pu­das­jär­vel­lä esille tulleet ko­ro­na­tar­tun­nat on jäl­ji­tet­ty ja al­tis­tu­neet ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

30.11.2020 17:10