Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Korona-altistus
Pudasjärven koronatartuntarypäs on saatu tukahdutettua – vappuakin tulee viettää vastuullisesti

Pu­das­jär­ven ko­ro­na­tar­tun­ta­ry­päs on saatu tu­kah­du­tet­tua – vap­pua­kin tulee viettää vas­tuul­li­ses­ti

21.04.2021 16:12
Pudasjärven Hirsikampuksen yläkoululla palataan lähiopetukseen maanantaina – uusia koronavirustartuntoja ei ole ilmennyt

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sen ylä­kou­lul­la pa­la­taan lä­hi­ope­tuk­seen maa­nan­tai­na – uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole il­men­nyt

16.04.2021 09:37
Ylikääkäri: "Melkoinen ryvästymä tästä on tullut" – Pudasjärvellä altistumisia koronavirukselle etenkin nuorten välisissä kohtaamisissa

Yli­kää­kä­ri: "Mel­koi­nen ry­väs­ty­mä tästä on tullut" – Pu­das­jär­vel­lä al­tis­tu­mi­sia ko­ro­na­vi­ruk­sel­le etenkin nuorten vä­li­sis­sä koh­taa­mi­sis­sa

14.04.2021 10:00
Tilaajille
Pudasjärven koronatilanteen takia toimenpiteitä: nuorisotilat kiinni ja kaupungin toteuttama nuorten ryhmäharrastustoiminta tauolla tämän viikon ajan

Pu­das­jär­ven ko­ro­na­ti­lan­teen takia toi­men­pi­tei­tä: nuo­ri­so­ti­lat kiinni ja kau­pun­gin to­teut­ta­ma nuorten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta tauolla tämän viikon ajan

12.04.2021 11:41
Hirsikampuksen koko yläkoulu siirtyy varotoimena etäopetukseen – Pääsiäisenä Pudasjärvellä ilmenneeseen koronaviruksen altistumisketjuun liittyen karanteenissa on yli 100 ihmistä

Hir­si­kam­puk­sen koko ylä­kou­lu siirtyy va­ro­toi­me­na etä­ope­tuk­seen – Pää­siäi­se­nä Pu­das­jär­vel­lä il­men­nee­seen ko­ro­na­vi­ruk­sen al­tis­tu­mis­ket­juun liit­tyen ka­ran­tee­nis­sa on yli 100 ihmistä

11.04.2021 18:56 1
Pudasjärven Hirsikampuksen koulun 7C-luokka etäopetukseen korona-altistusten takia – Valtaosa Pudasjärven uusista tartunnoista on tullut esille karanteenin sisällä

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sen koulun 7C-luok­ka etä­ope­tuk­seen ko­ro­na-al­tis­tus­ten takia – Val­ta­osa Pu­das­jär­ven uusista tar­tun­nois­ta on tullut esille ka­ran­tee­nin sisällä

08.04.2021 20:36
Oulunkaaren terveyspalveluiden palvelupäällikkö: "Laajat altistumisketjut muistuttavat aina siitä, kuinka helposti koronavirus leviää erilaisissa tapaamisissa" – Tällaiset ovat karanteeniohjeet

Ou­lun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­pääl­lik­kö: "Laajat al­tis­tu­mis­ket­jut muis­tut­ta­vat aina siitä, kuinka hel­pos­ti ko­ro­na­vi­rus leviää eri­lai­sis­sa ta­paa­mi­sis­sa" – Täl­lai­set ovat ka­ran­tee­ni­oh­jeet

08.04.2021 11:41
Tilaajille
Pudasjärven Hirsikampuksella joukkoaltistuminen, 5A-luokka etäopetukseen – kaikki koronalle altistuneet on jäljitetty ja asetettu karanteeniin

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sel­la jouk­koal­tis­tu­mi­nen, 5A-luok­ka etä­ope­tuk­seen – kaikki ko­ro­nal­le al­tis­tu­neet on jäl­ji­tet­ty ja ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

04.04.2021 10:12
Koronavirusaltistumiset ovat olleet mahdollisia joissakin Pudasjärven keskustan liikkeissä tällä viikolla tiettyinä aikoina

Ko­ro­na­vi­rus­al­tis­tu­mi­set ovat olleet mah­dol­li­sia jois­sa­kin Pu­das­jär­ven kes­kus­tan liik­keis­sä tällä vii­kol­la tiet­tyi­nä aikoina

01.04.2021 21:33
Koronavirukselle altistumisen mahdol­lisuus on ollut Syötteellä Kide-hotellin ravintolassa viime viikonloppuna

Ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­mi­sen mah­dol­li­suus on ollut Syöt­teel­lä Ki­de-ho­tel­lin ra­vin­to­las­sa viime vii­kon­lop­pu­na

17.02.2021 21:53
Mahdollisia koronavirusaltistumisia useissa Iso-Syötteen alueen ja Pudasjärven ravintoloissa

Mah­dol­li­sia ko­ro­na­vi­rus­al­tis­tu­mi­sia useissa Iso-Syöt­teen alueen ja Pu­das­jär­ven ra­vin­to­lois­sa

31.01.2021 16:46
"Joissakin tapauksissa joudutaan hyväksymään, että karanteenissa on sellainenkin, joka ei sinne kuulu" – käytännöt altistusten määrittelyssä vaihtelevat

"Jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa jou­du­taan hy­väk­sy­mään, että ka­ran­tee­nis­sa on sel­lai­nen­kin, joka ei sinne kuulu" – käy­tän­nöt al­tis­tus­ten mää­rit­te­lys­sä vaih­te­le­vat

06.11.2020 10:00
Tilaajille
Ensimmäinen Pudasjärveltä lähtenyt laaja korona-altistus herättää ja muistuttaa avoimuuden tärkeydestä
Pääkirjoitus

En­sim­mäi­nen Pu­das­jär­vel­tä läh­te­nyt laaja ko­ro­na-al­tis­tus he­rät­tää ja muis­tut­taa avoi­muu­den tär­key­des­tä

04.11.2020 04:56
Tilaajille
Pudasjärveläisten altistumisia alle 20 Pikku-Syötteen koronatapauksiin liittyen – yhteensä 317 eri paikkakunnilla asuvaa karanteenissa

Pu­das­jär­ve­läis­ten al­tis­tu­mi­sia alle 20 Pik­ku-Syöt­teen ko­ro­na­ta­pauk­siin liit­tyen – yh­teen­sä 317 eri paik­ka­kun­nil­la asuvaa ka­ran­tee­nis­sa

29.10.2020 20:12