Korona-altistus
"Joissakin tapauksissa joudutaan hyväksymään, että karanteenissa on sellainenkin, joka ei sinne kuulu" – käytännöt altistusten määrittelyssä vaihtelevat

"Jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa jou­du­taan hy­väk­sy­mään, että ka­ran­tee­nis­sa on sel­lai­nen­kin, joka ei sinne kuulu" – käy­tän­nöt al­tis­tus­ten mää­rit­te­lys­sä vaih­te­le­vat

06.11.2020 10:00 0
Tilaajille
Ensimmäinen Pudasjärveltä lähtenyt laaja korona-altistus herättää ja muistuttaa avoimuuden tärkeydestä
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

En­sim­mäi­nen Pu­das­jär­vel­tä läh­te­nyt laaja ko­ro­na-al­tis­tus he­rät­tää ja muis­tut­taa avoi­muu­den tär­key­des­tä

04.11.2020 04:56 0
Tilaajille
Pudasjärveläisten altistumisia alle 20 Pikku-Syötteen koronatapauksiin liittyen – yhteensä 317 eri paikkakunnilla asuvaa karanteenissa

Pu­das­jär­ve­läis­ten al­tis­tu­mi­sia alle 20 Pik­ku-Syöt­teen ko­ro­na­ta­pauk­siin liit­tyen – yh­teen­sä 317 eri paik­ka­kun­nil­la asuvaa ka­ran­tee­nis­sa

29.10.2020 16:57 0