Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Koronarokotukset
Kuukausi
THL suosittelee kolmatta koronarokoteannosta kaikille 60 vuotta täyttäneille sekä riskiryhmille

THL suo­sit­te­lee kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ta kai­kil­le 60 vuotta täyt­tä­neil­le sekä ris­ki­ryh­mil­le

19.10.2021 20:00
Koronarajoitusten poistuminen näkyy sairaalahoidon tarpeessa ja leikkauksia on jouduttu perumaan OYSissa – Lääkärillä on painava viesti riskiryhmäläisille ja yli 45-vuotiaille: Menkää koronarokotukseen

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa – Lää­kä­ril­lä on painava viesti ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le ja yli 45-vuo­tiail­le: Menkää ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen

17.10.2021 15:28
Tilaajille
STM ja THL: Koronaviruspotilaiden määrä sairaaloissa nousee – Pohjois-Pohjanmaalla 45 uutta tartuntaa

STM ja THL: Ko­ro­na­vi­rus­po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa nousee – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 45 uutta tar­tun­taa

14.10.2021 13:31
Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä lievässä kasvussa Oulussa – kehitys ei ole yllättänyt sairaanhoitopiirin johtoa: "Se jatkuu varmasti koko talven"

Sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vien ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä lie­väs­sä kas­vus­sa Oulussa – kehitys ei ole yl­lät­tä­nyt sai­raan­hoi­to­pii­rin johtoa: "Se jatkuu var­mas­ti koko talven"

12.10.2021 20:05
Tilaajille
Oulunkaarelta virheellistä rokotustietoa – "Tämä on väärin", lapsiasiavaltuutetun toimistosta jyrähdetään

Ou­lun­kaa­rel­ta vir­heel­lis­tä ro­ko­tus­tie­toa – "Tämä on vää­rin", lap­si­asia­val­tuu­te­tun toi­mis­tos­ta jy­räh­de­tään

12.10.2021 18:59
Koronaryöpsähdys rauhoittui ja rokotuskattavuus nytkähti Pudasjärvellä – nuoret edelleen reilusti jäljessä valtakunnan tasosta

Ko­ro­na­ryöp­säh­dys rau­hoit­tui ja ro­ko­tus­kat­ta­vuus nyt­käh­ti Pu­das­jär­vel­lä – nuoret edel­leen rei­lus­ti jäl­jes­sä val­ta­kun­nan tasosta

10.10.2021 04:02
Riskiryhmiin kuuluvia kannustetaan hakeutumaan koronarokotukseen Pohjois-Pohjanmaalla – etätyösuosituksen päättyminen häämöttää lähitulevaisuudessa

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via kan­nus­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la – etä­työ­suo­si­tuk­sen päät­ty­mi­nen hää­möt­tää lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

05.10.2021 19:19
Korona vie Hirsikampuksen ja Kipinän koulun oppilaita etäopetukseen Pudasjärvellä

Korona vie Hir­si­kam­puk­sen ja Kipinän koulun op­pi­lai­ta etä­ope­tuk­seen Pu­das­jär­vel­lä

01.10.2021 18:36 1
Pudasjärvelle merkittiin perjantaina yhdeksän uutta koronatartuntaa – Nuorten rokotukset laahaavat

Pu­das­jär­vel­le mer­kit­tiin per­jan­tai­na yh­dek­sän uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Nuorten ro­ko­tuk­set laa­haa­vat

01.10.2021 13:32
Vanhemmat
Oulunkaari valmistelee kolmansia rokotuksia – Pudasjärvellä yksi uusi koronatartunta

Ou­lun­kaa­ri val­mis­te­lee kol­man­sia ro­ko­tuk­sia – Pu­das­jär­vel­lä yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta

24.09.2021 14:37
Kolmas koronarokotekierros käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla – kohderyhmä immuunipuutteiset sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijät

Kolmas ko­ro­na­ro­ko­te­kier­ros käyn­nis­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la – koh­de­ryh­mä im­muu­ni­puut­tei­set sekä so­siaa­li- ja ter­veys­alan työn­te­ki­jät

21.09.2021 16:17
Koronarokotukset ovat edenneet rivakasti Pudasjärvellä – Jo yli 60 prosenttia saanut kaksi annosta, vaikka nuorimpien lukemat laahaavat jälkijunassa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat eden­neet ri­va­kas­ti Pu­das­jär­vel­lä – Jo yli 60 pro­sent­tia saanut kaksi an­nos­ta, vaikka nuo­rim­pien lukemat laa­haa­vat jäl­ki­ju­nas­sa

10.09.2021 06:01
Kysyimme: Miksi osa tulee kipeäksi koronarokotteesta, kun toisilla ei tunnu missään? – "Rokotteesta saa hyvän suojan, tuli oireita tai ei"

Ky­syim­me: Miksi osa tulee ki­peäk­si ko­ro­na­ro­kot­tees­ta, kun toi­sil­la ei tunnu mis­sään? – "Ro­kot­tees­ta saa hyvän suojan, tuli oireita tai ei"

16.08.2021 14:00
Tilaajille
Yli 12-vuotiaiden koronarokotukset ovat alkaneet – katso, miten toimitaan Oulunkaaren alueella

Yli 12-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat al­ka­neet – katso, miten toi­mi­taan Ou­lun­kaa­ren alueel­la

09.08.2021 16:09
Oulunkaaren kuntayhtymä muistuttaa: Toiselle koronarokotukselle on tärkeä tulla sovittuna aikana – lomamatka ei ole riittävä syy siirtää aikaa

Ou­lun­kaa­ren kun­ta­yh­ty­mä muis­tut­taa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le on tärkeä tulla so­vit­tu­na aikana – lo­ma­mat­ka ei ole riit­tä­vä syy siirtää aikaa

05.08.2021 10:17
Selvitimme, millainen Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan koronatilanne on juuri nyt: Näyttää rauhalliselta, mutta herkästi tarttuva delta-variantti leviää selvästi

Sel­vi­tim­me, mil­lai­nen Oulun ja Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­ti­lan­ne on juuri nyt: Näyttää rau­hal­li­sel­ta, mutta her­käs­ti tart­tu­va del­ta-va­riant­ti leviää sel­väs­ti

16.07.2021 12:00
Tilaajille
THL: Raskaana oleva voi ottaa koronavirusrokotteen normaalisti ikäryhmänsä vuorolla – koronarokotteiden ja muiden rokotteiden välisestä varoajasta luovutaan

THL: Ras­kaa­na oleva voi ottaa ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen nor­maa­lis­ti ikä­ryh­män­sä vuo­rol­la – ko­ro­na­ro­kot­tei­den ja muiden ro­kot­tei­den vä­li­ses­tä va­ro­ajas­ta luo­vu­taan

02.06.2021 11:09
Koronavirusrokotukset laajenevat Pudasjärvellä yli 35-vuotiaisiin – rokotuksen saamiseksi ei tarvitse kuulua riskiryhmään

Ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Pu­das­jär­vel­lä yli 35-vuo­tiai­siin – ro­ko­tuk­sen saa­mi­sek­si ei tar­vit­se kuulua ris­ki­ryh­mään

25.05.2021 12:25
Näin rokotukset etenevät Oulunkaaren alueella: Pudasjärvellä, Utajärvellä ja Vaalassa rokotteita tarjolla jo 35-vuotiaille

Näin ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Ou­lun­kaa­ren alueel­la: Pu­das­jär­vel­lä, Uta­jär­vel­lä ja Vaa­las­sa ro­kot­tei­ta tar­jol­la jo 35-vuo­tiail­le

25.05.2021 12:25
Tänä vuonna 50 vuotta täyttävät ja 16–49-vuotiaat riskiryhmäläiset ovat koronarokotusvuorossa Pudasjärvellä – Oulunkaaren kuntayhtymä pyytää kärsivällisyyttä ajanvarauksessa vaihtelevien rokotemäärien vuoksi

Tänä vuonna 50 vuotta täyt­tä­vät ja 16–49-vuo­tiaat ris­ki­ryh­mä­läi­set ovat ko­ro­na­ro­ko­tus­vuo­ros­sa Pu­das­jär­vel­lä – Ou­lun­kaa­ren kun­ta­yh­ty­mä pyytää kär­si­väl­li­syyt­tä ajan­va­rauk­ses­sa vaih­te­le­vien ro­ko­te­mää­rien vuoksi

12.05.2021 16:21
Tilaajille