Koronarokotukset
Kuukausi
Koronarokotteen on saanut jo 2 188 pudasjärveläistä – Kela korvaa koronarokotusmatkat

Ko­ro­na­ro­kot­teen on saanut jo 2 188 pu­das­jär­ve­läis­tä – Kela korvaa ko­ro­na­ro­ko­tus­mat­kat

14.04.2021 17:00
Tilaajille
Koronarokotusten nettiajanvaraus on avattu – rokotusvuorossa olevat pudasjärveläiset voivat varata rokoteajan itse

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten net­ti­ajan­va­raus on avattu – ro­ko­tus­vuo­ros­sa olevat pu­das­jär­ve­läi­set voivat varata ro­ko­te­ajan itse

13.04.2021 18:00
Tilaajille
STM ja THL kertoivat tartuntatautitilanteesta ja rokotusten edistymisestä – "Rajoitusten purkamisen aika ei ole nyt"

STM ja THL ker­toi­vat tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä – "Ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sen aika ei ole nyt"

08.04.2021 11:31
Yli 70-vuotiaat voivat varata koronarokotusajan puhelimitse Pudasjärvellä – alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset jatkuvat näillä näkymin ensi viikolla

Yli 70-vuo­tiaat voivat varata ko­ro­na­ro­ko­tus­ajan pu­he­li­mit­se Pu­das­jär­vel­lä – alle 70-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­ko­tuk­set jat­ku­vat näillä näkymin ensi vii­kol­la

06.04.2021 20:15
Tilaajille
Pudasjärvellä koronarokotepiikki on pistetty yli 1500 henkilölle – rokotukset jatkuvat myös Astra Zenecan rokotteella

Pu­das­jär­vel­lä ko­ro­na­ro­ko­te­piik­ki on pis­tet­ty yli 1500 hen­ki­löl­le – ro­ko­tuk­set jat­ku­vat myös Astra Zenecan ro­kot­teel­la

31.03.2021 11:27
Tilaajille
Kela korvaa koronarokotteen ottamisesta aiheutuvia matkakustannuksia lauantaista lähtien

Kela korvaa ko­ro­na­ro­kot­teen ot­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­via mat­ka­kus­tan­nuk­sia lauan­tais­ta lähtien

28.03.2021 15:39
Tilaajille
Pudasjärvelläkin jatketaan Astra Zenecan koronarokotteen käyttöä – kuntalaiset eivät voi valita, minkä rokotteen he saavat

Pu­das­jär­vel­lä­kin jat­ke­taan Astra Zenecan ko­ro­na­ro­kot­teen käyttöä – kun­ta­lai­set eivät voi valita, minkä ro­kot­teen he saavat

27.03.2021 18:00
Tilaajille
Koronarokotuksen ajanvarausmahdollisuutta laajennettu: Pudasjärven yli 75-vuotiaat voivat varata ajan rokotusnumerosta

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ajan­va­raus­mah­dol­li­suut­ta laa­jen­net­tu: Pu­das­jär­ven yli 75-vuo­tiaat voivat varata ajan ro­ko­tus­nu­me­ros­ta

26.03.2021 10:48
Tilaajille
THL: AstraZenecan rokotteen käyttämistä voidaan jatkaa 65 vuotta täyttäneillä – "Mahdolliset haittatapaukset on selvitettävä hyvin huolellisesti"

THL: Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teen käyt­tä­mis­tä voidaan jatkaa 65 vuotta täyt­tä­neil­lä – "Mah­dol­li­set hait­ta­ta­pauk­set on sel­vi­tet­tä­vä hyvin huo­lel­li­ses­ti"

25.03.2021 09:15
Vanhemmat
Oulunkaarella perutaan joitakin rokotusaikoja Astra Zenecan käytön keskeytyksen takia

Ou­lun­kaa­rel­la pe­ru­taan joi­ta­kin ro­ko­tus­ai­ko­ja Astra Zenecan käytön kes­key­tyk­sen takia

21.03.2021 20:07
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri säilyttäisi koronarokotusjärjestyksen ennallaan – "Jos jäämme jälkeen rokotekattavuudessa, se tuntuu epäoikeudenmukaiselta"

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri säi­lyt­täi­si ko­ro­na­ro­ko­tus­jär­jes­tyk­sen en­nal­laan – "Jos jäämme jälkeen ro­ko­te­kat­ta­vuu­des­sa, se tuntuu epäoi­keu­den­mu­kai­sel­ta"

20.03.2021 16:00
Tilaajille
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos keskeytti Astra Zenecan koronarokotteen käytön tilapäisesti – rokotukset jatkuvat muilla rokotteilla

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin laitos kes­keyt­ti Astra Zenecan ko­ro­na­ro­kot­teen käytön ti­la­päi­ses­ti – ro­ko­tuk­set jat­ku­vat muilla ro­kot­teil­la

20.03.2021 11:02
Järjestykseen muutosta – alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset keskeytetään siksi ajaksi, että kaikki yli 70-vuotiaat ovat saaneet rokotteen

Jär­jes­tyk­seen muu­tos­ta – alle 70-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­ko­tuk­set kes­key­te­tään siksi ajaksi, että kaikki yli 70-vuo­tiaat ovat saaneet ro­kot­teen

16.03.2021 16:06
Tilaajille
Pudasjärven koronarokotuksissa hymy on herkässä maskin takana – 86-vuotias Ruut: "Kyllä tätä on ootettu!"

Pu­das­jär­ven ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa hymy on her­käs­sä maskin takana – 86-vuo­tias Ruut: "Kyllä tätä on oo­tet­tu!"

02.03.2021 17:00
Tilaajille
Yli 80-vuotiaille ja samassa taloudessa asuville omaishoitajille voi nyt varata rokotusajan soittamalla Pudasjärven rokotusnumeroon

Yli 80-vuo­tiail­le ja samassa ta­lou­des­sa asu­vil­le omais­hoi­ta­jil­le voi nyt varata ro­ko­tus­ajan soit­ta­mal­la Pu­das­jär­ven ro­ko­tus­nu­me­roon

02.03.2021 15:33
Tilaajille
Koronapiikkejä on Pudasjärvellä pistetty vasta pienelle väestönosalle – Maltatko odottaa rokotusten etenemistä kaikessa rauhassa?
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Ko­ro­na­piik­ke­jä on Pu­das­jär­vel­lä pis­tet­ty vasta pie­nel­le väes­tön­osal­le – Mal­tat­ko odottaa ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä kai­kes­sa rau­has­sa?

24.02.2021 05:00
Tilaajille
Pudasjärvellä rokotusvuorossa olevien kannattaa vastata myös itselle tuntemattomiin numeroihin, koska puhelu voi olla kutsu piikille – "70–80-vuotiaiden rokotukset eivät ole jääneet välistä"

Pu­das­jär­vel­lä ro­ko­tus­vuo­ros­sa olevien kan­nat­taa vastata myös itselle tun­te­mat­to­miin nu­me­roi­hin, koska puhelu voi olla kutsu pii­kil­le – "70–80-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set eivät ole jääneet vä­lis­tä"

23.02.2021 15:48
Tilaajille
Sähköinen koronarokotustodistus tulossa Omakantaan

Säh­köi­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus tulossa Oma­kan­taan

22.02.2021 19:04
Tilaajille
PPSHP: Koronarokotettujen vähäinen määrä Pohjois-Pohjanmaalla johtuu nuoresta ikärakenteesta – "Kokonaisuudessaan rokotteita on saatu alueelle oikeudenmukaisesti"

PPSHP: Ko­ro­na­ro­ko­tet­tu­jen vä­häi­nen määrä Poh­jois-Poh­jan­maal­la johtuu nuo­res­ta ikä­ra­ken­tees­ta – "Ko­ko­nai­suu­des­saan ro­kot­tei­ta on saatu alueel­le oi­keu­den­mu­kai­ses­ti"

19.02.2021 15:00
Koronarokotukset laajenevat Pudasjärvellä – "Rokotteelle kutsutut ovat olleet iloisia kutsun saadessaan"

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Pu­das­jär­vel­lä – "Ro­kot­teel­le kut­su­tut ovat olleet iloisia kutsun saa­des­saan"

16.02.2021 11:07
Tilaajille