VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sen koulun 7C-luok­ka etä­ope­tuk­seen ko­ro­na-al­tis­tus­ten takia – Val­ta­osa Pu­das­jär­ven uusista tar­tun­nois­ta on tullut esille ka­ran­tee­nin sisällä

Pudasjärven Hirsikampuksen koulun 7C-luokka siirtyy etäopetukseen perjantaista 9. huhtikuuta alkaen, tiedotetaan Oulunkaarelta.

Jo aiemmin etäopetukseen on määrätty Hirsikampuksen 5A-luokka. Hirsikampuksen 7C-luokan etäopetukseen siirtyminen liittyy samaan altistusketjuun.

–Pudasjärvellä tuli pääsiäisen aikana esille koronaviruksen altistumisketju, jonka seurauksena nyt myös Hirsikampuksen 7C-luokka on siirretty etäopetukseen, tiedotteessa todetaan.

Pudasjärven kaupunki ja koulutoimi on tiedottanut luokan oppilaita ja opettajia asiasta.

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sel­la jouk­koal­tis­tu­mi­nen, 5A-luok­ka etä­ope­tuk­seen – kaikki ko­ro­nal­le al­tis­tu­neet on jäl­ji­tet­ty ja ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

Pudasjärvellä todettiin torstaina kolme uutta koronavirustartuntaa, jotka ovat peräisin samasta altistumisketjusta. Yhteensä kunnassa on tähän mennessä todettu 21 tartuntaa.

–On tavallista, että laajasta altistumisketjusta tulee esille uusia tartuntoja. Jäljitystiimimme on tehnyt hienoa työtä ja olemme saaneet tartunnat jäljitettyä tehokkaasti jo ensimmäisten tartuntojen kohdalla, sanoo Oulunkaaren ylilääkäri Tuula Saukkonen. 

Valtaosa uusista tartunnoista on tullut esille karanteenin sisällä.

–Nyt todella toivomme, että ihmiset vielä jaksaisivat käyttää maskeja, pysytellä sairaana kotona ja noudattaa muitakin ohjeita – näin saamme tämänkin tartuntaketjun tukahdutettua nopeasti, Saukkonen painottaa.

Pu­das­jär­vel­lä viime päivinä todetut ko­ro­na­tar­tun­nat ovat läh­töi­sin samasta ket­jus­ta – ka­ran­tee­nis­sa on tällä het­kel­lä 65 hen­ki­löä

Ou­lun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­pääl­lik­kö: "Laajat al­tis­tu­mis­ket­jut muis­tut­ta­vat aina siitä, kuinka hel­pos­ti ko­ro­na­vi­rus leviää eri­lai­sis­sa ta­paa­mi­sis­sa" – Täl­lai­set ovat ka­ran­tee­ni­oh­jeet