Joko luit: Kon­tio­tuo­te pal­kit­tiin vuoden yri­tyk­se­nä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Pu­das­jär­ven suurin työn­tan­ta­ja on jou­tu­nut lo­maut­ta­maan väkeä ra­ken­nus­alan ah­din­goss­sa

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki­koh­tai­set ra­joi­tuk­set jat­ku­vat en­nal­laan – Ylei­sö­ti­lai­suuk­sien osal­lis­tu­ja­mää­rä ra­ja­taan 10 hen­ki­löön ja ra­vin­to­lat saavat avautua

-
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Pudasjärven kaupunkikohtaiset rajoitukset jatkuvat ennallaan 25. huhtikuuta 2021 saakka.

Kaupungin johtoryhmä päätti kaupungin palveluihin ja toimintaan liittyvistä linjauksista perjantaina 9. huhtikuuta.

– Pudasjärvellä on viikon aikana ilmennyt muutamia positiivisia tartuntoja, mutta tartunnan lähde ja tartuntaketju on tunnistettu. Oulunkaaren terveydenhuollon viranomaiset ovat tehneet tarvittavat päätökset varotoimenpiteistä sekä tiedottaneet asiasta, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Koronatartuntojen ja -altistusten takia Pudasjärvellä on voimassa useita karanteeneja. Hirsikampuksen kaksi luokkaa on altistusten takia parasta aikaa etäopetuksessa.

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sen koulun 7C-luok­ka etä­ope­tuk­seen ko­ro­na-al­tis­tus­ten takia – Val­ta­osa Pu­das­jär­ven uusista tar­tun­nois­ta on tullut esille ka­ran­tee­nin sisällä

Kaupungin johtoryhmän mukaan tilanne Pudasjärvellä on edelleen rauhallinen ja kaupungilla on nopea reagointivalmius, jos tautitilanteessa tulee muutoksia tartuntojen määrän nousun vuoksi.

– Tässä tilanteessa tarkistellaan kaupunkikohtaisia rajoituksia uudelleen.

Nykyisiä rajoituksia tullaan purkamaan hillitysti ja hallitusti huhtikuun aikana, jos epidemiatilanne Pohjois-Pohjanmaalla säilyy perustasolla. Kaupungin johtoryhmä tarkastelee kaupunkikohtaisia rajoituksia viikoittain ja toimii terveydenhuollon viranomaisten suositusten pohjalta.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koodinaatioryhmä totesi tiistaina, että epidemia on palannut alueella perustasolle maakunnassa. Sekä tartuntojen määrä että ilmaantuvuus on jatkanut laskuaan maakunnan tasolla.

Ryhmä linjasi pieniä lievennyksiä yksityis- ja yleisötilaisuuksien osallistujamääriä koskeviin suosituksiin.

Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön. Aiemmin rajoitus oli kuusi henkilöä. Päätös on aluehallintoviraston toimivallassa.

Pohjois-Pohjanmaan ravintolat voivat avautua asiakkaille perjantaina 9. huhtikuuta alkaen. Päätös on valtioneuvoston toimivallassa.

Lue tästä Pudasjärvellä voimassa olevat kaupunkikohtaiset rajoitukset:

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin pal­ve­luis­sa ja toi­min­nas­sa jat­ke­taan ny­kyi­siä ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia 25. huh­ti­kuu­ta saakka – tässä lista ra­joi­tuk­sis­ta