Koronavirus
Viimeisin 4 tuntia
Koko maassa kirjattiin reilut 200 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan luku on yhdeksän, Lapissa tuoreita tartuntoja yli 20

Koko maassa kir­jat­tiin reilut 200 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan luku on yh­dek­sän, Lapissa tuo­rei­ta tar­tun­to­ja yli 20

12:32 0
Viikko
Pudasjärveä ei näy THL:n koronatartuntatilastoissa – Oulunkaaren kunnissa havaittu tartuntoja ja altistumisia

Pu­das­jär­veä ei näy THL:n ko­ro­na­tar­tun­ta­ti­las­tois­sa – Ou­lun­kaa­ren kun­nis­sa ha­vait­tu tar­tun­to­ja ja al­tis­tu­mi­sia

30.10.2020 16:01 0
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä pysyy korkeana Oulussa, perjantaina raportoitiin 16 uudesta tapauksesta – koko maassa peräti 344 uutta tartuntaa

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä pysyy kor­kea­na Ou­lus­sa, per­jan­tai­na ra­por­toi­tiin 16 uudesta ta­pauk­ses­ta – koko maassa peräti 344 uutta tar­tun­taa

30.10.2020 13:03 0
Pikku-Syötteen laajassa joukkoaltistumisessa kuusamolaisiakin – 58 rippikoululaista, isosta ja seurakunnan työntekijää karanteenissa

Pik­ku-Syöt­teen laa­jas­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­ses­sa kuu­sa­mo­lai­sia­kin – 58 rip­pi­kou­lu­lais­ta, isosta ja seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jää ka­ran­tee­nis­sa

29.10.2020 17:13 0
THL: Ouluun tilastoitiin torstaina 19 uutta koronavirustapausta – koko maassa 188 uutta tartuntaa

THL: Ouluun ti­las­toi­tiin tors­tai­na 19 uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – koko maassa 188 uutta tar­tun­taa

29.10.2020 14:23 0
Pikku-Syötteellä kuuden koronatartunnan ja massiivisen joukkoaltistumisen raskas viikko – "On tärkeintä minimoida, ettei tästä kehkeydy enää lisää tartuntaketjuja"

Pik­ku-Syöt­teel­lä kuuden ko­ro­na­tar­tun­nan ja mas­sii­vi­sen jouk­ko­al­tis­tu­mi­sen raskas viikko – "On tär­kein­tä mi­ni­moi­da, ettei tästä keh­key­dy enää lisää tar­tun­ta­ket­ju­ja"

29.10.2020 11:18 0
Tilaajille
Taivalkoski viiden koronatapauksen kunnaksi – Karanteenissa on tällä hetkellä 13 henkilöä

Tai­val­kos­ki viiden ko­ro­na­ta­pauk­sen kun­nak­si – Ka­ran­tee­nis­sa on tällä het­kel­lä 13 hen­ki­löä

29.10.2020 10:22 0
Pikku-Syötteellä viisi koronatartuntaa – yli 350 henkilöä on voinut altistua

Pik­ku-Syöt­teel­lä viisi ko­ro­na­tar­tun­taa – yli 350 hen­ki­löä on voinut al­tis­tua

28.10.2020 23:18 0
Oulun uusimmat koronatiedot: alkuviikon aikana 23 uutta tartuntatapausta – kolmeen tartuntaan liittyy joukkoaltistuminen

Oulun uu­sim­mat ko­ro­na­tie­dot: al­ku­vii­kon aikana 23 uutta tar­tun­ta­ta­paus­ta – kolmeen tar­tun­taan liittyy jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen

28.10.2020 16:11 0
Tekniset ongelmat sävyttivät alkuviikon koronalukuja – THL: Ouluun kirjattu 16 uutta koronatartuntaa alkuviikon aikana

Tek­ni­set on­gel­mat sä­vyt­ti­vät al­ku­vii­kon ko­ro­na­lu­ku­ja – THL: Ouluun kir­jat­tu 16 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa al­ku­vii­kon aikana

28.10.2020 12:10 0
Sairaanhoitopiiri: Oulu on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheen kynnykselle, maskin käyttöä suositetaan nyt kaikissa julkisissa tiloissa – "Viime aikojen tilanne koronaviruksen suhteen on ollut huolestuttava"

Sai­raan­hoi­to­pii­ri: Oulu on siir­ty­nyt epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­heen kyn­nyk­sel­le, maskin käyttöä suo­si­te­taan nyt kai­kis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa – "Viime aikojen tilanne ko­ro­na­vi­ruk­sen suhteen on ollut huo­les­tut­ta­va"

27.10.2020 21:37 0
Oulussa päiväkohtaisten koronatartuntojen lukumäärä pienempi kuin päiväkausiin – kaupungissa neljä uutta tapausta, koko Suomessa 122 uutta tartuntaa

Oulussa päi­vä­koh­tais­ten ko­ro­na­tar­tun­to­jen lu­ku­mää­rä pie­nem­pi kuin päi­vä­kau­siin – kau­pun­gis­sa neljä uutta ta­paus­ta, koko Suo­mes­sa 122 uutta tar­tun­taa

26.10.2020 12:50 0
Taivalkoskella yhdeksän ihmistä karanteenissa korona-altistuksen takia

Tai­val­kos­kel­la yh­dek­sän ihmistä ka­ran­tee­nis­sa ko­ro­na-al­tis­tuk­sen takia

26.10.2020 11:37 0
Oulun tartuntapiikki ei osoita laantumisen merkkejä, sunnuntaina uusia tartuntoja raportoitiin 14 – viikon tartuntamäärä nousi yli 70 tapauksen

Oulun tar­tun­ta­piik­ki ei osoita laan­tu­mi­sen merk­ke­jä, sun­nun­tai­na uusia tar­tun­to­ja ra­por­toi­tiin 14 – viikon tar­tun­ta­mää­rä nousi yli 70 ta­pauk­sen

25.10.2020 14:09 0
Kuukausi ja vanhemmat
Oulun tartuntamäärä kasvaa vauhdilla, kuluvalla viikolla raportoitu jo 60 uutta tautitapausta – lauantaina tartuntoja kirjattiin 15 lisää

Oulun tar­tun­ta­mää­rä kasvaa vauh­dil­la, ku­lu­val­la vii­kol­la ra­por­toi­tu jo 60 uutta tau­ti­ta­paus­ta – lauan­tai­na tar­tun­to­ja kir­jat­tiin 15 lisää

24.10.2020 15:06 0
THL:n tuoreet luvut: Perjantaina uusia tartuntoja kirjattiin Ouluun 16 – Koko maassa 219 uutta tautitapausta

THL:n tuoreet luvut: Per­jan­tai­na uusia tar­tun­to­ja kir­jat­tiin Ouluun 16 – Koko maassa 219 uutta tau­ti­ta­paus­ta

23.10.2020 14:14 0
Huoltovarmuuskeskus: Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden määrä Suomessa hyvä – kulutus lisääntynyt syksyn aikana

Huol­to­var­muus­kes­kus: So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon suo­ja­va­rus­tei­den määrä Suo­mes­sa hyvä – kulutus li­sään­ty­nyt syksyn aikana

23.10.2020 05:55 0
Oulussa todettu taas huomattava määrä uusia koronatartuntoja – koko maassa 184 uutta tautitapausta

Oulussa todettu taas huo­mat­ta­va määrä uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja – koko maassa 184 uutta tau­ti­ta­paus­ta

22.10.2020 12:38 0
THL: Uusien koronatartuntojen kasvu tasaantunut, mutta tilanteen kehitystä ei voida ennustaa

THL: Uusien ko­ro­na­tar­tun­to­jen kasvu ta­saan­tu­nut, mutta ti­lan­teen ke­hi­tys­tä ei voida en­nus­taa

22.10.2020 11:49 0
Oulussa peräti 15 uutta koronatapausta, noin sata ihmistä karanteenissa, kouluilla altistumisia – koko maassa 222 uutta tartuntaa

Oulussa peräti 15 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta, noin sata ihmistä ka­ran­tee­nis­sa, kou­luil­la al­tis­tu­mi­sia – koko maassa 222 uutta tar­tun­taa

21.10.2020 14:17 0