VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sen ylä­kou­lul­la pa­la­taan lä­hi­ope­tuk­seen maa­nan­tai­na – uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole il­men­nyt

Pudasjärven Hirsikampuksen kaikki opetusryhmät palaavat lähiopetukseen maanantaina 19. huhtikuuta, koska uusia koronavirustartuntoja ei ole ilmennyt kuluvan viikon aikana.

Pudasjärvellä pääsiäisen aikaan esille tulleesta koronaviruksen altistumusketjusta johtuen Hirsikampuksen koko yläkoulu siirrettiin etäopetukseen täksi viikoksi eli ajalle 12.–16.4. Jo aiemmin kaksi koululuokkaa oli siirtynyt etäopetukseen.

Lähiopetukseen palaamisesta tiedotetaan oppilaita ja heidän huoltajiaan tarkemmin Hirsikampukselta.

Yli­kää­kä­ri: "Mel­koi­nen ry­väs­ty­mä tästä on tullut" – Pu­das­jär­vel­lä al­tis­tu­mi­sia ko­ro­na­vi­ruk­sel­le etenkin nuorten vä­li­sis­sä koh­taa­mi­sis­sa

Hir­si­kam­puk­sen koko ylä­kou­lu siirtyy va­ro­toi­me­na etä­ope­tuk­seen – Pää­siäi­se­nä Pu­das­jär­vel­lä il­men­nee­seen ko­ro­na­vi­ruk­sen al­tis­tu­mis­ket­juun liit­tyen ka­ran­tee­nis­sa on yli 100 ihmistä

Altistumis- ja tartuntaketjuun liittyen kaupungin johtoryhmä linjasi lisäksi, että kaupungin toteuttamat 12–18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnat laitetaan tauolle etäopetusjaksoa vastaavaksi ajaksi. Samoin suljettiin nuoristotilat.

– Myös tauolle laitettuja nuorten ryhmäharrastustoimintoja voidaan jatkaa samalla tapaa kuin ennen taukoa ja nuorisotilat avataan maanantaina 19.4., kaupungin johtoryhmä tiedottaa.

– Mikäli terveydenhuoltoviranomaiset ovat jollekin oppilaalle antaneet muita määräyksiä, tulee näitä määräyksiä noudattaa, johtoryhmästä painotetaan.

Pudasjärven kaupungin johtoryhmä korostaa, että vaikka tautiryväs ei nyt näytä jatkavan leviämistään, on koronaviruksen torjumiseksi annettuja ohjeita edelleen syytä noudattaa tarkasti.

Pudasjärven kaupunkikohtaiset koronarajoitukset ovat voimassa sunnuntaihin 25. huhtikuuta saakka.

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin pal­ve­luis­sa ja toi­min­nas­sa jat­ke­taan ny­kyi­siä ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia 25. huh­ti­kuu­ta saakka – tässä lista ra­joi­tuk­sis­ta