Kehitysvammaisten asuntola: "Täällä ei haise!" – ­Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din asuk­kaat kak­ku­kah­vit­te­li­vat uuden kodin kun­niak­si Pu­das­jär­vel­lä

SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

LUKIJAN KYNÄSTÄ: Lä­hi­hoi­ta­ja työs­sään nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa: "Lä­hi­hoi­ta­jan työ on vaa­ti­vaa, monesti kii­reel­lis­tä­kin, ku­lut­ta­vaa, vas­tuul­lis­ta ja ras­kas­ta. Olemme huo­lis­sam­me, koska ene­ne­mis­sä määrin hoi­ta­jia ha­keu­tuu eri alalla töihin"

Koronatartunnat
Viimeisin 4 tuntia
Suomessa rekisteriin reilut 6 200 uutta tartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla 382 tapausta, joista Oulussa 218

Suo­mes­sa re­kis­te­riin reilut 6 200 uutta tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la 382 ta­paus­ta, joista Oulussa 218

12:39
Kuukausi ja vanhemmat
THL: Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 416 uutta koronatartuntaa – OYSissa hoidossa kymmenen koronapotilasta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 416 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – OYSissa hoi­dos­sa kym­me­nen ko­ro­na­po­ti­las­ta

26.01.2022 18:24
THL:n uudet koronaluvut tiistaina: Pudasjärvellä kuusi uutta tartuntaa

THL:n uudet ko­ro­na­lu­vut tiis­tai­na: Pu­das­jär­vel­lä kuusi uutta tar­tun­taa

25.01.2022 13:29
Pohjois-Pohjanmaalle on kirjattu 568 uutta koronatartuntaa – Pudasjärvellä neljä uutta tartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­le on kir­jat­tu 568 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Pu­das­jär­vel­lä neljä uutta tar­tun­taa

21.01.2022 16:49
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 356 koronatartuntaa, joista 231 Oulussa – koko maassa sairaalahoidossa 718 koronapotilasta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 356 ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 231 Oulussa – koko maassa sai­raa­la­hoi­dos­sa 718 ko­ro­na­po­ti­las­ta

20.01.2022 15:58
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 250 uutta koronatartuntaa, joista Oulussa sata – koko maassa todettu 8 382 tartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 250 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista Oulussa sata – koko maassa todettu 8 382 tar­tun­taa

19.01.2022 12:14
THL painottaa rokotuksia ja oireisten kotieristystä omikron-epidemiassa – tartuntahuippu ehkä jo tammi-helmikuun vaihteessa

THL pai­not­taa ro­ko­tuk­sia ja oi­reis­ten ko­tie­ris­tys­tä omik­ron-epi­de­mias­sa – tar­tun­ta­huip­pu ehkä jo tam­mi-hel­mi­kuun vaih­tees­sa

18.01.2022 17:17
Toimi näin, jos tulet kipeäksi tai epäilet koronatartuntaa – Kokosimme PPSHP:n ja muiden toimijoiden ohjeet yhteen

Toimi näin, jos tulet ki­peäk­si tai epäilet ko­ro­na­tar­tun­taa – Ko­ko­sim­me PPSHP:n ja muiden toi­mi­joi­den ohjeet yhteen

18.01.2022 17:14
Tilaajille
THL: Suomessa 22 217 uutta koronatartuntaa viikonlopulta – Pohjois-Pohjanmaalta ilmoitettiin 755 tapausta, lähes 500 Oulussa

THL: Suo­mes­sa 22 217 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa vii­kon­lo­pul­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­ta il­moi­tet­tiin 755 ta­paus­ta, lähes 500 Oulussa

17.01.2022 12:18
Uusi ohje sairaanhoitopiiriltä Pohjois-Pohjanmaalle: Koronatestiin terveydenhuoltoon vain poikkeustapauksissa – THL:n mukaan koronan sairastaneet eivät tarvitse kolmatta rokotusta

Uusi ohje sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­le: Ko­ro­na­tes­tiin ter­vey­den­huol­toon vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa – THL:n mukaan koronan sai­ras­ta­neet eivät tar­vit­se kol­mat­ta ro­ko­tus­ta

14.01.2022 18:58
Pohjois-Pohjanmaalla uusia koronatartuntoja on kirjattu 340 – Pudasjärvi ja Taivalkoski palasivat tilastoihin nollapäivän jälkeen

Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja on kir­jat­tu 340 – Pu­das­jär­vi ja Tai­val­kos­ki pa­la­si­vat ti­las­toi­hin nol­la­päi­vän jälkeen

14.01.2022 16:32
Pohjois-Pohjanmaalla 449 uutta koronatartuntaa – Pudasjärvellä ja Taivalkoskella nollapäivä

Poh­jois-Poh­jan­maal­la 449 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la nol­la­päi­vä

13.01.2022 16:44
Suomessa ilmoitettiin 8 661 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla rekisteriin 496 uutta tapausta joista Oulussa 252

Suo­mes­sa il­moi­tet­tiin 8 661 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la re­kis­te­riin 496 uutta ta­paus­ta joista Oulussa 252

12.01.2022 13:13
Pohjois-Pohjanmaalla todettu viikonlopun aikana 1168 uutta koronatartuntaa, joista kolme Pudasjärvellä – koko maassa 23325 uutta tapausta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu vii­kon­lo­pun aikana 1168 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista kolme Pu­das­jär­vel­lä – koko maassa 23325 uutta ta­paus­ta

10.01.2022 11:54
Pudasjärvellä neljä uutta koronatartuntaa – Perjantain tartuntamäärä koko maassa 9 921

Pu­das­jär­vel­lä neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Per­jan­tain tar­tun­ta­mää­rä koko maassa 9 921

07.01.2022 13:47
Koronasulkujen ja -rajoitusten sillisalaatti hämmentää Pohjois-Pohjanmaalla, ensi viikolla jälleen ratkaisun hetket – "Jos kovia sulkuja joudutaan jatkamaan, rajoituksia ei voi kiertää koronapassilla"

Ko­ro­na­sul­ku­jen ja -ra­joi­tus­ten sil­li­sa­laat­ti häm­men­tää Poh­jois-Poh­jan­maal­la, ensi vii­kol­la jälleen rat­kai­sun hetket – "Jos kovia sulkuja jou­du­taan jat­ka­maan, ra­joi­tuk­sia ei voi kiertää ko­ro­na­pas­sil­la"

06.01.2022 16:00
Tilaajille
Suomessa varmistui 5 979 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 334 tartuntaa joista kahdeksan Pudasjärvellä

Suo­mes­sa var­mis­tui 5 979 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 334 tar­tun­taa joista kah­dek­san Pu­das­jär­vel­lä

06.01.2022 14:26
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 205 uutta koronatartuntaa – Pudasjärvi palasi tilastoihin nollapäivän jälkeen

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 205 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – ­Pu­das­jär­vi palasi ti­las­toi­hin nol­la­päi­vän jälkeen

05.01.2022 13:51
Maakunnan koronanyrkki: Tilanne jatkuu vakavana, potilasmäärien odotetaan nousevan – Ensimmäiset omikron-tartunnat varmistuivat viikkojen viiveellä

Maa­kun­nan ko­ro­na­nyrk­ki: Tilanne jatkuu va­ka­va­na, po­ti­las­mää­rien odo­te­taan nou­se­van – En­sim­mäi­set omik­ron-tar­tun­nat var­mis­tui­vat viik­ko­jen vii­veel­lä

04.01.2022 17:30
Pudasjärvellä ei uusia tartuntoja: Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 132 uutta koronatartuntaa – OYSissa koronapotilaiden määrä ennallaan

Pu­das­jär­vel­lä ei uusia tar­tun­to­ja: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 132 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – OYSissa ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä en­nal­laan

04.01.2022 15:23