VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Hir­si­kam­puk­sen koko ylä­kou­lu siirtyy va­ro­toi­me­na etä­ope­tuk­seen – Pää­siäi­se­nä Pu­das­jär­vel­lä il­men­nee­seen ko­ro­na­vi­ruk­sen al­tis­tu­mis­ket­juun liit­tyen ka­ran­tee­nis­sa on yli 100 ihmistä

Hirsikampuksen yläkoulu on etäopetuksessa 12.–16.4.2021. "Altistumisketju on laaja ja se näyttää aktiivisesti poikivan uusia tartuntoja", Oulunkaaren ylilääkäri Tuula Saukkonen toteaa.

Pudasjärvellä on tullut viikonlopun aikana esille neljä uutta koronavirustartuntaa, jotka ovat peräisin pääsiäisenä esille tulleesta altistumisketjusta, kerrotaan Oulunkaarelta.

Kyseiseen altistumisketjuun liittyen karanteenissa on tällä hetkellä yli 100 ihmistä.

Varotoimenpiteenä Pudasjärven Hirsikampuksen koko yläkoulu siirretään etäopetukseen ensi viikoksi eli ajalle 12.–16.4.2021.

–Kaikki koulun yläkoulun oppilaat eivät kuitenkaan ole virallisessa karanteenissa, vaan karanteenissa ovat ainoastaan karanteeniin määrätyt oppilaat. Tartuntariskin pienentämiseksi perheen ulkopuolisten kontaktien vähentäminen on kuitenkin suositeltavaa, Oulunkaaren tiedotteessa linjataan.

Pudasjärven kaupunki ja koulutoimi on tiedottanut luokan oppilaita ja opettajia etäopetukseen siirtymisestä.

Pudasjärvellä on tähän mennessä todettu yhteensä 25 koronatartuntaa. Tämän viikon aikana uusia tartuntoja on tilastoitu Pudasjärvelle yhteensä yhdeksän kappaletta.

–Altistumisketju on laaja ja se näyttää aktiivisesti poikivan uusia tartuntoja. Onneksi tartunnat ovat enimmäkseen tulleet karanteenien sisältä, Oulunkaaren ylilääkäri Tuula Saukkonen toteaa.

Lasten välisestä kanssakäymisestä tartuntoja ei ainakaan vielä ole tullut esille, mutta kontakteja on ollut paljon.

–Varotoimena päätimme yhdessä Pudasjärven kaupungin ja koulutoimen kanssa siirtää koko yläkoulun viikoksi etäopetukseen. Konsultoimme asiasta myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikköä. Uskomme, että tällä toimenpiteellä saamme tämän tartuntaryppään rauhoittumaan, Saukkonen kertoo.

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sen koulun 7C-luok­ka etä­ope­tuk­seen ko­ro­na-al­tis­tus­ten takia – Val­ta­osa Pu­das­jär­ven uusista tar­tun­nois­ta on tullut esille ka­ran­tee­nin sisällä

Ou­lun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­pääl­lik­kö: "Laajat al­tis­tu­mis­ket­jut muis­tut­ta­vat aina siitä, kuinka hel­pos­ti ko­ro­na­vi­rus leviää eri­lai­sis­sa ta­paa­mi­sis­sa" – Täl­lai­set ovat ka­ran­tee­ni­oh­jeet

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sel­la jouk­koal­tis­tu­mi­nen, 5A-luok­ka etä­ope­tuk­seen – kaikki ko­ro­nal­le al­tis­tu­neet on jäl­ji­tet­ty ja ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

Pu­das­jär­vel­lä viime päivinä todetut ko­ro­na­tar­tun­nat ovat läh­töi­sin samasta ket­jus­ta – ka­ran­tee­nis­sa on tällä het­kel­lä 65 hen­ki­löä