Koronaepidemia: Mas­ki­suo­si­tus lie­ven­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Viime päivinä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

Tuulivoima: Pu­das­jär­vel­le useita tuu­li­voi­ma­tu­lok­kai­ta – ­Tol­pan­vaa­ran puisto myö­häs­ty­mäs­sä vuo­del­la

Matkailu
Kuukausi

Li­vo­lais­ten ret­kei­ly­koh­det­ta, Vil­len­pir­tin au­tio­tu­paa kau­pa­taan Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le

19.09.2021 14:40
Tilaajille

Va­raus­tu­pia vuok­ra­tu­vik­si Syöt­teel­lä – Ry­ti­tu­pa ja Pär­jän­jo­ki­var­ren Iso­nie­men kämppä vuok­rat­ta­va ko­ko­naan

19.09.2021 11:46
Tilaajille

Kan­sain­vä­li­siä mat­kai­li­joi­ta hou­ku­tel­laan ta­kai­sin Syöt­teel­le – Na­tur­po­lik­sen hank­keen yk­kö­se­nä char­te­rei­den pa­laut­ta­mi­nen

08.09.2021 14:27
Tilaajille

Len­to­koh­tei­ta syys- ja tal­vi­lo­ma­lai­sil­le run­saas­ti – poh­joi­sen ken­til­le tulossa näillä näkymin myös char­te­rei­ta

31.08.2021 18:00
Tilaajille

Mat­kai­lu en­nä­tyk­seen kesällä - MaRa:n mukaan aivan näin ei kui­ten­kaan ollut

26.08.2021 12:44
Tilaajille
Vanhemmat

Poro- ja ka­la­päi­vät pi­de­tään ensi vii­kol­la Kuu­sa­mos­sa, ta­pah­tu­ma strea­ma­taan ylei­söl­le – pää­tee­ma­na poro- ja ka­la­ta­lou­den koh­taa­mi­nen muiden elin­kei­no­jen kanssa

21.08.2021 09:00
Tilaajille

Kau­si­työn­te­ki­jöi­den puute uhkaa tal­vi­mat­kai­lun el­py­mis­tä – "Mat­kai­lua­la tar­vit­see tu­le­vai­suu­des­sa yhä enemmän työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa"

19.08.2021 18:21
Tilaajille

Hei­nä­kuu tuplasi vä­ki­mää­rän Pu­das­jär­vel­lä, ker­to­vat pu­he­lin­ope­raat­to­ri Telian liik­ku­mis­ti­las­tot

16.08.2021 09:00
Tilaajille

Tuore kä­vi­jä­tut­ki­mus: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­ton kä­vi­jä­mää­rä on lähes kol­min­ker­tais­tu­nut vii­des­sä vuo­des­sa – puisto toi alueel­le viime vuonna 6,8 mil­joo­naa euroa

06.08.2021 07:42
Kolumni

Onko minun pakko hankkia auto?

31.07.2021 08:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Syöte ja alueen mat­kai­lu nos­tees­sa – ideat muut­tu­vat todeksi

28.07.2021 04:00

Iso-Syöt­teel­lä uusia laajoja näkymiä – kat­to­te­ras­si ja pol­ku­pyö­rät tuovat mat­kai­li­joi­ta

27.07.2021 09:00
Tilaajille

Naa­man­ka­jär­ven ui­ma­ran­ta hou­kut­te­lee – Pytky Cafe on kun­nos­ta­nut ui­ma­ran­nan, tehnyt ve­ne­paik­ko­ja ja pa­nos­taa laut­ta­ma­joi­tuk­seen

26.07.2021 09:00
Tilaajille

Puisto ja pyörät hou­kut­te­le­vat Syöt­teel­le – Luon­to­kes­kuk­ses­sa las­ke­taan, että maas­to­pyö­räi­li­jöi­tä on jo enemmän kuin pa­ti­koi­jia.

23.07.2021 12:23
Tilaajille

Oulun seu­dul­la ke­hi­te­tään mat­kai­lua kult­tuu­rin avulla – Pia Ala­tor­vi­nen: " ­Pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la ei aina riitä vain juuri sen kylän tar­jon­ta, vaan pitää tehdä yh­teis­työ­tä naa­pu­ri­kun­tien­kin kanssa"

22.07.2021 16:09
Tilaajille

Ra­ken­nus­buu­mi ei ota laan­tuak­seen Syöt­teel­lä, joten fris­bee­golf-ra­ta saa väistyä mökkien tieltä

22.07.2021 15:00
Tilaajille

Livon ke­sä­ta­pah­tu­mat taas vauh­tiin – ko­ro­na­vuo­den jälkeen Livolla pääs­tään jälleen let­tu­kes­tien makuun.

21.07.2021 11:00
Tilaajille

Haih­tui­ko Tai­val­kos­ken mat­kai­lu­tu­los­ta vuo­si­kym­me­nes­sä pari mil­joo­naa euroa? – "Tu­lok­set eivät ole vält­tä­mät­tä suoraan ver­tai­lu­kel­poi­sia"

21.07.2021 07:08
Tilaajille

"Pu­das­jär­vi on paras paikka, mutta haluan tehdä siitä vielä pa­rem­man", sanoo 21-vuo­tias tuleva kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma

18.07.2021 10:33
Tilaajille

Mat­kai­li­ja­vir­rat Pu­das­jär­vel­lä jo suu­rem­mat kuin ennen koronaa – Tuo­mi­vaa­ra: "Koko Pu­das­jär­vi on enemmän ko­ti­mais­ten mat­kai­li­joi­den kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na"

12.07.2021 13:33
Tilaajille