Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Matkailu
Kuukausi
Lähes käsittämätön hiljaisuus miellytti hollantilaismatkailijoita – tätä kaikkea he pääsivät Pudasjärvellä lomaillessaan kokemaan

Lähes kä­sit­tä­mä­tön hil­jai­suus miel­lyt­ti hol­lan­ti­lais­mat­kai­li­joi­ta – tätä kaikkea he pää­si­vät Pu­das­jär­vel­lä lo­mail­les­saan ko­ke­maan

24.02.2024 08:00 1
Tilaajille
Iijoen matkailun kehittämishanke etenee – tavoitteena luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueelle

Iijoen mat­kai­lun ke­hit­tä­mis­han­ke etenee – ta­voit­tee­na luoda uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia alueel­le

21.02.2024 18:00
Tilaajille
Matkailulla on tulevaisuutta – ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä Pudasjärvellä on jo ohittanut koronaa edeltävän ajan
Pääkirjoitus

Mat­kai­lul­la on tu­le­vai­suut­ta – ul­ko­mais­ten mat­kai­li­joi­den yö­py­mis­ten määrä Pu­das­jär­vel­lä on jo ohit­ta­nut koronaa edel­tä­vän ajan

21.02.2024 05:00 2
Tilaajille
Eetu Kemppanen retkikuntineen aikoo vaeltaa Haltille yllään sarkatakki ja -housut – "On aivan eri asia lukea kirjoista, millaista elämä on ollut ennen, kuin itse kokea se"

Eetu Kemp­pa­nen ret­ki­kun­ti­neen aikoo vaeltaa Hal­til­le yllään sar­ka­tak­ki ja -housut – "On aivan eri asia lukea kir­jois­ta, mil­lais­ta elämä on ollut ennen, kuin itse kokea se"

19.02.2024 16:00
Tilaajille
Syötteen Luontokeskus avoinna joka päivä sesongin ajan

Syöt­teen Luon­to­kes­kus avoinna joka päivä se­son­gin ajan

17.02.2024 09:45
Hotelli ja rinteet avautuvat Pikku-Syötteellä –Uudet yrittäjät: tavoitteena elävyyttä ympäri vuoden

Hotelli ja rinteet avau­tu­vat Pik­ku-Syöt­teel­lä –Uudet yrit­tä­jät: ta­voit­tee­na elä­vyyt­tä ympäri vuoden

20.02.2024 12:14
Tilaajille
Pohjois-Suomen kelkkasafareilla on sattunut tänä talvena jo yli 30 onnettomuutta – juttumme kertoo, mistä kelkkasafarien onnettomuudet yleensä johtuvat

Poh­jois-Suo­men kelk­ka­sa­fa­reil­la on sat­tu­nut tänä talvena jo yli 30 on­net­to­muut­ta – jut­tum­me kertoo, mistä kelk­ka­sa­fa­rien on­net­to­muu­det yleensä joh­tu­vat

16.02.2024 12:00
Tilaajille
Tällainen on huskytarhan työpäivä Syötteellä – lähes sata koiraa ja matkailun sesonkiaika pitävät huolen siitä, että tekemistä riittää

Täl­lai­nen on hus­ky­tar­han työ­päi­vä Syöt­teel­lä – lähes sata koiraa ja mat­kai­lun se­son­kiai­ka pitävät huolen siitä, että te­ke­mis­tä riittää

10.02.2024 06:00
Tilaajille
Pudasjärvellä ennätysmäärä matkailijoiden yöpymisiä viime vuonna – majoitusmyynti nousi yhdeksään miljoonaan euroon

Pu­das­jär­vel­lä en­nä­tys­mää­rä mat­kai­li­joi­den yö­py­mi­siä viime vuonna – ma­joi­tus­myyn­ti nousi yh­dek­sään mil­joo­naan euroon

09.02.2024 12:00 1
Tilaajille
Syötteen Peikkopolun peikot näyttävät heränneen henkiin – Sauli innostui tekoälystä ja nyt some on alkanut täyttyä tekoälyn luomista peikkokuvista

Syöt­teen Peik­ko­po­lun peikot näyt­tä­vät he­rän­neen henkiin – Sauli in­nos­tui te­koä­lys­tä ja nyt some on alkanut täyttyä te­koä­lyn luo­mis­ta peik­ko­ku­vis­ta

07.02.2024 12:00
Tilaajille
Syötteen kansallispuiston Rytivaara herätti kiinnostusta – Metsähallituksen paimenviikoille taas tuhansia hakemuksia

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­ton Ry­ti­vaa­ra herätti kiin­nos­tus­ta – Met­sä­hal­li­tuk­sen pai­men­vii­koil­le taas tu­han­sia ha­ke­muk­sia

04.02.2024 08:00
Vanhemmat
Syöte Igloos houkuttelee lasikaton alle – suurin osa asiakkaista tulee ulkomailta

Syöte Igloos hou­kut­te­lee la­si­ka­ton alle – suurin osa asiak­kais­ta tulee ul­ko­mail­ta

28.01.2024 06:00
Tilaajille
Petteri Orpon lupaama pohjoisen ohjelma on yhä aloittamatta – Oulun Alatossava: Pohjoisen nosteesta hyötyisi koko Suomi

Petteri Orpon lupaama poh­joi­sen ohjelma on yhä aloit­ta­mat­ta – Oulun Ala­tos­sa­va: Poh­joi­sen nos­tees­ta hyö­tyi­si koko Suomi

21.01.2024 18:00 1
Tilaajille
Lufthansalta iso uutinen: Lennot Oulusta Müncheniin jatkuvat ja yhteydestä tulee ympärivuotinen

Luft­han­sal­ta iso uu­ti­nen: Lennot Oulusta Münc­he­niin jat­ku­vat ja yh­tey­des­tä tulee ym­pä­ri­vuo­ti­nen

20.01.2024 18:00
Tilaajille
Airbnb-majoitus kasvaa Pudasjärvellä – palvelusta löytyy kaikkiaan 122 majoittajaa

Airbnb-ma­joi­tus kasvaa Pu­das­jär­vel­lä – pal­ve­lus­ta löytyy kaik­kiaan 122 ma­joit­ta­jaa

16.01.2024 09:35
Tilaajille
Espoolaiset matkailijat ensi kertaa Syötteellä: "on ollut hieman kylmempää kuin odotimme"

Es­poo­lai­set mat­kai­li­jat ensi kertaa Syöt­teel­lä: "on ollut hieman kyl­mem­pää kuin odo­tim­me"

07.01.2024 06:00
Tilaajille
Pakkanen ei hyydytä turistia – safarit lyhyempiä, hissit pyörivät, aurinko paistaa ja revontulet ihastuttavat

Pak­ka­nen ei hyydytä tu­ris­tia – safarit ly­hyem­piä, hissit pyö­ri­vät, aurinko paistaa ja re­von­tu­let ihas­tut­ta­vat

08.01.2024 16:03
Tilaajille
Syötteen luontokeskuksen aukioloaikoja jouduttaneen supistamaan – Metsähallituksen säästötoimet tarkentuvat ensi vuoden aikana

Syöt­teen luon­to­kes­kuk­sen au­kio­loai­ko­ja jou­dut­ta­neen su­pis­ta­maan – Met­sä­hal­li­tuk­sen sääs­tö­toi­met tar­ken­tu­vat ensi vuoden aikana

27.12.2023 12:00 1
Tilaajille
Joulunpäivinä Pudasjärvellä kaikkiaan yli 10 000 ihmistä – suhteellisen väestömäärän kasvu suurin Pohjois-Pohjanmaalla

Jou­lun­päi­vi­nä Pu­das­jär­vel­lä kaik­kiaan yli 10 000 ihmistä – suh­teel­li­sen väes­tö­mää­rän kasvu suurin Poh­jois-Poh­jan­maal­la

02.01.2024 06:19
Tilaajille
Iso-Syötteen majoituksia hyvin varattuna joulun ajaksi – ulkomaalaiset matkailijat viihtyvät hotelleissa

Iso-Syöt­teen ma­joi­tuk­sia hyvin va­rat­tu­na joulun ajaksi – ul­ko­maa­lai­set mat­kai­li­jat viih­ty­vät ho­tel­leis­sa

22.12.2023 12:00
Tilaajille