Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Korona
Ovelat virukset haluavat levitä ja sen takia korona-ajan opit on syytä muistaa
Pääkirjoitus

Ovelat vi­ruk­set ha­lua­vat levitä ja sen takia ko­ro­na-ajan opit on syytä muistaa

15.11.2023 05:00
Tilaajille
Korona on nyt epidemiavaiheessa – Edelleenkään ei ole yleisvaarallinen tauti

Korona on nyt epi­de­mia­vai­hees­sa – Edel­leen­kään ei ole yleis­vaa­ral­li­nen tauti

09.11.2023 09:00
Tilaajille
Koronatartunnat ovat kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla – Influenssarokotukset käynnistyvät marraskuussa, samalla mahdollista saada koronarokotteen tehosteannos

Ko­ro­na­tar­tun­nat ovat kas­vus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät mar­ras­kuus­sa, samalla mah­dol­lis­ta saada ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nos

25.10.2023 17:00
THL suosittelee koronarokotteen tehosteannosta iäkkäille ja tietyille riskiryhmille - Pohde tiedottaa myöhemmin milloin tehosteannosta annetaan

THL suo­sit­te­lee ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nos­ta iäk­käil­le ja tie­tyil­le ris­ki­ryh­mil­le - Pohde tie­dot­taa myö­hem­min milloin te­hos­te­an­nos­ta an­ne­taan

23.08.2023 18:00
Torstaina alkaa taas Rajalle Rajalle -hiihto – "Tulijoita olisi ollut enemmän kuin mitä pystyttiin ottamaan"

Tors­tai­na alkaa taas Rajalle Rajalle -hiihto – "Tu­li­joi­ta olisi ollut enemmän kuin mitä pys­tyt­tiin ot­ta­maan"

09.03.2023 08:00
Tilaajille
Kiista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitajien lomista jatkuu – Tehy aikoo valittaa hallinto-oikeuden päätöksistä

Kiista Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin hoi­ta­jien lomista jatkuu – Tehy aikoo va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sis­tä

26.12.2022 18:00
Tilaajille
THL: Koronavirukseen kannattaa suhtautua kuten muihinkin hengitystieinfektioihin – sairaana kyläilyä olisi hyvä välttää joulunakin

THL: Ko­ro­na­vi­ruk­seen kan­nat­taa suh­tau­tua kuten mui­hin­kin hen­gi­tys­tie­in­fek­tioi­hin – sai­raa­na ky­läi­lyä olisi hyvä välttää jou­lu­na­kin

21.12.2022 17:33
Tämän verran Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on kuollut ihmisiä koronaan – Kuusamon ja Limingan luvut synkkiä, Oulun koronakuolleisuus vain kolmannes valtakunnan tasosta

Tämän verran Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa on kuollut ihmisiä ko­ro­naan – Kuu­sa­mon ja Li­min­gan luvut synk­kiä, Oulun ko­ro­na­kuol­lei­suus vain kol­man­nes val­ta­kun­nan tasosta

19.06.2022 06:00
Tilaajille
Koronarajoitukset kuormittivat perheiden äitejä enemmän kuin isiä – lastenhoitovastuu kasautuu edelleen äideille

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set kuor­mit­ti­vat per­hei­den äitejä enemmän kuin isiä – las­ten­hoi­to­vas­tuu ka­sau­tuu edel­leen äi­deil­le

01.06.2022 09:00
Pudasjärvellä luovuttiin koronarajoituksista

Pu­das­jär­vel­lä luo­vut­tiin ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta

01.05.2022 16:27
Neljänsiä koronarokotuksia annetaan yli 80-vuotiaille Pudasjärvellä

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia an­ne­taan yli 80-vuo­tiail­le Pu­das­jär­vel­lä

14.04.2022 12:01
Pudasjärven koronarajoitukset: Turvavälit, hygienia ja maskit edelleen suosituslistalla

Pu­das­jär­ven ko­ro­na­ra­joi­tuk­set: Tur­va­vä­lit, hy­gie­nia ja maskit edel­leen suo­si­tus­lis­tal­la

04.04.2022 13:01
Koronapotilaiden määrä ja henkilökunnan sairastavuus haasteena – OYS joutuu siirtämään kiireettömiä ajanvarauksia

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä ja hen­ki­lö­kun­nan sai­ras­ta­vuus haas­tee­na – OYS joutuu siir­tä­mään kii­reet­tö­miä ajan­va­rauk­sia

24.03.2022 12:04
Korona jyllää edelleen – rokotteet kannattaa ottaa ja suosituksia noudattaa

Korona jyllää edel­leen – ro­kot­teet kan­nat­taa ottaa ja suo­si­tuk­sia nou­dat­taa

23.03.2022 04:00
Tilaajille
”Jotain erikoista alueella on, sillä sairastamme vielä hyvin lievänä” – kukaan ei tiedä, miksi koronatartunnat vievät pohjoisen väkeä vähän sairaalaan: lähiviikot näyttävät, jatkuuko suuntaus

”Jotain eri­kois­ta alueel­la on, sillä sai­ras­tam­me vielä hyvin lie­vä­nä” – kukaan ei tiedä, miksi ko­ro­na­tar­tun­nat vievät poh­joi­sen väkeä vähän sai­raa­laan: lä­hi­vii­kot näyt­tä­vät, jat­kuu­ko suun­taus

23.02.2022 11:01
Tilaajille
Koronavirusta edelleen paljon liikkeellä – tauti pääosin lieväoireinen ja sairastetaan kotona flunssan tapaan

Ko­ro­na­vi­rus­ta edel­leen paljon liik­keel­lä – tauti pääosin lie­vä­oi­rei­nen ja sai­ras­te­taan kotona fluns­san tapaan

16.02.2022 14:10 1
Pudasjärven Kurenkartanossa todettu koronatartuntoja – vierailut yksiköissä kielletty

Pu­das­jär­ven Ku­ren­kar­ta­nos­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­to­ja – vie­rai­lut yk­si­köis­sä kiel­let­ty

07.02.2022 16:19
Palvelut ja yleisötilaisuudet avautuvat Pudasjärvellä –  riskiä rajoitetaan vielä kävijämäärillä

Pal­ve­lut ja ylei­sö­ti­lai­suu­det avau­tu­vat Pu­das­jär­vel­lä – riskiä ra­joi­te­taan vielä kä­vi­jä­mää­ril­lä

01.02.2022 10:38
Valtaosa pitkäaikaissairaista pitänyt kiinni sovituista tapaamisistaan terveydenhuollon kanssa koronasta huolimatta – hoitoon sitoudutaan hyvin, mutta hoitoon hakeutumisessa monilla viivettä

Val­ta­osa pit­kä­ai­kais­sai­rais­ta pitänyt kiinni so­vi­tuis­ta ta­paa­mi­sis­taan ter­vey­den­huol­lon kanssa ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – ­hoi­toon si­tou­du­taan hyvin, mutta hoitoon ha­keu­tu­mi­ses­sa monilla vii­vet­tä

01.02.2022 11:16
Tilaajille
Toimi näin, jos tulet kipeäksi tai epäilet koronatartuntaa – Kokosimme PPSHP:n ja muiden toimijoiden ohjeet yhteen

Toimi näin, jos tulet ki­peäk­si tai epäilet ko­ro­na­tar­tun­taa – Ko­ko­sim­me PPSHP:n ja muiden toi­mi­joi­den ohjeet yhteen

18.01.2022 17:14
Tilaajille