Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Korona
Kuukausi
Oulunkaarelta virheellistä rokotustietoa – "Tämä on väärin", lapsiasiavaltuutetun toimistosta jyrähdetään

Ou­lun­kaa­rel­ta vir­heel­lis­tä ro­ko­tus­tie­toa – "Tämä on vää­rin", lap­si­asia­val­tuu­te­tun toi­mis­tos­ta jy­räh­de­tään

12.10.2021 18:59
Koronaryöpsähdys rauhoittui ja rokotuskattavuus nytkähti Pudasjärvellä – nuoret edelleen reilusti jäljessä valtakunnan tasosta

Ko­ro­na­ryöp­säh­dys rau­hoit­tui ja ro­ko­tus­kat­ta­vuus nyt­käh­ti Pu­das­jär­vel­lä – nuoret edel­leen rei­lus­ti jäl­jes­sä val­ta­kun­nan tasosta

10.10.2021 04:02
Pudasjärvi rajoittaa myös nuorisotilojen käyttöä koronaryöpsähdyksen vuoksi – etäkoululaisia suositellaan välttämään nuorisotiloihin menoa, vaikka he eivät olisi karanteenissa

Pu­das­jär­vi ra­joit­taa myös nuo­ri­so­ti­lo­jen käyttöä ko­ro­na­ryöp­säh­dyk­sen vuoksi – etä­kou­lu­lai­sia suo­si­tel­laan vält­tä­mään nuo­ri­so­ti­loi­hin menoa, vaikka he eivät olisi ka­ran­tee­nis­sa

06.10.2021 09:57
Korona vie Hirsikampuksen ja Kipinän koulun oppilaita etäopetukseen Pudasjärvellä

Korona vie Hir­si­kam­puk­sen ja Kipinän koulun op­pi­lai­ta etä­ope­tuk­seen Pu­das­jär­vel­lä

01.10.2021 18:36 1
Pudasjärvelle merkittiin perjantaina yhdeksän uutta koronatartuntaa – Nuorten rokotukset laahaavat

Pu­das­jär­vel­le mer­kit­tiin per­jan­tai­na yh­dek­sän uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Nuorten ro­ko­tuk­set laa­haa­vat

01.10.2021 13:32
Kaupunginjohtaja Tomi Timonen Pudasjärven koronaryöpsähdyksestä: "Tilanne näyttää aika huolestuttavalta" – Ruuhkautunut tartunnanjäljitys saanut apua muilta Oulunkaaren kunnilta

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen Pu­das­jär­ven ko­ro­na­ryöp­säh­dyk­ses­tä: "­Ti­lan­ne näyttää aika huo­les­tut­ta­val­ta" – ­Ruuh­kau­tu­nut tar­tun­nan­jäl­ji­tys saanut apua muilta Ou­lun­kaa­ren kun­nil­ta

30.09.2021 13:44
Vanhemmat
Pudasjärvellä jälleen uusia mahdollisia korona-altistumisia kaupassa, kuntosalilla ja Hesburgerissa – "Korona liikkuu nyt nuorten keskuudessa", Oulunkaaren ylilääkäri Tuula Saukkonen sanoo

Pu­das­jär­vel­lä jälleen uusia mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia kau­pas­sa, kun­to­sa­lil­la ja Hes­bur­ge­ris­sa – "­Ko­ro­na liikkuu nyt nuorten kes­kuu­des­sa", Ou­lun­kaa­ren yli­lää­kä­ri Tuula Sauk­ko­nen sanoo

23.09.2021 13:41 1
Maskisuositus lieventyi Pudasjärvellä – Viime päivinä useita mahdollisia korona-altistumisia

Mas­ki­suo­si­tus lie­ven­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Viime päivinä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

22.09.2021 13:26

Kaksi ro­ko­tet­ta saaneet ko­ro­na­tes­tiin vain jos on oireita – alle kou­lu­ikäi­sen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää ilman tes­taa­mis­ta

10.09.2021 10:24
THL: Suomessa 644 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 32 uutta tartuntaa, Kainuussa 23

THL: Suo­mes­sa 644 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 32 uutta tar­tun­taa, Kai­nuus­sa 23

24.08.2021 11:58
THL: Suomessa 371 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 25 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa 371 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 25 uutta tar­tun­taa

23.08.2021 13:44
THL: Suomessa 684 uutta koronatartuntaa – Oulussa 33 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa 684 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Oulussa 33 uutta tar­tun­taa

20.08.2021 13:31
Korona on yhteinen asiamme –  "Ihmiset haluavat takaisin normaaliin elämään, jossa on vähemmän rajoituksia ja enemmän ystävien tapaamisia"
Pääkirjoitus

Korona on yh­tei­nen asiamme – "Ih­mi­set ha­lua­vat ta­kai­sin nor­maa­liin elä­mään, jossa on vä­hem­män ra­joi­tuk­sia ja enemmän ys­tä­vien ta­paa­mi­sia"

19.08.2021 04:00
Nuorten rokotukset alkoivat Pudasjärvellä – rokotuksiin varattava aika etukäteen

Nuorten ro­ko­tuk­set al­koi­vat Pu­das­jär­vel­lä – ro­ko­tuk­siin va­rat­ta­va aika etu­kä­teen

18.08.2021 15:15
THL: Suomessa 673 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 39 tartuntaa, Lapissa 44

THL: Suo­mes­sa 673 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 39 tar­tun­taa, Lapissa 44

18.08.2021 12:13
Kysyimme: Miksi osa tulee kipeäksi koronarokotteesta, kun toisilla ei tunnu missään? – "Rokotteesta saa hyvän suojan, tuli oireita tai ei"

Ky­syim­me: Miksi osa tulee ki­peäk­si ko­ro­na­ro­kot­tees­ta, kun toi­sil­la ei tunnu mis­sään? – "Ro­kot­tees­ta saa hyvän suojan, tuli oireita tai ei"

16.08.2021 14:00
Tilaajille
Vastoinkäymiset voivat hyvinkin vahvistaa – aktiivinen selviytymistyyli eli se, että kohtaa vaikeudet tosiasioina ja hakee niihin selviytymiskeinoja ja tukea, on resilienttiä asennetta, sanoo psykoteraupeutti Soili Poijula

Vas­toin­käy­mi­set voivat hy­vin­kin vah­vis­taa – ak­tii­vi­nen sel­viy­ty­mis­tyy­li eli se, että kohtaa vai­keu­det to­si­asioi­na ja hakee niihin sel­viy­ty­mis­kei­no­ja ja tukea, on re­si­lient­tiä asen­net­ta, sanoo psy­ko­te­rau­peut­ti Soili Poijula

16.08.2021 10:30
Tilaajille
Ravintolarajoitukset jälleen voimaan Pohjois–Pohjanmaalla ja Rovaniemellä – anniskelu päättyy kello 24, aukiolo sallittu kello 01 asti

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set jälleen voimaan Poh­jois–­Poh­jan­maal­la ja Ro­va­nie­mel­lä – an­nis­ke­lu päättyy kello 24, aukiolo sal­lit­tu kello 01 asti

13.08.2021 10:40
Mahdollisia korona-altistumisia viikonlopun Syöte MTB pyöräilykisoista

Mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia vii­kon­lo­pun Syöte MTB pyö­räi­ly­ki­sois­ta

12.08.2021 12:29
Pudasjärvellä maskisuositus laajenee koskemaan kaupungin hallinnoimia tiloja – Johtoryhmä antoi kaupunkikohtaiset koronarajoitukset

Pu­das­jär­vel­lä mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee kos­ke­maan kau­pun­gin hal­lin­noi­mia tiloja – Joh­to­ryh­mä antoi kau­pun­ki­koh­tai­set ko­ro­na­ra­joi­tuk­set

12.08.2021 11:54 1
Tilaajille