Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Korona-aika
THL muutti kanranteenikäytäntöjä niillä, jotka ovat saaneet koronarokotuksen tai sairastaneet taudin

THL muutti kan­ran­tee­ni­käy­tän­tö­jä niillä, jotka ovat saaneet ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen tai sai­ras­ta­neet taudin

24.05.2021 08:19 1
Tilaajille
Mitä korona-ajan jälkeen? – "Pitäisi alkaa ajattelemaan, että miten ihmiset voivat"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä ko­ro­na-ajan jäl­keen? – "Pi­täi­si alkaa ajat­te­le­maan, että miten ihmiset voivat"

04.05.2021 06:00
Yhteisöllisyydellä ja välittämisellä yksinäisyyttä vastaan – Kukahan juuri tänään odottaa yhteydenottoasi?
Kolumni

Yh­tei­söl­li­syy­del­lä ja vä­lit­tä­mi­sel­lä yk­si­näi­syyt­tä vastaan – Kukahan juuri tänään odottaa yh­tey­de­not­toa­si?

21.04.2021 05:04
Ensin lamaannus, sitten innostus – taiteilijat kertovat korona-ajan vaikutuksista: "Taiteilija ei voi olla tekemättä"

Ensin la­maan­nus, sitten in­nos­tus – tai­tei­li­jat ker­to­vat ko­ro­na-ajan vai­ku­tuk­sis­ta: "Tai­tei­li­ja ei voi olla te­ke­mät­tä"

07.03.2021 16:29
Tilaajille
Sähköinen koronarokotustodistus tulossa Omakantaan

Säh­köi­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus tulossa Oma­kan­taan

22.02.2021 19:04
Tilaajille
Hiihtokeskukset täyttyvät hiihtolomalaisista – Katso tästä Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen ohjeet turvalliseen loman viettoon

Hiih­to­kes­kuk­set täyt­ty­vät hiih­to­lo­ma­lai­sis­ta – Katso tästä Suomen Hiih­to­kes­kus­yh­dis­tyk­sen ohjeet tur­val­li­seen loman viet­toon

22.02.2021 19:02
Korona-ajan voittaja on luonto ja onneksi meillä on sitä ympärillämme – vietätkö talvilomaa lähikohteissa?
Pääkirjoitus

Ko­ro­na-ajan voit­ta­ja on luonto ja onneksi meillä on sitä ym­pä­ril­läm­me – vie­tät­kö tal­vi­lo­maa lä­hi­koh­teis­sa?

17.02.2021 07:00
Tilaajille
Syötteen suosio ennätyslukemissa – kansallispuistojen käyntimäärät kasvaneet kymmenillä prosenteilla korona-aikana

Syöt­teen suosio en­nä­tys­lu­ke­mis­sa – kan­sal­lis­puis­to­jen käyn­ti­mää­rät kas­va­neet kym­me­nil­lä pro­sen­teil­la ko­ro­na-ai­ka­na

26.01.2021 10:38
Tilaajille
THL päivitti maskisuositusta: Maskin käyttöä suositellaan jatkossa yli 12-vuotiaille

THL päi­vit­ti mas­ki­suo­si­tus­ta: Maskin käyttöä suo­si­tel­laan jat­kos­sa yli 12-vuo­tiail­le

09.01.2021 15:18
Katso tästä ideoita turvalliseen joulun viettoon – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee juhlimaan joulua pienessä porukassa ja välttämään ruuhkia

Katso tästä ideoita tur­val­li­seen joulun viet­toon – Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin laitos suo­sit­te­lee juh­li­maan joulua pie­nes­sä po­ru­kas­sa ja vält­tä­mään ruuhkia

05.12.2020 10:00
Taivalkosken kansalliset hiihtokilpailut järjestetään ilman yleisöä – Kunnanjohto edellyttää, että kisajärjestäjä noudattaa tartuntatautilääkärin antamia suosituksia

Tai­val­kos­ken kan­sal­li­set hiih­to­kil­pai­lut jär­jes­te­tään ilman yleisöä – Kun­nan­joh­to edel­lyt­tää, että ki­sa­jär­jes­tä­jä nou­dat­taa tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin antamia suo­si­tuk­sia

14.11.2020 14:22
Tilaajille
"Joissakin tapauksissa joudutaan hyväksymään, että karanteenissa on sellainenkin, joka ei sinne kuulu" – käytännöt altistusten määrittelyssä vaihtelevat

"Jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa jou­du­taan hy­väk­sy­mään, että ka­ran­tee­nis­sa on sel­lai­nen­kin, joka ei sinne kuulu" – käy­tän­nöt al­tis­tus­ten mää­rit­te­lys­sä vaih­te­le­vat

06.11.2020 10:00
Tilaajille
Öljystä maalämpöön tai kaukolämpöön neljän tonnia avustusta! Vielä voi hakea avustusta jos aikoo heittää öljykattilan pois

Öljystä maa­läm­pöön tai kau­ko­läm­pöön neljän tonnia avus­tus­ta! Vielä voi hakea avus­tus­ta jos aikoo heittää öl­jy­kat­ti­lan pois

02.11.2020 15:00
Tilaajille
Taivalkoskella yhdeksän ihmistä karanteenissa korona-altistuksen takia

Tai­val­kos­kel­la yh­dek­sän ihmistä ka­ran­tee­nis­sa ko­ro­na-al­tis­tuk­sen takia

26.10.2020 11:37
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: Huoltoasemien kahvilat ja ravintolat voisivat jäädä rajoitusten ulkopuolelle – tiukimmat rajoitukset kohdistuvat anniskelubaareihin ja yökerhoihin

So­siaa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­ta: Huol­to­ase­mien kah­vi­lat ja ra­vin­to­lat voi­si­vat jäädä ra­joi­tus­ten ul­ko­puo­lel­le – tiu­kim­mat ra­joi­tuk­set koh­dis­tu­vat an­nis­ke­lu­baa­rei­hin ja yö­ker­hoi­hin

21.10.2020 05:55
Valheet ja huuhaa koronan vanavedessä – sama tilanne kaikkialla
Kolumni

Valheet ja huuhaa koronan va­na­ve­des­sä – sama tilanne kaik­kial­la

21.10.2020 04:00
Maski käyttöön, kun astut bussiin – Nevakivellä kuljettajat käyttävät maskia

Maski käyt­töön, kun astut bussiin – Ne­va­ki­vel­lä kul­jet­ta­jat käyt­tä­vät maskia

20.10.2020 09:26
Tilaajille
Hiihtokeskukset laativat yhteiset suositukset – Uuteen kauteen terveys edellä: "Tärkeä asia on: Toimi vastuullisesti, noudata rinnesääntöjä sekä henkilökunnan antamia ohjeita"

Hiih­to­kes­kuk­set laa­ti­vat yh­tei­set suo­si­tuk­set – Uuteen kauteen terveys edellä: "Tärkeä asia on: Toimi vas­tuul­li­ses­ti, noudata rin­ne­sään­tö­jä sekä hen­ki­lö­kun­nan antamia oh­jei­ta"

30.09.2020 17:00
Tilaajille
Tiedotustilaisuus tämän viikon koronatilanteesta – katso tallenne

Tie­do­tus­ti­lai­suus tämän viikon ko­ro­na­ti­lan­tees­ta – katso tal­len­ne

24.09.2020 12:44
Oulunkaaren johtava lääkäri: Tartuntaryppäiden ilmaantuminen ja altistumiset ovat mahdollisia Pudasjärvelläkin

Ou­lun­kaa­ren johtava lää­kä­ri: Tar­tun­ta­ryp­päi­den il­maan­tu­mi­nen ja al­tis­tu­mi­set ovat mah­dol­li­sia Pu­das­jär­vel­lä­kin

15.09.2020 09:56
Tilaajille