Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Joukkoliikenne
Lakko ei vaikuta Pudasjärven bussiliikenteeseen – kahdeksan vuoroa päivässä Ouluun ja takaisin

Lakko ei vaikuta Pu­das­jär­ven bus­si­lii­ken­tee­seen – kah­dek­san vuoroa päi­väs­sä Ouluun ja ta­kai­sin

14.02.2024 15:07
Milloin retkikohteeseen kannattaa matkustaa omalla autolla, milloin lentäen? – Teimme laskurin, jolla selvität oman hiilijalanjälkesi

Milloin ret­ki­koh­tee­seen kan­nat­taa mat­kus­taa omalla au­tol­la, milloin len­täen? – Teimme las­ku­rin, jolla sel­vi­tät oman hii­li­ja­lan­jäl­ke­si

14.09.2023 20:30
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin järjestämään asiointiliikenteeseen tulossa merkittäviä muutoksia ensi vuonna

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin jär­jes­tä­mään asioin­ti­lii­ken­tee­seen tulossa mer­kit­tä­viä muu­tok­sia ensi vuonna

12.09.2023 15:35
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin järjestämän asiointiliikenteen sopimukset irtisanotaan – Uusi malli suunnittelussa ja säästöjä haussa

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin jär­jes­tä­män asioin­ti­lii­ken­teen so­pi­muk­set ir­ti­sa­no­taan – Uusi malli suun­nit­te­lus­sa ja sääs­tö­jä haussa

13.08.2023 11:47 3
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin järjestämän asiointiliikenteen tarpeesta on meneillään kysely

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin jär­jes­tä­män asioin­ti­lii­ken­teen tar­pees­ta on me­neil­lään kysely

27.06.2023 14:18
Tilaajille
Syötteelle ei kulje joukkoliikennettä tänä kesänä – Oulusta pääsee suoralla bussivuorolla Rokuan kansallispuistoon päivittäin

Syöt­teel­le ei kulje jouk­ko­lii­ken­net­tä tänä kesänä – Oulusta pääsee suo­ral­la bus­si­vuo­rol­la Rokuan kan­sal­lis­puis­toon päi­vit­täin

24.05.2023 06:30
Tilaajille
Uusia linja-autovuoroja suunnitellaan Oulun ja Pudasjärven välille – tarkoitus parantaa työmatkaliikennettä

Uusia lin­ja-au­to­vuo­ro­ja suun­ni­tel­laan Oulun ja Pu­das­jär­ven välille – tar­koi­tus pa­ran­taa työ­mat­ka­lii­ken­net­tä

11.01.2023 14:16 1
Tilaajille
Bussivuorot Pudasjärven ja Oulun välillä lisääntyvät – Polttoaineiden hintojen nousulla voi olla vaikutuksia linja-autoliikennöitsijöiden toimintaan

Bus­si­vuo­rot Pu­das­jär­ven ja Oulun välillä li­sään­ty­vät – Polt­to­ai­nei­den hin­to­jen nou­sul­la voi olla vai­ku­tuk­sia lin­ja-au­to­lii­ken­nöit­si­jöi­den toi­min­taan

04.08.2022 12:00 1
Tilaajille
Mättääkö joukkoliikenne?  Vastaa ely-keskuksen kyselyyn Koillismaan joukkoliikenteestä

Mät­tää­kö jouk­ko­lii­ken­ne? Vastaa ely-kes­kuk­sen ky­se­lyyn Koil­lis­maan jouk­ko­lii­ken­tees­tä

09.12.2021 14:08
Tilaajille
Maski käyttöön, kun astut bussiin – Nevakivellä kuljettajat käyttävät maskia

Maski käyt­töön, kun astut bussiin – Ne­va­ki­vel­lä kul­jet­ta­jat käyt­tä­vät maskia

20.10.2020 09:26
Tilaajille
Kutsuohjattu kuljetuspalvelu kokeiluun – Pudasjärven kaupungin ostama palveluliikenne menossa uusiksi

Kut­su­oh­jat­tu kul­je­tus­pal­ve­lu ko­kei­luun – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ostama pal­ve­lu­lii­ken­ne menossa uusiksi

21.06.2017 06:00