Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

So­siaa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­ta: Huol­to­ase­mien kah­vi­lat ja ra­vin­to­lat voi­si­vat jäädä ra­joi­tus­ten ul­ko­puo­lel­le – tiu­kim­mat ra­joi­tuk­set koh­dis­tu­vat an­nis­ke­lu­baa­rei­hin ja yö­ker­hoi­hin

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut mietintönsä valmiiksi tartuntalain väliaikaisesta muuttamisesta.Tiukimman rajoituksen piiriin kuuluisivat valiokunnan näkemyksen mukaan lähinnä yökerhot, anniskelubaarit ja pubit. Pienemmän rajoituksen piiriin kuuluvien ravitsemisliikkeiden ryhmään kuuluisivat esimerkiksi ruokaravintolat, kahvilat ja lounasruokalat. Huoltoasemien kahvilat ja ravintolat voisivat jäädä rajoitusten ulkopuolelle.
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut mietintönsä valmiiksi tartuntalain väliaikaisesta muuttamisesta.Tiukimman rajoituksen piiriin kuuluisivat valiokunnan näkemyksen mukaan lähinnä yökerhot, anniskelubaarit ja pubit. Pienemmän rajoituksen piiriin kuuluvien ravitsemisliikkeiden ryhmään kuuluisivat esimerkiksi ruokaravintolat, kahvilat ja lounasruokalat. Huoltoasemien kahvilat ja ravintolat voisivat jäädä rajoitusten ulkopuolelle.
Kuva: Mikko Halvari

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut mietintönsä valmiiksi tartuntalain väliaikaisesta muuttamisesta. Valiokunta antoi tiistaina asiasta yksimielisen mietinnön, jossa se puoltaa ravintolatoiminnan rajoitusten väliaikaista jatkamista.

Tiukimman rajoituksen piiriin kuuluisivat valiokunnan näkemyksen mukaan lähinnä yökerhot, anniskelubaarit ja pubit. Pienemmän rajoituksen piiriin kuuluvien ravitsemisliikkeiden ryhmään kuuluisivat esimerkiksi ruokaravintolat, kahvilat ja lounasruokalat. Huoltoasemien kahvilat ja ravintolat voisivat jäädä rajoitusten ulkopuolelle.

Perustuslakivaliokunta on edellyttänyt rajoitusten kohdentamista erilaisiin ravitsemisliikkeisiin välttämättömyyden perusteella.

Ravitsemisliikkeen on myös lyhennettävä aukiolo- ja anniskeluaikaa, jos se on välttämätöntä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, eivätkä ravitsemisliikkeen tilojen ja pintojenpuhdistamistoimenpiteet, hygieniaohjeet, asiakaspaikkojen järjestely ja muut toimenpiteet ole tähän riittäviä.

Lain sallima tiukempi asiakasmäärän rajoitus kohdistetaan sellaisiin ravitsemisliikkeisiin, joiden pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota yleisölle alkoholijuomia. Näissä ravitsemisliikkeissä asiakasmäärän rajoitus olisi enintään 50 prosenttia suurimmasta asiakas- tai henkilömäärästä ja muissa ravitsemisliikkeissä vastaava rajoitus olisi enintään 25 prosenttia, tiedotteessa sanotaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) ja varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) tiedottivat mietinnöstä tiistaina.

Tietyt ravintolatoiminnot halutaan Lohen mukaan jättää säädösten ulkopuolelle. Valiokunnan mukaan näitä voisivat olla esimerkiksi huoltoasemien yhteydessä toimivat kahvilat ja ruokaravintolat.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä asiakasmäärien rajoituksista ja niiden kohdentumisesta.

Valiokunta katsoo, että koronavirusepidemia on Suomessa sellaisessa vaiheessa, että ravintolatoimintaan kohdistuvat rajoitukset ovat edelleen välttämättömiä.

Koronavirusepidemian aikana ravitsemistoimintaa on rajoitettu tartuntatautilain väliaikaisten säännösten nojalla tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Väliaikaisten säännösten voimassaolo päättyy 31. lokakuuta. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa ravintolatoiminnan rajoitusten väliaikaista jatkamista helmikuun loppuun 2021.