VANHUSTEN VIIKKO: Pu­das­jär­vel­lä hyö­dyn­ne­tään vähän kor­jaus­avus­tuk­sia – van­hus­ten asun­to­jen korjaus mah­dol­lis­taa ikään­ty­mi­sen kotona

MAANVILJELY: Ohra kasvaa rehuksi Pu­hok­sen ran­nal­la – Eero Hyt­ti­nen ei oman viljan rieskaa ei ole pais­ta­nut: Viljely on työ­läs­tä, mutta lop­pu­tu­los pie­nen­tää re­hu­las­kua

Tilaajille

Hiih­to­kes­kuk­set laa­ti­vat yh­tei­set suo­si­tuk­set – Uuteen kauteen terveys edellä: "Tärkeä asia on: Toimi vas­tuul­li­ses­ti, noudata rin­ne­sään­tö­jä sekä hen­ki­lö­kun­nan antamia oh­jei­ta"

Ruka on ollut mukana laatimassa hiihtokeskusten yhteisiä suosituksia koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Suositukset noudattavat THL:n ohjeita.

Keväällä koronaviruspandemian leviäminen pakotti hiihtokeskukset lopettamaan kautensa normaalia aiemmin.

Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna Rukalla käynnistyvään uuteen kauteen on varauduttu hiihtokeskusten yhteisillä turvallisuussuosituksilla tartuntojen ehkäisemiseksi.