Yksinäisyys
Kolumni

Yh­tei­söl­li­syy­del­lä ja vä­lit­tä­mi­sel­lä yk­si­näi­syyt­tä vastaan – Kukahan juuri tänään odottaa yh­tey­de­not­toa­si?

21.04.2021 05:04

SPR:n pai­kal­lis­osas­tot etsivät va­paa­eh­toi­sia ys­tä­vä­toi­min­taan Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – "E­ri­tyis­tai­to­ja ei tar­vi­ta"

07.04.2021 18:00